Lær alt om

Skatt på kryptovaluta

I følge Skatteetaten skal gevinst, inntekt eller formue oppgis i skattemeldingen. Det er viktig å sette seg inn i reglene, slik at man ikke får en skattesmell. Her får du både råd, tips og konkrete fakta når det kommer til skatt på kryptovaluta, slik at du ikke havner i en vanskelig situasjon.

Må jeg betale skatt på min kryptovaluta?

Ja, du må betale skatt. Kryptovaluta ligger i ulike typer wallets rundt omkring i utlandet, men er likevel skattepliktig.

Norske myndigheter har bestemt at kryptovaluta skatt skal beregnes på lik linje som skatt etter annen type inntekt, altså at man må påberegne seg en viss prosent skatt på inntjening. Det er derimot mye fleksibilitet innenfor dette systemet, blant annet i forbindelse med MVA, Merverdiavgift. Dette kommer vi tilbake til lenger ned i artikkelen.

Skatt på kryptovaluta – hvordan fungerer det?

Krypto er å anse som et formuesobjekt, hvilket betyr at du har akkurat de samme forpliktelser overfor skattemyndighetene som med all annen type formue.

Selv om Skatteetaten ikke sidestiller bitcoin med ordinær valuta, regnes valutaen som et skattepliktig formuesobjekt, og det kan fint sammenlignes med aksjer og fond. Man regner derfor gevinst på bitcoin som skattepliktig.

Mining

Begrepet mining beskriver en prosess som gjøres for å godkjenne transaksjoner av kryptovaluta. Valutaen utvinnes fra noe som kalles blockchain, og dette sikrer blant annet mot hackere og andre type svindlere.

Vær oppmerksom på at også gevinst fra mining er skattepliktig, og faller under mange av de samme bestemmelsene som andre kapitalgevinster.

Når du har utvunnet, eller minet, crypto må du begynne å tenke på skatt på kryptovaluta. I denne delen av prosessen må du nemlig finne verdien i norske kroner som baserer seg på den dagen du minet det.

Deretter skal du summere verdien i norske kroner fra miningen, og oppgi tallet i skattemeldingen. Dette er å regne som kapitalinntekt som det må betales skatt av.

Må jeg betale skatt på kryptovaluta når jeg får gevinst?

Dette er et ofte stilt spørsmål og svaret er ja. Man må betale kryptovaluta skatt. Likeså er gevinst skattepliktig som kapitalinntekt. For å betale skatt på kryptovaluta trekkes transaksjonskostnadene fra gevinst. Skjer transaksjonene i utlandet med utenlandsk valuta, bruker du den lokale kursen den dagen du får gevinst, og konverterer den til norske kroner.

Skatt på kryptovaluta

Ved gevinst på bitcoin og andre typer virtuelle valutaer, må alltid skattepliktig inntekt oppgis for å kunne beregne kryptovaluta skatt. Du fyller da ut skattemeldingens post 3.1.13 «Gevinst andre finansprodukter».

Dersom du opplever tap ved salg av bitcoin og andre virtuelle valutaer, er dette fradragsberettiget. Du kan da slippe en del kryptovaluta skatt. Dette oppgis i skattemeldingens post 3.3.13 «Tap andre finansprodukter».

Avgiftspliktig omsetning i forbindelse med skatt av kryptovaluta

Når vi snakker om avgiftspliktig omsetning, knyttes dette til enhver transaksjon eller handling som resulterer i skatt. Eksempler på dette kan være betaling for varer eller tjenester, salg av aksjer for profittmaksimering. Det kan også dreie seg om lønn.

Selger du varer eller tjenester, er ikke dette skattepliktig før du har solgt varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder. Da må du registrere deg i Merverdiregisteret. I følge reglene skal det ikke tillegges utgående mva på salg før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Unntak fra merverdiavgiftslovens bestemmelser

Noen virksomheter og tjenester er unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Hvis du driver en slik virksomhet skal du ikke registreres i mva-registeret og skal ikke beregne mva på salgene dine. Da vil du heller ikke ha rett til fradrag for mva på de innkjøp du foretar til virksomheten din.

I henhold til norsk lov gis unntak i følgende bransjer: helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester, kultursektoren, arbeid i forbindelse med kunstnerisk opptreden, guide i reiselivsbransjen, finansielle tjenester, lotteri, begravelse og bisettelse, offentlig myndighetsutøvelse og omsetning og utleie av fast eiendom.

Bruk av virtuell valuta og MVA

I henhold til dagens lovtolkning vil bruken av en virtuell valuta som betalingsmiddel og tjenester som gjelder veksling av virtuell valuta, være omfattet av unntaket. Det defineres som finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-6, derfor ingen merverdiavgift.

Ved å lese mer om virksomhetsvurdering kan du ta et godt fundert valg.

Kryptovaluta skatt – når må man betale det?

Tap og gevinst har mye å si i denne sammenheng. Når det gjelder skatt kryptovaluta på gevinst, følger man kursen som Norges Bank setter. Dette kan variere fra år til år.

Sitter du på fjorårets informasjon, må du derfor sørge for å oppdatere deg. Det kan være flere justeringer som er gjort i løpet av et år når det gjelder reglene for kryptovaluta skatt.

I 2021 og 2022 skal det beregnes en kryptovaluta skatt på gevinst på 22 prosent. Motsatt er effekten av et tap 22 prosent i spart kryptovaluta skatt av tapsbeløpet i 2021 og 2022.

Det regnes som en realisasjon, eller forretningsopphør, hvis du selger en virtuell valuta med oppgjør i en annen virtuell valuta.

Skatt på kryptovaluta skal være enkelt

Det skal være enkelt å beregne skatt på kryptovaluta, men dette er ikke alltid tilfelle. Setter du deg ned på egenhånd er nemlig det å regne på skatt kryptovaluta alt annet enn enkelt. De som tjener mest, er nødt til å ha en egen regnskapsfører. Tjener du mindre, er løsningen ofte å gjøre dette selv.

Skatteberegner for skatt kryptovaluta

Mange velger da å bruke egne skatteberegnere som er tilpasset bitcoin. Det kan være til stor hjelp i det som kan virke svært uhåndterlig. Bruker du en skatteberegner, kan du være tryggere på at beregningen du gjør er riktig.

Kryptovaluta skatt – regler i følge Skatteetaten

Unngå vanskelige situasjoner

Dessverre har kryptovaluta blitt svært populært i land som anses å være korrupte. Det gir mange gode grunner til å følge ekstra nøye med når det kommer til lover, regler og etikk.

Ikke alle land det handles i er like transparente og nøyaktige som systemene i Norge. Det er ikke sikkert de har samme regelverk og tankegang tilknyttet kryptovaluta skatt. Tar du ikke kloke beslutninger, kan du risikere å havne i en vanskelig økonomisk situasjon.

Årsaken til at du hele tiden må følge med på reglene tilknyttet skatt på kryptovaluta, er at det de seneste årene har skjedd en utvikling på kort tid. Utviklingen i kryptovaluta har skutt i taket.

Det blir mer og mer populært å investere med valutaen i Norge, og år 2021 er å regne som et gullår for kryptovaluta. Da kom enda flere på banen, og valutaen ble privatinvestorers mest foretrukne.

Skatt kryptovaluta – meld deg inn i gruppe og treff likesinnede

Det har i løpet av årene blitt opprettet en rekke digitale nettverk og grupperinger av mennesker med samme behov. Ved hjelp av sosiale medier, kan man fint melde seg inn i en gruppe der reglene diskuteres.

Dette kan spare deg for både tid, frustrasjoner og ikke minst kan du unngå feil. Her kan du og få tips fra andre som har vært i samme situasjon tidligere.

De som har holdt på noen år, vet for eksempel at skattereglene for kryptovaluta har endret seg i takt med tiden. Dette for å tilpasse seg de endringer som skjer i hurtig tempo. År 2019 var et år med mange endringer.

Da la nemlig skatteetaten til et helt nytt felt i skjemaet som relaterte seg til inntekter fra kryptovaluta. Dette ble kalt “Annen skattepliktig kapitalinntekt.

Formålet med feltet er at det skal innhente mer informasjon om inntekter fra mining og staking, for så å beregne skatt kryptovaluta på en bedre måte. Dette var tidligere data du inkluderte i feltet for gevinst, og nok et eksempel på hvorfor det er så viktig å følge med.

Hva fremtiden vil vise vet vi ikke med sikkerhet, men det er å regne med at i takt med valutaens vekst, vil også reglene for skatt kryptovaluta endre seg med tiden.

Straffeskatt

Vær derfor ekstra oppmerksom på at straffeskatt kan forekomme. Ofte er straffeskattesatsen 20 prosent av den skattemessige fordelen du har eller kunne ha fått ved salget.

Et konkret eksempel på dette er: Dersom du ikke fører opp en inntekt på kr 10 000, beregnes det at du skulle ha betalt en skatt på 2 500 kroner. I straffeskatten vil dette utgjøre 500 kr, som er 20 prosent av den skatten du har unndratt.

Dersom du ikke gjør en god nok jobb med beregningen, kan du risikere å tape mye penger i den andre enden.

Å få straffeskatt kan være en stor skuffelse når man egentlig har regnet med å få større gevinst. Sørg derfor for at du ikke havner i denne situasjonen først som sist.

I de fleste tilfeller går det bra

Det er viktig å ikke miste motet når man sitter i krevende prosesser, som når man beregner skatt på kryptovaluta. Regelverket kan virke rigid og omfattende, men etter en stund blir de også lettere å forstå.

Det handler ofte om erfaring og kompetansen man bygger opp over tid. Som sagt er tiden du bruker essensielt for at dette skal gå bra. Bruker du god tid på alle mulige undersøkelser i starten, vil dette være tid spart i andre enden.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen.