Bitcoin kurs

Kursen på Bitcoin har forandret seg mye i løpet av det forrige tiåret, og har gått fra å være verdt rundt 1 dollar per Bitcoin i April 2011 til å være en sektor for investering i seg selv. Det er mange ting som har innvirkning på hvordan kursen utvikler seg både i kort- og langtids perspektiv. I teksten skal vi ta for oss disse faktorene og hvordan disse resulterer i pengeverdi for kryptovalutaen Bitcoin.

Bitcoin kurs graf

Hva avhenger kursen av?

Som nevnt avhenger kursen på Bitcoin av flere faktorer. Vi kan skille mellom indre og ytre faktorer og det er nettopp disse vi skal se på i de kommende avsnittene.

Interne faktorer

Bitcoin regnes som den første og originale kryptovalutaen og nyter godt av denne statusen. Dette på grunn av dens desentraliserte form som noen land og grupper med undertrykkende regjeringer har dratt nytte av. Også den vidstrakte statusen til Bitcoin som kryptovaluta har bidratt til at den har blitt tatt i bruk i stor skala som hovedkrypto valuta. På grunn av Bitcoins digitale natur, er den ikke like utsatt for inflasjon og svingninger i verdi som vanlige penger.

Forsyning

Det finnes et begrenset antall hvor mye Bitcoin samlet som kan oppnås, og denne er på 21 millioner. Rundt 19 millioner av disse har allerede blitt utvunnet. Dette hvis vi ikke regner med de Bitcoin som har gått tapt der tallet anslås å være rundt 3.5 millioner. Takket være denne egenskapen med at det fins kun ett visst antall Bitcoin som kan eksisterer gjør den til en knapp ressurs. Dette i et marked der mange andre kryptovalutaer kan nærmest oppnå et utømmelig opplag.

Sjeldenhet

Hver fjerde år blir Bitcoin halvert, og mengden av denne mynten som tildeles utvinneren av neste blokk av kjeden, blir delt i to. Noe som er blitt implementert for å motvirke inflasjon av de nye utvinnede myntene og for å sikre knappheten. Dette kan anses som ett positivt trekk siden Bitcoin kurs vil øke over tid hvis etterspørsel forblir den samme.

Eksterne faktorer

Etterspørsel og ønskelighet

Bitcoin kurs har vokst enormt siden den ble anerkjent som en valuta og en genuin spiller i den finansielle verdenen. Det er også noen store aktører som har adoptert mynten for bruk som land og store fond. På grunn av populariteten har mynten blitt velkjent og ettertraktet. Dette har også ført til at flere små investorer har kommet på banen.

Spekulasjon

Mange små investorer og større investorer kjøper ofte under bull markedet når kursen er på vei opp. Dette igjen driver prisen på kursen opp.

Det kan dermed heller sies at disse aktørene driver med spekulasjon framfor investering.

Markeds manipulasjon

På samme måte som prisene drives opp av denne spekuleringen kan de plutselig også krasje av markedsmanipulasjon. Denne markedsmanipulasjonen kan oppstå av flere årsaker som for eksempel: negativ dekking i mediene om valutaen. Andre årsaker kan for eksempel være folk som med vilje klemmer prisene i korte og lengere intervaller for egen fordel.

Hendelser av betydning for kusen fra virkeligheten

Virkelige hendelser kan også ha stor effekt for svingninger i sin Bitcoin kurs. De mest kjente er for eksempel nedstengingen av undergrunnsplattformen «Silk road» i 2013, og Covid-19 pandemien i Mars 2019. På den andre siden gikk kursen på Bitcoin opp da Kina i 2019 offentlig gikk inn for å adopterte blokk-kjede teknologi. Ett annet land som i svært stor omfang gjorde det samme var El-Salvador i 2021. I tillegg kjøpte Tesla opp enorme summer i Bitcoin, men de har siden nedskalert.

Kan du stole på Bitcoin ‘eksperter’?

Med framveksten av digitale valutaer som Bitcoin har vi også fått en framvekst i de som påstår å være eksperter på feltet. Sannheten er at det er svært vanskelig å spå svingningen i kurs nøyaktig. Vi har på den ene siden de som tror at fremtiden er heldigital og som spår en lys framtid for kursen til Bitcoin og tilsvarende valuta. På den andre siden har vi de som er mer kritiske til digitale eiendeler og valuta som ikke har like positive utsikter for fremtidig vekst.

Hvor kan man finne råd?

Hvem burde man da høre på for gode råd til investering i Bitcoin? Ett godt sted å starte er å nærmere undersøke de som sier å være eksperter på feltet. Man må finne ut av om de kan stoles på som objektive rådgivere. Det dreier seg altså om å finne håndfaste bevis framfor å stole på emosjonelle tilknytninger, som noen kan ha tilknyttet valutaen. Siden Bitcoin har oppnådd den statusen som den har i den finansielle markedet i verden kan det være lurt å følge med på markedet for øvrig.

Svingninger i kursen på Bitcoin

Den samme uroen som treffer tungvekterne på børsen i USA som S&P 500 og NASDAQ kan ha effekt på Bitcoin kursen. Her er det altså lurt å se på markedet som helhet, og for eksempel forstå svingninger knyttet til tradisjonelle aksjer. Større inflasjon og uro i globale markeder kan også ha stor effekt på kursen til Bitcoin. Råd fra eksperter på økonomi generelt kan derfor også forklare de overhengende grunnene til svingninger i kursen på mynten.

Hvordan ser fremtiden ut for Bitcoin kursen?

For å besvare det spørsmålet skal vi se på faktorer som kan ha effekt på kursen til Bitcoin på kortere og lengere sikt.

Kortsiktige faktorer

Markeds-sykluser

Markedet er kjent for å tradisjonelt utvikle seg i sykluser. Mellom 2019-2021 var kursen på Bitcoin inn i det som kalles bull marked som betyr at kursen steg kraftig i perioden fra $3500 til $69 000. Markedet er på nåværende tidspunkt vært i en bear marked som betyr at kursen har gått kraftig ned i perioden for 2022.

Krypto kollapser

Flere kryptovalutaer har fullstendig kollapset de senere årene. Blant dem FTX som var en av de store kryptoplattformene. I tillegg har mange mindre kryptovalutaer kommet og gått. Dette er noen av grunnene som også har bidratt til ustabilitet for kursen til Bitcoin. I tillegg bidrar det til at folk blir mer kritisk for å sette penger i kryptovaluta.

Geopolitiske situasjoner

Verden som helhet er i en større økonomisk nedgang enn det har vært siden 1970-tallet. Dette bidrar ikke til at det mer fritt kapital tilgjengelig for bruk til å spekulere i krypto- valuta. Det er ikke lenger mulig å låne penger for lave interesser og dermed blir det mindre selskaper som er villige til å ta risiko. Så lenge denne økonomiske situasjonen vedvarer kan vi forvente at spekulasjonen i Bitcoin vil avta noe.

Langsiktige faktorer

Vil Bitcoin fortsette å øke?

Noen tror at Bitcoin kurs heller vil fortsette oppover enn nedover. Det kan argumenteres at de tidlige skandalene som har rammet kryptovaluta som helhet vil gå over etter en tid. Dette så lenge folk fortsetter å utvinne denne kryptovalutaen, og at den fortsetter å gi brukerne en privat og sensurfri alternativ til penger.

Økende popularitet fører til knapphet

Siden det alltid kun vil finnes ett visst antall Bitcoin kan det argumenteres for at populariteten vil vokse. Den tidligere nevnte halvering av produksjonen av denne kryptovalutaen vil gjøre at prisen går opp ettersom Bitcoin som valuta blir mer og mer knapp.

Reguleringer på vei

Som nevnt har denne kryptovalutaen noen positive aspekter ved seg som gjør at ting ser lys ut for dens framtid. Allikevel er det også noen skyer i horisonten som kan dempe kursen. Det handler om reguleringer der EU allerede har satt ned strenge lover, mens USA vil følge hakk i hæl. Dette lover ikke godt for kursen og kan føre til ytterligere fall. Grunnen til det er energi kostnadene tilknyttet utvinning og negative effekter på klimaet. Dette kan ha en langtidseffekt for kryptovaluta som helhet der den anses som en versting.

Anslått pris for Bitcoin i 2030

Hvis vi ser på tidligere sykluser for utvikling i kurs vil Bitcoin nærme seg enden av ett bull marked i 2030. Prisen kan da ligge på rundt $200 000-$250 000 hvis den oppnår rundt $ 100 000 etter at det nåværende bear marked er over.

Vanlige spørsmål (FAQ)

Det kan gjøres ved å se på tidligere data for markedsutvikling og da må det også tas forbehold om at større hendelser kan inntreffe og gjøre markedet ustabilt. Som nevnt kan ikke fremtidig pris kun vurderes fra tidligere data.

Det som utgjør prisen på Bitcoin er blant annet dens tokenomics. Noe som betyr dens egenskaper i forhold til andre kryptovalutaer. I tillegg vil knappheten til Bitcoin som vare utgjøre dens verdi i markedet. Til slutt vil press fra utsiden utgjøre svingninger i kursen.

Den kan gå i null hvis teknologien slutter å fungere; Altså hvis blokk-kjeden slutter å fungere, noe som aldri har skjedd. Så at dette vil skje i fremtiden er helt usannsynlig.
Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen.