Lær alt om

DeFi

Komplett guide til DeFi

I denne artikkelen har vi samlet god informasjon til deg som ønsker å vite mer om hva DeFi, Desentralisert Finans, er og hva det går ut på. Du finner også nyttig informasjon som vil hjelpe deg å forstå hva kryptovaluta er, samt hvordan du kan komme i gang med kryptohandel.

Hva er DeFi?

DeFi står for Desentralisert Finans, men benytter stort sett bare forkortelsen DeFi. Dette er en svært populær og fremtredende finansteknologi.

Den har til hensikt å sikre distribuerte hovedbøker som ligner de som brukes av kryptovaluta. Systemet er med på å fjerne kontrollen som banker og andre finansinstitusjoner har over penger, finansielle produkter og tjenester.

For at du lettest skal forstå deg på hva desentralisert økonomi er, er det greit å vite hva sentralisert økonomi er først. Under har vi forklart de største forskjellene som skiller sentralisert fra desentralisert økonomi.

Sentralisert økonomi

Sentralisert økonomi eller finans vil si at pengene dine befinner seg i banken. Bankene er i bunn og grunn selskaper som ønsker å tjene penger.

Når du ikke bruker midlene dine, benytter bankene seg gjerne av likviditeten du gir dem ved å ha pengene i banken. Denne likviditeten benytter banken seg av for å kunne låne nye penger, kjøpe opp flere aksjer og lignende. Alt til egen vinning og fordel.

Du som kunde merker ikke denne handelen og betaler heller ikke for den. Likevel tjener du heller ikke noe på å gi fra deg din likviditet.

Det finansielle systemet er fullt av tredjeparter som legger til rette for pengebevegelser mellom partene. Alle disse krever på sin side gebyrer for flere av disse tjenestene.

Gebyrene er det du som kunde som må betale. Alle økonomiske transaksjoner koster penger.

Hvorfor er DeFi viktig?

Med desentralisert økonomi er det ingen mellomledd. Det er med andre ord ingen banker eller andre instanser som kontrollerer og gjennomfører transaksjoner for deg.

Når mellomleddet elimineres fjernes også gebyrer som må betales til disse. Dette gir brukere mer frihet, da de selv har kontroll over økonomien og er uavhengig av en tredjepart.

Desentralisert økonomi gir også en form for økt beskyttelse. Den har ingen fast lokasjon, som gjør det vanskeligere å hacke systemet.

Hvorfor benytte seg av desentralisert økonomi?

Desentralisert økonomi eliminerer alle mellomledd ved å la kundene sine og bedrifter utføre økonomiske transaksjoner gjennom nyvinnende teknologi. Dette oppnås gjennom peer-to-peer nettverk som bruker sikkerhetsprotokoller, tilkoblingsmuligheter, programvare og maskinvarefremskritt.

Om du har en internettforbindelse kan du låne ut, handle og låne verdier ved hjelp av programvaren som registrerer og verifiserer økonomiske transaksjoner i distribuerte databaser. En distribuert database er tilgjengelig på forskjellige steder til alle tider.

De samler inn data fra alle brukere og benytter en konsensusmekaniske for å bekrefte dataene sine. Desentralisert økonomi bruker denne teknologien til å eliminere sentraliserte finansmodeller.

Dette gjøres mulig ved at alle kan benytte seg av de finansielle tjenestene hvor som helst, uavhengig av hvem eller hvor de er. Plattformen gir brukerne mer kontroll over pengene og verdiene sine gjennom personlige digitale lommebøker.

Hva er kryptovaluta?

Når det er snakk om kryptovaluta menes det gjerne alle digitale enheter som fungerer som en verdi og en valuta. Dette er en digital eller virtuell betalingsmetode som er sikret gjennom kryptografi.

Kryptografi er så og si nesten umulig å forfalske eller bruke flere ganger. Den kan kun brukes én gang; dette sørger krypteringsteknologien for.

Mange kryptovalutaer er desentraliserte nettverk som er basert på blokkjedeteknologi som består av flere blokker med informasjon om ulike transaksjoner. Transaksjonene krypteres fra én bruker til en annen og verifiseres av brukere av krypto.

Kryptovaluta er ikke utstedt av noen nasjonal eller sentral myndighet. Derfor følger heller ikke kryptovalutaen noen form for retningslinjer eller lignende som tilhører et land eller nasjonal styresmakt.

Hvordan fungerer DeFi?

Desentralisert finans bruker blokkjedeteknologi som vi allerede kjenner fra kryptovaluta. En blokkjede er distribuert og sikret gjennom en database eller en hovedbok.

Gjennom applikasjonen kalt dApps håndteres alle transaksjoner. Det er også her blokkjeden kjøres.

I blokkjeden blir transaksjoner registrert i blokker og deretter verifisert av andre brukere. Hvis de som ønsker å verifisere blokkene blir enige om en transaksjon, lukkes blokken og krypteres.

Deretter opprettes det en annen blokk som har informasjon om den forrige blokken i seg. Slik fortsetter det ved at en ny blokk blir verifisert og det utføres en ny transaksjon.

Blokkene er lenket sammen gjennom informasjonen i hver nyopprettet blokk. Derfor har den fått navnet blokkjede.

Informasjon i de tidligere blokkene kan ikke endres uten at det påvirker de påfølgende blokkene. Det er med andre ord ingen måte å kunne endre en blokkjede på, med mindre den ødelegges.

Ødelegges en blokkjede vil alle verdiene som ligger i blokkene forsvinne og gå tapt. Dette konseptet, samt en del andre sikkerhetsprosedyrer, gjør at en en blokkjedes investeringer er nokså sikre.

Hva er fordelene med DeFi?

Det er mange fordeler med å benytte seg av DeFi crypto. Dette inkluderer blant annet at de desentraliserte finansene er med på å eliminere gebyrer som banker ellers ville tatt for å ta i bruk deres tjenester.

Med dette systemet har du også mulighet til å kunne bevare og lagre pengene og verdiene dine på en sikker måte. Du oppbevarer disse i en digital lommebok, fremfor å ha dem i en bank.

Det eneste du behøver for å ta i bruk dette systemet er en internettforbindelse. Har du det er du også i stand til å kunne bruke dette.

Å overføre penger tar som regel et par virkedager dersom du gjør dette gjennom en bank eller annen finanstjeneste. Med DeFi tar dette bare noen minutter; ofte skjer transaksjonen umiddelbart.

Desentralisert valuta

Den desentraliserte økonomien er designet for å bruke kryptovaluta som betalingsmetode for kjøp av varer og tjenester. Mye av konseptet dreier seg om stablecoin, som er en kryptovaluta støttet av en enhet eller knyttet til fiat-valuta som dollar.

I kryptoverdenen refereres ofte til DeFi-mynter og tokens, eller nøkler, om hverandre. Selv om de er ganske like, er det likevel noen få viktige forskjeller.

En DeFi-mynt er som en egen digital versjon av en fiat-mynt, da den overfører verdi gjennom en transaksjon. DeFi-mynter er bygget opp av og oppkalt etter sine unike, interne blokkjeder og nettverk omkring disse.

Maker, Compound, Uniswap, Aave, Chainlink og Ankr er blant de mest populære DeFi-myntene på markedet.

DeFi-tokens overfører også verdi, men ikke nødvendigvis alltid i økonomisk forstand. Utility-tokens kan brukes som passord for å gi tilgang til en ressurs, mens valuta-tokens kan brukes til å representere fysiske eiendeler som eiendom.

DeFi-tokens er også forskjellige fra mynter fordi de kan bygges på eksisterende blokkjedenettverk, noe myntene ikke kan.

Hva kan du gjøre med et desentralisert økonomisk system?

Med de fleste finansielle tjenestene på markedet finnes det også et desentralisert alternativ. DeFi tilbyr tjenester som blant annet inkluderer:

  • Send penger rundt om i verden
  • Motta penger fra rundt om i verden
  • Få tilgang til stabile valutaer
  • Låne midler med og uten sikkerhet
  • Starte kryptosparing
  • Handle tokens
  • Utvide og administrere porteføljen din
  • Finansiere ideer eller prosjekter
  • Kjøpe forsikring

Er desentralisert økonomi fremtiden?

Desentralisert økonomi og finans er fremdeles, på tross av at den første kryptovalutaen ble lansert allerede i 2008, i sin spede begynnelse. Det utvikles stadig nye og sikrere systemer som skal være med på å gjøre systemet mer sikkert for brukere.

Ettersom systemet er desentralisert, er det heller ikke regulert. Derfor vil det stadig kunne dukke opp infrastrukturelle sårbarheter, hacks og svindel.

Grenseløse transaksjoner

DeFi har grenseløse transaksjoner. Det betyr at du ikke behøver å tenke over hvem du sender penger til eller hvem du mottar penger fra.

For mange kan dette være problematisk ettersom du ikke kan vite om pengene du mottar stammer fra lovlige og ærlig opptjente midler. Pengene du mottar kan være resultat av hvitvasking eller verdier involvert i kriminalitet.

Ettersom DeFi er grenseløs og uregulert er det heller ingen som bestemmer hvordan internasjonale regler om kriminalitet, svindel og tyveri skal håndheves.

Systemsvikt

Det finnes også andre bekymringer eller ting du bør tenke over når det kommer til å benytte deg av desentralisert økonomi. Blant disse er systemstabiliteten, energikravene, oppdateringene som kommer og eventuelle maskinvarefeil.

Når du benytter deg av sentraliserte finansinstitusjoner er det disse som har ansvaret for vedlikehold og lignende. Skulle det skje noe med maskinvaren eller andre systemer tilknyttet dine verdier, vil du etter all sannsynlighet gå skadefri fra dette.

Med krypto og desentraliserte systemer vil du kunne være den som betaler dyrt for eventuell svindel, hack eller ødelagte systemer. Det er med andre ord større risiko ved å benytte seg av desentraliserte systemer.

Krypto er kommet for å bli

Likevel er det viktig å merke seg at kryptovaluta og kryptohandel er kommet for å bli. Hovedformålet med Bitcoin, som var den første valutaen som ble opprettet, var å skape en universal og grenseløs valuta alle kunne bruke uavhengig av nasjonal tilhørighet og tredjeparter.

Dette ligger fremdeles i planene til krypto og vi kan se at det allerede er i ferd med å skje. Flere og flere nettbutikker og andre bedrifter på nett har allerede begynt å operere med krypto som tilgjengelig betalingsmiddel.

Dette innebærer at systemene krypto bygger på stadig er i utvikling og vil etterhvert få en bedre infrastruktur og bli mindre ustabile. Dermed vil det også medføre mindre risiko for brukere å benytte seg av disse systemene.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen.