Lær alt om

Crypto wallet

Når du skal handle kryptovaluta er det viktig at du har et trygt og sikkert sted der du kan lagre nøklene dine. En kryptolommebok (eller crypto wallet) sørger for å holde nøklene dine trygge fra tyveri og hackere.

I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon til deg om hva kryptovaluta er og hvordan du bruker og oppretter kryptolommebøker.

Vi har også samlet gode råd til deg som ønsker å kjøpe krypto og som lurer på om det er trygt.

Hva er en kryptolommebok?

Kryptolommebøker eller en såkalt crypto wallet tar vare på og lagrer dine private nøkler. Nøklene dine er passordene som gir deg tilgang til kryptovalutaene dine.

For å kunne sende og motta kryptovaluta som for eksempel Bitcoin eller Ethereum, benytter du deg av en crypto wallet til denne tjenesten.

De kommer i mange former. Blant dem finner vi blant annet maskinvarelommebøker som for eksempel Ledger, som ser ut som en USB-pinne.

På markedet finner du også mobilapper som fungerer som en crypto wallet. Dette er blant annet Coinbase Wallet, som gjør bruken av krypto like enkelt som å handle med et kredittkort på nettet. Slike løsninger er med andre ord svært brukervennlige.

I motsetning til en vanlig lommebok, som kan inneholde faktiske, fysiske penger, lagrer en crypto wallet teknisk sett ikke kryptoen din. Beholdningen din lever på blokkjeden, men kan nås med en privat nøkkel. Nøkkelen er passordet ditt som gir deg tilgang til blokkjeden.

Nøklene dine fungerer også som et bevis på at det faktisk er du som eier dine digitale penger. Hvis du mister disse, mister du også tilgang til pengene dine.

Derfor er det svært viktig å holde din crypto wallet trygg slik at ikke hackere eller andre får tilgang til din kryptovaluta og dine verdier.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovalutaer er alle former for digital valuta som ikke er under kontroll av noen nasjonale sentralbanker eller andre finansinstitusjoner. Dette har gjort kryptovaluta som for eksempel bitcoin, ribble og andre kryptovalutaer stadig mer populære, både for å oppbevare verdier og og som handelsmiddel.

Kryptovaluta, eller bare krypto, er ikke en håndfast verdi slik andre valuta er. Det finnes hverken sedler eller mynter du kan oppbevare. Verdien på kryptovalutaen du eier bestemmes i all hovedsak av tilbud og etterspørsel.

Derfor er det mange som opplever og forstår krypto som en svært risikabel investering som ofte gjennomgår store svingninger. Dette innebærer ofte både store gevinster og store tap.

Ulike typer kryptovaluta

Mens mange kryptovalutaer deler en blokkjedebasert infrastruktur, er det noen slående forskjeller mellom dem. Generelt sett deler vi kryptovaluta i to forskjellige kategorier: mynter og tokens.

Mynter

En mynt i terminologien av å være kryptovaluta bruker sin egen, uavhengige blokkjede. For eksempel regnes Bitcoin som en «mynt» fordi den består av sin egen infrastruktur. På samme måte drives Ether via Ethereum-blokkjeden som igjen er en uavhengig infrastruktur.

Begrepet «altcoin» brukes for å referere til alle andre mynter enn Bitcoin. Mange altcoins fungerer på samme måte som Bitcoin.

Imidlertid er andre, som Dogecoin, ganske annerledes. Doge tilbyr for eksempel en ubegrenset tilgang på mynter sammenlignet med Bitcoins tak på 21 millioner mynter.

Tokens

På samme måte som med mynter, er tokens også digitale verdier som kan kjøpes og selges. Tokens er derimot en ressurs som ikke er bygget på samme måte som annen kryptovaluta.

De bruker en annen blokkjedeinfrastruktur. Disse inkluderer blant annet Tether, som bygger på Ethereum-blokkjeden.

Hva brukes en kryptolommebok til?

Ettersom kryptovalutaen din ikke er en fysisk verdi, men digitale verdier, har du behov for et sted du kan lagre passordene som tar deg inn til verdiene dine. Det er disse passordene du oppbevarer i en slik crypto wallet.

Passordene kalles på kryptospråket for nøkler og de, som nøkler flest, låser opp kryptovalutaen din.

Når du oppbevarer kryptovaluta i en crypto wallet, kan du bruke denne som en hvilken som helst annen lommebok. Den eneste forskjellen er at den er digital.

Med en crypto wallet kan du sende kryptovaluta til hvem du vil. Du kan også motta kryptovaluta fra andre brukere.

Hvilke typer kryptolommebøker finnes?

En crypto wallet kan være alt fra en app som en enkel for alle å ta i bruk til mer komplekse sikkerhetsløsninger. Det finnes flere typer lommebøker du kan velge mellom.

Fysiske lommebøker

Nøklene skriver du ned fysisk på et medium som for eksempel et papir eller lignende og oppbevarer det på et trygt sted. Dette gjør det vanskeligere å benytte kryptovalutaen din ettersom det er en digital verdi som kun kan benyttes på nett.

Maskinvarelommebok

Med en slik variant lagres nøklene dine for eksempel på en minnepinne. Denne kan oppbevares på et trygt sted og som kun kobles til en datamaskin når du vil og faktisk skal bruke kryptovalutaen din. Tanken bak en slik løsning er å kombinere sikkerhet med trygghet.

Nettbasert lommebok

Dersom du tar i bruk en nettbasert lommebok, lagres nøklene dine i en app eller annen programvare på nett. Deretter blir de gjerne også beskyttet av en totrinnskryptering for ekstra sikkerhet.

Dette gjør sending, mottak og bruk av kryptovalutaen din like enkelt som å bruke en hvilken som helst nettbank eller annet betalingssystem du er kjent med fra tradisjonelle banker.

Hvordan velge en kryptolommebok?

Hver variant av de ulike kryptolommebøkene som ble presentert over har sine fordeler og sine utfordringer. En fysisk lommebok og den som baserer seg på en maskinvare er vanskeligere for hackere og andre brukere å få tilgang til fordi lagringen skjer offline.

Derimot har slike lommebøker en begrensning i funksjoner og du risikerer at nøklene dine kan gå tapt eller at du mister dem.

En nettbasert lommebok er helt klart den enkleste måten å komme i gang med lagring av krypto på. Disse tilbyr en balanse mellom sikkerhet og enkel tilgang til verdiene dine.

Ettersom den private informasjonen din er på nett, er beskyttelsen du opplever mot hackere kun så god som sikkerheten til den leverandøren du har valgt deg. Derfor anbefales du å gå gjennom sikkerhetstiltakene til den leverandøren du vurderer å bruke.

Når du skal velge en løsning, velg en leverandør som utviser høy grad av sikkerhet. Sørg for eksempel å se etter sikkerhetstiltak som blant annet tofaktorvertifisering.

Med en nettbasert lommebok har du alltid tilgang til dine digitale eiendeler. De ligger lagret på et sikkert og trygt sted.

Du kan kontrollere nøklene dine til en hver tid, fra hvor som helst i verden. Nøklene dine kan du også endre for økt sikkerhet.

Du kan sende og motta kryptovaluta til hvem som helst, og fra hvor som helst når som helst. Med en digital lommebok kan du også handle i alle butikker på nett som benytter seg av og aksepterer kryptovaluta som betalingsmiddel.

Støtter alle lommebøker alle typer kryptovaluta?

Ettersom det finnes mange leverandører på markedet som tilbyr kryptolommebøker, er et naturlig spørsmål å stille seg om det er nødvendig med mange ulike. Et annet spørsmål som kan dukke opp er om det er ulike typer lommebøker knyttet til de forskjellige kryptovalutaene.

Det enkelte svaret på dette er ja. Man behøver forskjellige typer lommebøker avhengig av hvilken type kryptovaluta man eier og har.

Du behøver en Bitcoin-lommebok for din BTC, en Ethereum-lommebok for din ETH og en Cardano-lommebok for din ADA.

Det er ikke mulig å lagre BTC i en Cardano-lommebok. Denne kan du heller ikke bruke for å motta eller sende valuta med.

Derimot kan en Ethereum-lommebok lagre et hvilket som helst ERC-20-token. Du trenger ikke en ny crypto wallet for Uniswap, Polygon eller Synthetix. De er nemlig kompatible med enhver Ethereum crypto wallet.

Eksempler på slike lommebøker er blant annet MetaMask eller My Ether Wallet. Det samme gjelder for en Binance Smart Chain crypto wallet og ethvert BEP-20-element som PancakeSwap (CAKE).

På markedet finnes det også lommebøker som har en multifunksjon som gjør at du kan ha mange forskjellige lommebøker på en enhet eller i en programvare. Dette er for eksempel Exodus, Trust Wallet, Ledger, Trezor.

Hvor mange kryptolommebøker må du ha?

Du må stort sett regne med å ha en crypto wallet for hver kryptovaluta du har. I tillegg må du regne med å ha en lommebok for de kryptovalutaene du har tenkt til å sende eller motta.

Å ha flere kryptovalutalommebøker kan virke overveldende for mange, men det kan være en effektiv måte å beskytte og administrere kryptovalutaene dine på. Og det finnes flere fordeler til hvorfor du bør ha flere.

Den viktigste grunnen til å ha flere lommebøker er for din sikkerhets skyld. Hvis du planlegger å bruke kryptovaluta, være seg mynter eller tokens, på daglig basis for å foreta kjøp, bør du ha en digital crypto wallet.

Har du derimot tenkt å foreta store kjøp med en mye større verdi, bør du heller sørge for å ha nøklene sikret i en fysisk crypto wallet. Allerede her har du behov for to lommebøker.

Som nevnt kan det være fornuftig å holde verdiene dine adskilt fra hverandre hvis du har forskjellige pengesummer som du ønsker å investere uavhengig av hverandre. Dette kan enkelt gjøres med separate lommebøker.

Viktig å huske på når du har flere lommebøker

Hvis du har for mange lommebøker, kan det være vanskelig for deg å holde styr på dem alle. Sørg derfor for at du kun har det antallet du absolutt har behov for.

Det hadde vært synd om verdier hadde gått tapt fordi du har mistet oversikten over hvor du har de ulike verdiene dine. Ved å ha færre lommebøker, er sannsynligheten større for at du har kontroll og oversikt.

Hvis du har separate lommebøker for hver valuta, kan det hende du ikke har nok midler individuelt til å foreta nye kjøp eller transaksjoner. Ved å slå midlene sammen i en crypto wallet får du større investeringsmuligheter.

Å ha flere lommebøker vil til syvende og sist handle om hva du verdsetter i din kjøps- og salgsstrategier. De fleste synes sikkerhet er av størst betydning, og bruk av flere lommebøker kan øke sikkerheten din på et generelt grunnlag.

Hvilken kryptolommebok er best?

Ettersom det stadig kommer flere kryptovalutaer til, vil det også være et behov for å ha flere lommebøker som passer til den valutaen du har eller skal handle med. Derfor kan det være lurt å velge seg en crypto wallet som kan holde et større spekter av ulike typer valuta.

Med fremskritt innen teknologi, regnes mange lommebøker nå som såkalte multilommebøker og kan inneholde flere valutatyper. Dette er en trygg måte å konsolidere lommebøker som kan ha blitt opprettet separat i et forsøk på å diversifisere verdiene dine.

En crypto wallet med flere kryptovalutaer vil la deg redusere antallet lommebøker du har basert på hvilke typer valutaer de har plass til. Du kan selvfølgelig bruke flere lommebøker for å øke sikkerheten.

Men du trenger ikke lenger ha flere forskjellige lommebøker bare basert på hva slags mynt de kan holde. Å ha noen få multi-crypto wallets kan være et godt alternativ.

Multilommebøker

Multilommebøker kommer i mange forskjellige utgaver, inkludert maskinvare og nettbaserte varianter. Maskinvarelommebøkene understreker deres sikkerhetsfunksjoner, mens nettbaserte- og mobile lommebøker verdsetter bekvemmelighet og enkel bruk med økt beskyttelse.

De samme prinsippene for å beskytte deg mot hackere og tyvere bør likevel være viktig for deg når du skal velge deg ut en kryptolommebok. Sørg derfor for at du leser nøye over de ulike sikkerhetsfunksjonene som tilbys fra de ulike variantene før du velger deg en multilommebok.

Forslag til multilommebøker

Selv om det kan gi deg mer å tenke på, er det viktig at du gjør et godt valg når du skal velge deg en crypto wallet og en leverandør av denne. Dette for å gi dine verdier den beste beskyttelsen som du opplever at du har behov for.

Å opprette slike lommebøker er ganske enkelt, og å ha en konto eller nøkkel til å administrere dem er definitivt verdt den tryggheten, vel vitende om at lommebøkene dine ikke vil bli hacket av tyver.

Hvordan handler jeg kryptovaluta med lommeboken?

Når du har opprettet deg en crypto wallet må du opprette en konto slik at du kan overføre fysiske midler til digitale verdier. Dette kan du for eksempel gjøre gjennom PayPal, Skrill eller Neteller.

Disse tilbyr ulike måte å betale og overføre midler på og fungerer stort sett med vanlig debetkort. Noen kryptobørser tilbyr også å betale med kredittkort, men her følger det enkelte restriksjoner.

Enkelte kredittkortselskaper har også restriksjoner for kjøp og salg av kryptovaluta. Dette handler i stor grad om at kryptovaluta fremdeles er ansett å være en risikabel investering.

Sørg derfor for at du har flere alternative måter å gjennomføre en transaksjon med.

Når du har opprettet en konto og har midlene tilgjengelig er det bare å sette i gang med å handle med kryptovaluta. Da fungerer lommeboken du har som et bankkort og du kan handle med digitale verdier.

Er kryptovaluta lovlig?

I Norge er det tillatt med kjøp og salg av kryptovaluta. Du kan med andre ord opprette flere konti, lommebøker og handle med hvem som helst, når som helst og fra hvor som helst.

Merk likevel at det er flere land som ikke tillater kjøp og salg av kryptovaluta. I skrivende stund er dette gjeldene for følgende land:

  • Bolivia
  • Marokko
  • Algerie
  • Bolivia
  • Egypt

Andre land kan ha restriksjoner ved kjøp og salg av kryptovaluta. Dette kan blant annet dreie seg om ulike restriksjoner knyttet til valgt betalingsmåte.

Er det trygt å investere i kryptovaluta?

Blockchain-teknologien som støtter kryptovaluta er i seg selv svært sikker takket være den desentraliserte hovedbok-teknologien og krypteringsprosessen hver transaksjon gjennomgår. Tanken bak kryptovaluta er at det ikke skal være mulig å vite hvem som har gjennomført transaksjonen og hvem som har vært mottaker av transaksjonen.

Dette betyr derimot ikke at det er helt sikkert. Siden kryptovaluta ikke støttes av noen statlig myndighet, har den ikke samme beskyttelse som vi ser hos mange andre standardvalutaer over hele verden.

Sikkert betyr ikke trygt

Et annet viktig aspekt å huske på er at bare fordi at kryptovaluta er sikkert, er ikke det synonymt med at det er trygt. Verdien til kryptovaluta baserer seg i all hovedsak på tilgang, tilbud og etterspørsel.

Med dette i tankene kan du med andre ord investere stort og vinne stort. På samme tid kan du være uheldig å investere stort og tape stort.

Mange mener likevel at kryptovaluta har kommet for å bli og at det stadig vil øke i popularitet. Det er også mange som tror at det i fremtiden ikke vil eksistere fysiske betalingsmidler lenger, og at all handel vil foregå digital med kryptert valuta.

Sett i gang med kryptohandelen i dag

Uavhengig av om du skal investere mye eller lite og om du har et ønske om å spekulere i krypto eller ikke, er en ting sikkert: krypto er her og er kommet for å bli.

Du gjør klokt i å velge deg en kryptovaluta som du selv er godt kjent med og har hørt om. Finn også ut av hva det er du har tenkt å bruke valutaen din til.

Om det er til større prosjekter bør du velge en valuta som er mest brukt innen dette området. Er det heller småting du skal handle, velger du valuta deretter.

Når du har funnet ut av dette velger du deg den lommeboken du tenker er best for deg og din kryptovaluta.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen.