DeFi

DeFi on kryptovaluuttojen kuumimpia puheenaiheita. Siihen on ladattu suuria odotuksia ja se voi muuttaa talouden rakennetta tulevaisuudessa.
Kerromme tällä sivulla DeFin toiminnasta ja sen, mitä se oikeastaan on. Käymme läpi DeFin mahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia kryptovaluuttoihin.

DeFin opas

DeFi tulee englannin kielen sanoista Decentralized Finance, joka tarkoittaa suomeksi hajautettuja rahoituspalveluja tai hajautettua taloutta. Hajautetun talouden vastakohta on keskitetty talous. 

DeFin tarkoituksena on tarjota samanlaisia finanssipalveluita, joita käytämme tänäkin päivänä. Ero nykyisestä on, että se tehdään ilman keskitettyjä instituutioita. Sellaisia ovat esimerkiksi pankit ja muut vastaavat välikädet. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ja miksi se voi olla parempi vaihtoehto?

Kerromme oppaassamme DeFin ominaisuuksista ja otamme selvää, miksi monet uskovat sen tulevaisuuteen.

Mikä on DeFi?

DeFi tarkoittaa hajautettuja rahoituspalveluita, jotka on luotu älysopimukseen. Tämä älysopimus on rakennettu Ethereumin lohkoketjuun.

DeFi poistaa transaktioista ylimääräiset kustannukset ja osapuolet. Se pienentää myös korruption riskiä merkittävästi. 

Hajautettuun talouteen kuuluu erilaisia rahoitustuotteita ja -palveluita. Ne ovat saatavilla kaikille, kiitos julkisen ja hajautetun lohkoketjuverkon.

DeFi-palveluiden käyttäjät ovat anonyymeja, eikä sinulta vaadita mitään henkilökohtaisia tietoja. 

Käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa ilman kolmansia osapuolia. Niitä on keskitetyissä rahoituspalveluissa muun muassa pankit ja muut voittoa tavoiteltavat yritykset. 

Välittäjinä toimivat sen sijaan erilaiset ohjelmat ja protokollat, joita kutsutaan älysopimuksiksi ja dAppeiksi. dApp on suomeksi hajautettu sovellus.

Älysopimukset suorittavat automaattisesti niihin ohjelmoituja tehtäviä. Ne käsittelevät transaktioita, kun parametrit kohtaavat. 

Tämä mahdollistaa käyttäjän toimimaan sekä pankkina että asiakkaana. Molemmat osapuolet voivat osallistua tapahtumaan ilman, että mikään ylimääräinen taho tienaisi sillä. 

Pankit ja muut rahoituslaitokset pyrkivät maksimoimaan voittonsa jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Näin toimii nykyinen rahoitusjärjestelmä.

Tämä toimintamalli on käännetty päälaelleen hajautetussa finanssimaailmassa. Se on säädetty eri tavalla, käyttäjien eduksi. 

DeFi-alustoilla voi tehdä monia toimintoja. Ihmiset voivat lainata rahaa, vaihtaa kryptovaluuttoja, tienata säästöillä ja vakuuttaa riskejä vastaan. 

DeFi on vaihtoehto Wall Streetille, koska siihen eivät ulkopuoliset tahot pääse sorkkimaan. Tämä vähentää kustannuksia ja jopa korruptiota. 

Miksi DeFi on merkittävä ilmiö?

DeFi tarjoaa avoimen, luotettavan ja oikeudenmukaisen rahoitusjärjestelmän, jota voi käyttää kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa. Ihmiset voivat tarttua taloudellisiin mahdollisuuksiin, jotka maksavat murto-osan nykyisestä mallista. 

Sinun ei tarvitse jakaa henkilökohtaisia tietojasi, ja DeFi antaa vapauden hallita omaa talouttasi ilman, että pankit ja muut rahoitusyhtiöt puuttuvat peliin. 

Miksi DeFi on edullinen?

DeFi on tuore ilmiö, mutta se sisältää jo nyt paljon erilaisia palveluita ja rahoitusinstrumentteja.

DeFi tarjoaa:

 • kryptovaluutan kaupankäynnin
 • säästömahdollisuuksia
 • lainapalveluita
 • johdannaiskauppaa

DeFi saattaa tulevaisuudessa tarjota kaikki rahoituspalvelut, jotka löytyvät nykyisestä rahoitusjärjestelmästämme. 

Voit lainata esimerkiksi kryptovaluuttaa eteenpäin ja tienata sillä korkotuloja. 

Jos haluat lainata rahaa itse, on sekin mahdollista. DeFi hyväksyy automaattisesti hakemuksen, kunhan pääomasi kattaa riskit.  

Voit käydä kauppaa hajautetuilla kauppapaikoilla, joissa voit ostaa ja myydä kryptovaluuttaa. Näitä hajautettuja kauppapaikkoja kutsutaan lyhenteellä DEX, joka tulee englannin kielen sanoista Decenralized Exchange. Niissä voi käydä kauppaa ilman kuluja ja välikäsiä. 

Hajautettua kauppapaikkaa pidetään turvallisempana vaihtoehtona kryptovaluuttojen kaupankäynnille. Se on usein parempi valinta kuin keskitetty kauppapaikka. 

Varat tallennetaan lohkoketjuun ja jaetaan uudelleen likviditeettipoolin kautta. Jako tapahtuu, kun osto tai myynti saatetaan päätökseen. 

Uniswap on esimerkki hajautetusta kauppapaikasta. Voit lukea siitä lisää täältä

Rahaa voi säästää matalalla riskillä, jos sen tekee stable coinilla eli vakaakolikoilla ja älysopimuksilla. 

Yield farming sopii taasen säästäjälle, joka on valmis ottamaan suurempia riskejä.

Yield farming on toimintaa, jossa yritetään saada mahdollisimman hyvä tuotto DeFi-maailmassa. Varoja liikutetaan palvelusta toiseen, millä metsästetään parasta mahdollista tuottoa. 

DeFin kautta voi käydä kauppaa myös johdannaisilla. Se onnistuu ilman keskitettyä kryptopörssiä, joka veloittaa transaktioista ja vaatii tositteita. 

Miten DeFi toimii?

DeFi avaa sinulle portit rahoituspalveluihin, joita ei valvo keskitetyt tai valtiovallan elimet.

DeFi edellyttää tiettyjä ydintoimintoja, jotka pitää asettaa ennen käyttöä. Uusi rahoitusjärjestelmä vaatii myös toimivaa

 • infrastruktuuria
 • valuuttaa
 • rahoituspalveluita 

Infrastruktuuri

Uusi arki vaatii toimivan infrastruktuurin, joka pyörittää koko järjestelmää. Lohkoketjun infrastruktuuria jaetaan miljoonille tietokoneille ympäri maailmaa. Sitä on mahdotonta muuttaa ja manipuloida. 

Tämä ehkäisee korruptiota ja varmistaa, ettei rahoitusjärjestelmä voi koskaan kokea häiriöitä. Infrastruktuuri ohjaa suurelta osin DeFiä ja se löytyy Ethereumin lohkoketjuverkosta. 

Ethereum esitteli ensimmäisenä markkinoille älysopimukset ja hajautetut sovellukset. Älysopimukset käsittelevät kaikki toimeksiannot rahoitusvälineissä. Ilman niitä ja hajautettuja sovelluksia ei olisi DeFiäkään. 

Älysopimukset toimivatkin eräänlaisina välittäjinä. 

Hajautettuja sovelluksia kehitetään, täydennetään ja julkaistaan lohkoketjussa. Älysopimukset varmistavat, että tehtävät suoritetaan parametrien täsmätessä. 

Älysopimuksiin voidaan määritellä esimerkiksi kahden osapuolen välinen kauppa hajautetussa kauppapaikassa. Siihen voidaan asettaa myös koronmaksu sijoittajalle, joka harjoittaa yield farmingia. 

Älysopimukset ja hajautetut sovellukset luovat yhdessä rakennuspalikat, jotka mahdollistavat hajautetun finanssimaailman, eli DeFin. 

Valuutta

Infrastruktuurin jälkeen valitaan valuutta, jota käytetään uudessa digitaalisessa rahoitusmaailmassa.  

Monet olettivat, että Bitcoin olisi ensimmäinen kryptovaluutta tähän tarkoitukseen, mutta Bitcoinia ei ole suunniteltu nopeisiin ja useasti tapahtuviin transaktioihin. 

 Etheriä pidettiin niin ikään vaihtoehtoa, mutta sen hinta oli liian epävakaa. 

DeFi tarvitsee siis vakaan digitaalisen valuutan, jonka arvo pysyy paikoillaan. 

Mikä neuvoksi? Vastaus on vakaavaluutat, eli stablecoinit.

Vakaavaluuttoja on muun muassa DAI-, USD Coin ja Tether-valuutat. Niiden arvo on sidottu vastaamaan yhtä Yhdysvaltain dollaria. 

Miten vakaavaluutat toimivat?

Jos ostat esimerkiksi 20 USD Coinia, maksat 20 dollaria. Nämä 20 dollaria siirretään turvalliselle tilille, mikä takaa kyseisen määrän sinulle. 

Haluatko dollarisi takaisin? Silloin voit myydä USDC:si pois. Kun saat dollarisi takaisin, poltetaan vastaava määrä USDC-tokeneita. Tällöin vakaavaluutan arvo pysyy samana. 

Vakaavaluutoilla on toki haasteensakin. 

Tether on markkinoiden ensimmäisiä vakaavaluuttoja, mutta se on joutunut oikeudellisiin haasteisiin. Syytteiden mukaan se ei pystynyt todistamaan, että sillä on mahdollisuus taata kaikki liikkeillä olevat Tether-tokenit.

Tämän lisäksi Tetherin keskitetty kokonaisuus hallinnoi fiat-valuuttaa. Se on vastoin hajautetun kaupankäynnin periaatteita. 

DAI-valuutta valikoitui sen sijaan täydelliseksi vakaavaluutaksi. DAI ei ole keskitetty kokonaisuus, joka tallentaa fiat-valuuttaa. Se käyttää fiat-valuutan tallentamiseen älysopimuksia. 

Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut ovat viimeinen DeFin ydinosista. 

Ne sisältävät DeFin suurimmat edut, kuten:

 • DEX (hajautettu kaupankäynti)
 • yield farms
 • lainapoolit
 • vakuutuspalvelut

DEX on lyhenne ja se tulee englannin kielen sanoista decentralized exchange.

Se on hajautettu kaupankäyntipaikka, jossa voit ostaa, myydä ja vaihtaa kryptovaluuttoja – ilman varmennusmenetelmiä. 

Saat ostetut kryptovaluuttasi välittömästi likviditeettipoolista, joka tallennetaan puolestaan lohkoketjuun. 

Hajautetussa kauppapaikassa ei ole siis keskitettyä yksikköä, joka hallitsee käyttäjien omaisuutta. Tämän takia se on turvallisempi vaihtoehto. 

Tarvitset kryptovaluuttaa, jos haluat käydä kauppaa hajautetussa kauppapaikassa. Kryptovaluutan tulee löytyä kryptolompakosta ja voit yhdistää digitaalisen lompakkosi suoraan kauppapaikkaan. 

Älysopimus varmistaa, että kryptovaluuttojen osto, myynti ja vaihto tapahtuvat turvallisesti ja sujuvasti. 

Hajautettu kauppapaikka tarjoaa helppoa ja turvallista kaupankäyntiä kryptovaluutoilla. Kaiken kukkuraksi se on lähes maksuton. 

Yield farming on puolestaan toiminto, jossa kryptovaluutat avataan pooleissa ja jossa tienataan koroilla. Mitä vähemmän poolissa on likviditeettiä, sitä korkeammat lainakustannukset. 

Kulut maksetaan suoraan niille, joilla on vapaita varoja poolissa. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden ansaita rahaa. 

Tämän tyyppiset hajautetut palvelut poistavat välikäsien roolin. Käyttäjä voi toimia sekä pankkina että asiakkaana. 

Yllä mainitut rahoitustuotteet sisältävät aina jonkinasteisen riskin, joita käymme läpi oppaassamme myöhemmin. 

Hajautetut vakuudet ovat riskejä varten. 

Hajautetut alustat tuovat yhteen molemmat käyttäjät: ne, jotka maksavat vakuutuksista ja ne, jotka ovat valmiina vakuuttamaan.

Älysopimukset käsittelevät vakuutusmaksut automaattisesti ilman vakuutuksen välittäjää. Voit esimerkiksi maksaa pienen määrän Etheriä, jotta voit vakuuttaa suuremman määrän sitä. 

Tällä tavalla voit vakuuttaa ikäviä yllätyksiä vastaan. Niitä voi olla esimerkiksi älysopimuksen tekniset virheet tai hakkeroidut lompakot. 

DeFin edut

DeFin mahdollisuudet ovat lähes äärettömät. Jos kehitys kulkee oikeaan suuntaan, voi siitä muodostua suurempi järjestelmä kuin nykyajan menetelmämme. 

Verrataanpa DeFin etuja perinteiseen rahoitusjärjestelmään. 

Etuja ovat: 

 • taloudellinen vapaus
 • suora pääsy
 • tiliä ei tarvita
 • korot ja palkkiot käyttäjälle
 • avoimet ja läpinäkyvät toiminnot, ei määräävää yksikköä

Voit yhdistää digitaalisen lompakkosi ja hallita omaisuuttasi muutamassa sekunnissa. Voit myös aloittaa kryptokaupan välittömästi. Voit ottaa lainaa, allokoida likviditeettiä tai avata säästötilin. 

Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa tilien avaamiseen eikä sopimusten hyväksymiseen. Kaikki turha paperityö jää pois. 

Voit hallinnoida omaisuuttasi milloin ja missä tahansa. Kaikki tämä lähes maksutta. 

Transaktiot tapahtuvat hetkessä ja voit lähettää tai vastaanottaa rahaa joka maailmankolkasta. 

Toimit sekä pankkina että asiakkaana. Älysopimukset antavat sinulle mahdollisuuden ostaa kryptovaluuttaa sekä lainata rahaa ja saada korkotuloja – turvallisesti. 

DeFin uhat

DeFin mahdollisuudet ovat suuret, mutta matka on vielä pitkä. Matkalla voi tulla vastaan karikkoja, mutta ne voidaan voittaa. 

DeFin yleisimpiä uhkia ovat: 

 • Ethereumin epävakaa hinta voi tehdä transaktioista kalliita
 • sinun pitää huolehtia verotus itse
 • sijoituksesi riskit voivat olla liian suuret
 • kaikkia älysopimuksia ei tarkisteta perusteellisesti

DeFi on vielä verrattain uusi ilmiö.

Saatat joutua varautumaan transaktioiden kustannuksiin, jos käytät DeFiä Ethereumin lohkoketjussa. 

Odotamme edelleen Ethereum 2.0 -versiota, joka ratkaisee tämän ongelman. 

DeFi on verrattain uusi ilmiö, minkä ansiosta jotkut älysopimukset ovat tulleet voimaan ilman tarkistusta. 

Virheet voivat aiheuttaa ongelmia ja pahimmassa tapauksessa voit menettää rahaa. Uusi asia voi tuoda mukanaan muitakin kielteisiä juttuja. 

Käytä siis palveluita ja älysopimuksia, jotka ovat käyneet läpi täydellisen tarkastusprosessin. 

DeFi kehittyy jatkuvasti ja aika jättää riskit toivottavasti menneisyyteen. Vielä emme osaa sanoa tästä varmuudella. 

Tuleeko DeFi onnistumaan?

DeFi on toteuttanut lyhyessä ajassa suuren määrän rahoituspalveluita. Palvelut sisältävät kiistattomia hyötyjä ja tarjoavat mahdollisuuden tienata. 

DeFi on vielä vaiheessa, minkä takia keskivertosuomalainen haluaa pysyä siitä poissa. Oudon kuuloiset käsitteet saattavat tehdä kokonaisuudesta hankalan ja pelottavankin. 

Hommaa riittää ja kestää vielä kauan, kunnes DeFi voi alkaa kunnolla kukoistaa. 

Potentiaalia löytyy, mutta maailmanvalloitus vaatii paljon parannuksia. Perusta on luotu ja monet uskovat, että DeFin tulevaisuus odottaa meitä kaikkia. 

Kaikki ei tapahdu kuitenkaan yhdessä yössä ja saamme odottaa todellista muutosta vielä vuosia.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemusta.