Kryptovaluutta kurssi

Lähes kaikki kryptovaluuttojen maailmaan osallistuvat keskittyvät yhteen asiaan – hintaan. Tämä on luonnollista, kun otetaan huomioon alan ja erityisesti sen tiettyjen kolikoiden vuosien varrella saavuttamat poikkeukselliset voitot, ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset ovat todella sukeltaneet siihen, mikä saa kryptovaluuttojen hinnat nousemaan ja laskemaan. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitkä tekijät vaikuttavat kryptovaluutan hintaan!

Kryptovaluuttakurssit (Kryptovaluutta kurssi)

Markkinoilla on tuhansia kryptovaluuttoja. Moni kryptovaluuttoihin sijoittava miettii aluksi, miten kryptovaluuttakurssit määritetään, kuka ne määrittää ja miten ne kehittyvät. Tähän ei olekaan yksiselitteistä vastausta olemassa, koska ne tiedot kerätään monesta paikasta. Kryptovaluuttakurssi (Kryptovaluutta kurssi) on käytännössä kokoelma eri kauppapaikkojen päivittäisistä kursseista.

Yksi kryptovaluutta voi parhaimmillaan olla listattuna jopa tuhansissa eri kryptovaluuttapörsseissä, toisin kuin olemme normaaleilla osakemarkkinoilla osakkeiden kanssa oppineet. Tässä osiossa perehdymme tarkemmin kryptovaluuttakursseihin, niiden käsitteeseen, markkinoiden kehitykseen sekä mitä pitää pitää huomioon sijoittaessaan kryptovaluuttoihin.

Kryptovaluuttakurssi (kryptovaluutta kurssi) tänään

Vielä kymmenen vuotta sitten oltiin tilanteessa, jolloin kryptovaluuttamarkkinoita hallitsi vain yksi pörssi, nimeltä Mt. Gox. Se kuitenkin hakkeroitiin vuonna 2014 ja sadat tuhannet bitcoinit suhahtivat taivaan tuuliin pörssistä. Tästä opittiin paljon, suojausta tehostettiin, kryptovaluuttaa ei laskettu liikkeelle enää kaikkea kerralla ja kryptovaluuttoja alettiin hajauttaa laajemmalle.

Tunnetuin kryptovaluutoista on ehdottomasti Bitcoin, mutta kärkikahinoihin ovat nousseet vuosien saatossa niin Bitcoinin pikkuveli Litecoin, Ethereum, kuin Solana (SOL-token). Varsinkin Ethereum löytyy jo lähes jokaisesta pörssistä yhtä lailla, kuten Bitcoin. Solana ja Ethereum ovat tunnettuja myös älysopimusalustoistaan.

Kun sijoittaa johonkin kryptovaluuttaan, on tärkeää seurata sen markkina-arvon kehitystä alinomaa. Kryptovaluuttamarkkinat ovat hyvin epävakaat, ja kryptojen arvo saattaa heitellä rajustikin suuntaan, jos toiseen. Ymmärtämällä kryptovaluuttojen toimintaa ja markkina-arvon kehitystä, oppii varmemmaksi sijoittajaksi ja sijoittaminen pysyy mielenkiintoisena. Digitaalisessa valuutassa on paljon seurattavaa ja pienetkin seikat voivat vaikuttaa sen markkina-arvon heilahteluun.

Kryptovaluuttakurssien kehitys 2022

Kryptovaluuttojen kurssilistaus perustuu painotettuun keskiarvoon maailman kryptovaluuttapörssien kursseista. Käytännössä tämä tapahtuu treidausvolyymin perusteella eli mitä suositumpi kryptovaluuttapörssi on kyseessä, sitä suurempi painoarvo sen kursseilla on listauksessa. On selvää, ettei kukaan voi seurata 24/7 kurssien kehitystä, mutta jos mielii sijoittaa kryptovaluuttaan, on hyvä pysyä ajan tasalla kryptovaluuttojen kursseista.

Kuten osakemarkkinat muutenkin, kokivat myös kryptovaluuttamarkkinat suuren tragedian keväällä 2020 koronapandemian iskiessä maailmanlaajuisesti maapallon joka kolkkaan. Tämä suuri globaali tekijä laski kryptojen arvoa radikaalisti ja sijoittajat niin sanotusti karttoivat digitaalisen valuutan markkinoita.

Kun maailmantilanne parani, nousivat kryptovaluutat omalle tasolleen, jopa paremmiksi. Ihmiset ymmärsivät paremmin sijoitustensa hajauttamisen tärkeyden, rahan arvon, kryptovaluuttojen markkina-arvon sekä kryptojen potentiaalin. Tänä vuonna kryptovaluuttakurssit ovat näyttäneetkin suhteellisen hyviltä.

Mitkä asiat vaikuttavat kryptovaluuttakursseihin?

Kryptovaluutoissa kaikki kurssimuutokset ja niihin vaikuttavat tekijät saattavat olla huomattavasti radikaalimpia kuin normaalien osakemarkkinoiden muutokset. Kryptovaluuttojen kursseja sekä niihin liittyvää uutisointia kannattaakin seurata tarkasti. Tämän lisäksi, osakemarkkinoiden ollessa auki vain osana vuoden päivistä, silloinkin vain osan päivää, ovat kryptomarkkinat auki 24/7, ympäri vuoden. Tämä ympärivuorokautinen markkina taas luo kryptovaluutoille mahdollisuuden reagoida varsin nopeasti kaikenlaisiin maailmanlaajuisiin tilanteisiin.

Kryptovaluuttakurssien kehitykseen vaikuttavat globaalisti useat tekijät. Toiset tekijät vaikuttavat kaikkiin kryptovaluuttoihin ja toiset ovat ominaisia vain tietyille valuutoille. Etenkin suuret globaalit tapahtumat vaikuttavat suuresti kryptovaluuttamarkkinoihin, jonka Covid-19 meille jo opetti. Kryptovaluutat seuraavat tiettyjä nousu- ja alamäkisykliä, heilahdellen todella paljon.

Kryptovaluuttojen tarjonta ja kysyntä vaihtelevat

Bitcoin ei ollut vain ensimmäinen kryptovaluutta, vaan se on edelleen markkinoiden suurin kryptovaluutta. Useimmat muut kryptovaluutat seuraavat Bitcoinin kurssin kaavaa juuri siksi. Kryptovaluutan hintaan vaikuttaa myös tehtyjen sijoitusten määrä. Sen hinta nousee, kun kysyntä on korkea ja tarjonta alhainen. Jos sen sijaan on alhainen kysyntä ja suuri tarjonta, hinta laskee.

Kryptovaluuttojen kysynnän ja tarjonnan asia on yleinen tekijä, joka vaikuttaa kryptovaluuttakursseihin, riippumatta siitä mikä krypto on kyseessä. Ero kryptovaluuttojen ja tavallisen valuutan välillä on etenkin se, että kryptovaluuttoja on rajoitettu määrä markkinoilla. Tämä on yksi syy siihen, miksi kysyntä vaikuttaa hintaan.

Kryptovaluuttakurssit eivät synny tyhjästä

Kuten otsikossakin kerrotaan, kryptovaluutat eivät synny tyhjästä, vaan louhijat eli niin sanotut ”kaivostyöntekijät” hankkivat ne eri alustoilta. Louhijat käyttävät erikoislaitteita ja ohjelmistoja kryptovaluuttojen menestyksekkääseen louhimiseen. Louhinnasta maksetaan ”kaivostyöläisille” korvauksia ja palkintoja.

Tämä louhinta tuottaa markkinoiden käyttöön yhä lisää kryptovaluuttoja, mutta tutkimusten mukaan, neljä suurinta kryptovaluuttaa ovat aiheuttaneet viime vuosina 3–15 miljoonaa tonnia ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä.

On selvää, vaikka markkinoille on saatu yhdeksi kannattavaksi rahoitusinstrumentiksi erilaiset kryptovaluutat, on sijoitusten ja sijoituksista saatavien voittojen jahtaamisella suuri hintalappu. Nimittäin ympäristön kuormitus. Kryptovaluuttoja on markkinoilla pitkälti yli 20 000 kappaletta ja niitä louhitaan tietokoneiden avulla.

Tietokoneiden suorittamat vaativat laskutoimitukset syövät valtavasti sähköä. Mitä kauemmin kryptoja louhitaan tällä tavalla virtuaalisesti, sitä raskaammaksi energiavaatimukset käyvät. Tähän ongelmaan on onneksi keksitty jo ratkaisuja. Yksi parhaimmista esimerkeistä on nopeasti louhittava Solana (SOL-token).

Louhintaan liittyvät lait, määräykset ja säännöt

Kaikki mitä tulee kryptovaluuttalakeihin, -määräyksiin ja -sääntöihin eri maissa, voi olla sekä negatiivinen että myönteinen vaikutus kryptovaluuttakursseihin. Se riippuu täysin siitä, mitä kyseisissä maakohtaisessa säännöksessä sanotaan. Esimerkiksi Kiinassa kryptovaluuttojen louhinta kiellettiin useissa maakunnissa, joten useat kryptovaluuttafirmat pakotettiin lopettamaan toimintansa. Tämä johti siihen, että kryptovaluutat kokivat suuria negatiivisia heilahduksia.

Samalla tavalla kryptovaluutan vaihtokurssiin voi vaikuttaa positiivisesti. On esimerkkejä tilanteista, joissa markkinajohtaja Bitcoin on hyväksytty jonkin maan kryptovaluuttapörssiin ja yleisesti hyväksytyksi maksuvälineeksi, ja tämä on johtanut kryptovaluuttojen arvon voimakkaaseen nousuun.

Mailla on hyvin erilaisia käsityksiä ja odotuksia kryptovaluuttojen käyttöön. Maailmassa on yli 140 maata, jotka eivät ole hyväksyneet kryptovaluuttaa yhdeksi maksuvälineekseen. Kryptovaluutan käyttö on kokonaan kielletty Algeriassa, Boliviassa, Egyptissä, Marokossa ja Nepalissa. Joissakin maissa kryptovaluutan käyttö osittain kiellettyä, koska tällaisissa maissa kryptoja ei saa ostaa esimerkiksi maksamalla niitä suoraan omalta pankkitililtään. Niillä ei myöskään maksaa ostoksiaan tai palveluita.

Laillista rahoitusomaisuutta kryptovaluutat ovat Yhdysvalloissa, EU:ssa, Kanadassa, Australiassa, El Salvadorissa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Islannissa, Japanissa, Meksikossa, Espanjassa sekä Iso-Britanniassa.

Median suuri vaikutus kryptovaluuttakursseihin

Medialla on koettu olevan äärettömän suuri vaikutus siihen, miten kryptovaluuttoihin suhtaudutaan ja miten niiden markkina-arvo kehittyy. Jos esimerkiksi joku kuuluisa henkilö puhuu positiivisesti kryptovaluutasta, on suuri todennäköisyys, että sen kryptovaluutan hinta kohenee. Negatiiviset uutiset muun muassa tiedotusvälineissä voivat puolestaan ​​vaikuttaa kielteisesti eri kryptovaluuttojen kursseihin.

Medialla on todella suuri vaikutus siihen, mitä ja miten ihmiset ajattelevat kryptovaluutoista. On tärkeää, että media välittää tietoa kryptovaluutoista oikeaan sävyyn, jotta median vaikutus ei näkyisi heti korkeina heilahteluina suuntaan tai toiseen kryptovaluuttapörssien listoilla. Medialla on vaikutusvaltaa nostaa myös kryptojen arvoa. Tämän he tekevät esimerkiksi kirjoittamalla kryptoista positiiviseen sävyyn tai tiedottamalla ja opastamalla sijoittajia kryptojen pariin.

Median esitystavalla on myös merkitystä. Ihmiset ovat oppineet älyteknologian kehityksen myötä visuaalisimmiksi ja jos he näkevät visuaalisesti positiivista tai negatiivista markkinointia jostain tuotteesta tai palvelusta, tässä tapauksessa kryptoista, vaikuttaa se oleellisesti käyttäytymiseen.

Jos esimerkiksi tunnettu verkkolehti kirjoittaa kryptomarkkinoiden romahtamisesta, kuvittaen uutisoinnin tiettyjen kryptovaluutoiden tunnuksilla, sillä voi olla todella kielteisiä seurauksia markkinoille, vaikka se ei olisikaan suoraan totta. Monet ihmiset lukevat vain otsikot, ja ihmiset, joilla on vähän kokemusta, voivat myydä omaisuutensa nopeasti.

Kryptovaluutta kurssi ja markkina-arvo lyhyesti

Kun tarkastellaan kryptovaluutan arvoa, ei saa katsoa vain itse kryptovaluutan hintaa. Siinä ei nimittäin puhuta valuutan markkina-arvosta mitään. Bitcoin on edelleen kryptovaluutta, jolla on markkinoiden korkein markkina-arvo. Sitä seuraa Ethereumin lanseeraama Ether-valuutta ja muut suositut kryptovaluutat.

Kryptovaluutan markkina-arvo on se, mikä on tärkeää. Tarkka markkina-arvo saadaan, kun kerrotaan kolikon arvo markkinoilla liikkuvien kolikoiden kokonaismäärällä. Tällä laskutavalla voidaan selvittää, onko paljon maksava kryptovaluutta vähemmän arvokas kuin halvempi kryptovaluutta. Siksi tulee aina katsoa kryptovaluutan ajankohtainen markkina-arvo, ennen kuin päättää sijoittaako vai ei kyseiseen kryptovaluuttaan.

Kryptovaluuttojen hintakehitys viime vuosina

Kryptovaluuttoja on syntynyt vajaan 20 vuoden aikana roimasti yli 20 000 kappaletta, ja lisää syntyy aliomaa. Vuonna 2009 liikkeellelaskettu Bitcoin on saanut paljon jälkeläisiä, ja sitä mukailevia variaatioita on syntynyt monien yritysten toimesta. Kryptovaluutta on ollut yleisesti käytössä jo vuosien ajan, sovellettuna moniulotteisesti kaupankäyntiin ja erilaisten transaktioiden maksuvälineenä, saattaa se silti monen mielestä olla epäluotettava maksuväline.

On ymmärrettävää, että epäluottamus on edelleen pinnalla, koska ei tässä tarvitse mennä historiaan kuin vajaan kymmenen vuoden taakse, kun hakkerit saivat tuhottua kryptoja urakalla. Onneksi tästä opittiin paljon ja nopeasti, ja nyt kryptovaluuttamarkkinoilla on todella tehokkaat turvatoimet ja suojaukset käytössä, eikä kryptovaluutat ole kaikki koko ajan louhittavissa markkinoilla. Kryptovaluuttakurssit pysyvät koko ajan hyvin aktiivisina ja se tässä lajissa sijoittajia viehättääkin. Koskaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Kryptovaluuttojen hintakehitys kertoo kaiken siitä, kuinka arvo on noussut ja laskenut vuosien varrella.

Hintakehitys on ollut ripeää

Koska kryptovaluutta on täysin digitaalisessa muodossa olevaa valuuttaa, se voidaan rinnastaa jo monin osin normaaliin fiat-rahaan. Kryptovaluutan oletetaan olevan lähitulevaisuudessa pelkkää digitaalista valuuttaa, koska ihmiset eivät käytä enää käteistä, vaan pankkikorttia, älykellosovelluksia, puhelinsovelluksia, verkkolompakoita ja muuta digitaalista valuuttaa maksamiseen.

Bitcoin oli markkinoiden ensimmäinen kryptovaluutta, joka hyväksyttiin yleisenä maksuvälineenä eri paikoissa. Sen liikkeellelaskuvuonna 2009, sen arvo oli alle 10 öreä. Bitcoinin suurin nousu tapahtui vuonna 2013, jolloin sen suosio nosti myös muiden kryptovaluuttojen markkina-arvoa. Vuonna 2014 kryptovaluuttoja hakkeroitiin ja markkina-arvot kokivat dramaattista laskua. Vasta neljä vuotta myöhemmin, markkinat nousivat jälleen voimakkaasti, lähes 360 prosenttia.

Koronapandemian aiheuttaman seuraavan laskuaallon myötä, kryptojen markkina-arvo koki valoa vuoden 2021 aikana. Kryptovaluutat tuntuvat olevan myrskyn silmässä koko ajan, markkina-arvojen noustessa ja laskiessa alinomaa. Hintakehitystä kannattaa seurata koko ajan, jotta kokoaniskuva kryptovaluuttoihin sijoittamisen kannalta pysyy realistisena.

Muista seurata kryptovaluuttakursseja ennen ja jälkeen sijoittamisen

Kun seuraa kryptovaluuttakursseja ennen ja jälkeen sijoittamisen, pysyy niin sanotusti kartalla koko ajan siitä mitä kryptovaluuttamarkkinoille kuuluu, miten eri kryptot pärjäävät ja mihin muutoksiin tulisi valmistautua. Riippumatta siitä, harkitsetko kryptovaluuttoihin sijoittamista vai oletko jo tehnyt niin, on hyvä idea seurata markkinoiden kryptovaluuttakursseja.

Myös yleisen maailmantilanteen seuraaminen on hyödyllistä, sillä kaikki globaalisti vaikuttavat tekijät, kuten sota, inflaatio ja monimuotoiset finanssikriisit vaikuttavat oleellisesti myös kryptovaluuttakursseihin. Vaikka et olisi sijoittanut esimerkiksi markkinoiden suosituimpaan ja tunnetuimpaan kryptoon, Bitcoiniin, on viisasta seurata etenkin sen suoriutumista kryptovaluuttamarkkinoilla.

Koska kryptovaluuttaa käyttävät monissa maissa myös isotkin yritykset kansainväliseen kaupankäyntiin ja erilaisten transaktioiden maksamiseen, on tärkeää pysyä ajan tasalla, miten yritykset käyttäytyvät. Taannoin muun muassa eräs sähköautojätti myi suurimman osan Bitcoineistaan, mikä vaikutti negatiivisesti bitcoinien hintaan.

Vaikka on mahdotonta ennustaa tarkkaan, mitä kryptovaluutoille tapahtuu tänään, huomenna tai ensi kuussa, kannattaa seurata tiiviisti yleistä maailmantilannetta, mediaa ja kryptojen hintahistoriaa. Näin on ajan tasalla siitä, koska kannattaa ostaa ja koska myydä kryptovaluuttaa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemusta.