Lær alt om

Yield Farming

Den komplette guiden til yield farming

I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg som ønsker å vite mer om hva yield farming går ut på. Vi ønsker også å forklare deg hvordan du går frem for å starte å tjene mer kryptovaluta allerede i dag.

Hva er yield farming?

Yield farming er en prosess der det blir tatt i bruk desentralisert finans, såkalt DeFi, for å maksimere avkastningen du får fra kryptovalutaen din. For å få avkastning bruker du enten egne oppsparte kryptomidler, eller så kan du låne krypto på DeFi-plattformer. Du tjener krypto gjennom å få betaling for tjenestene du har utført.

Om du ønsker å få en enda høyere avkastning, kan du velge å flytte kryptoverdiene dine mellom de ulike låneplattformer. På denne måten optimaliserer du gevinsten din betraktelig.

Hvordan fungerer yield farming?

Yield farming, eller likviditetsutvinning som det også kalles, fungerer ved å la en investor satse sine egne kryptoverdier. Dette gjøres ved at verdiene settes inn i en utlånsprotokoll gjennom en desentralisert app eller nettside.

Denne prosessen er nært knyttet til en modell som er kjent som Automated Market Maker, AMM. Her dukker begreper som likviditetstilbyder, LP, og likviditetspool opp.

Andre investorer kan låne det som er blitt gjort tilgjengelig i et likviditetspool for å bruke i handel av annen valuta. Her vil de tjene penger på de kraftige svingningene de forventer, ettersom markedsprisen på verdien endrer seg stadig.

Det er rett og slett et belønningsprogram for brukere og kunder som eier kryptovaluta. Når kundene låser bort en del av sine verdier, er det rett og rimelig å få lønn for «strevet». Det er hva yield farming tilbyr.

Mange ser nok på yield farming som det samme som staking og at dette er to prosesser som foregår parallellt med hverandre. Dette stemmer imidlertid ikke helt.

Det er stor forskjell når du ser nærmere på de komplekse prosessene som foregår i bakgrunnen. Når det er snakk om yield farming, bruker brukerne noe som kalles en likviditetsleverandør som legger midlene til i såkalte liquidity pools.

Hva er et liquidity pool?

Mange tenker nok på et basseng når det er snakk om et pool, men det er snarere tvert i mot. Når det er snakk om et likviditetspool, er det snakk om en kontrakt som innebærer midler og verdier.

Som bruker gir du likviditet som ligger til en kontrakt. Du fungerer som en likviditetsleverandør som får en belønning.

Denne belønningen kan komme fra avgifter som blir generert av den underliggende DeFi-plattformen. Du kan også få belønninger fra andre kilder.

Noen likviditetspooler betaler gjerne ut belønninger i form av flere tokens eller mynter. Disse belønningene kan du deretter sette inn i andre likviditetspooler for å tjene enda flere belønninger der.

Når du tjener enda mer her, kan du finne et nytt pool og legge inn enda mer likviditet der. På denne måten generer du stadig høyere verdier og får enda bedre avkastning på kryptoverdiene dine.

Vanligvis vil de som driver med yield farming flytte sine midler rundt mellom de ulike protokollene på jakt etter høyere avkastninger. Som et resultat av dette kan DeFi-plattformene også gi andre økonomiske insentiver for å tiltrekke seg enda mer kapital til sine plattformer.

Akkurat som med børs og aksjer som du kanskje kjenner fra før, er ikke yield farming noe annerledes. Likviditet har en tendens til å tiltrekke seg mer likviditet.

Risiko ved yield farming

Yield farming kan i første omgang virke som en enkel ting å holde på med. Mange vil også kunne la seg blende av at det kan virke lett å tjene seg opp ekstra midler og verdier.

Først og fremst er det viktig å understreke at yield farming ikke er enkelt. De mest lønnsomme strategiene som brukere sitter på er svært komplekse og anbefales kun for de som har holdt på en stund og som har inngående kunnskap i feltet.

I tillegg er dette et belønningssystem som er best egnet for dem som har en stor kapital å sette inn. Har du en mindre kapital, vil det ikke være like lønnsomt å skulle drive med denne formen for investeringer og utvinning av belønninger.

For å drive med denne formen for utvinning og avkastning må du vite hva det er du holder på med. Om du ikke setter deg godt inn i prinsippene, finner deg en god strategi og holder på denne, vil du kunne risikere å tape penger.

En åpenbar risiko ved yield farming er de små kontraktene som dannes av DeFis plattformer. Disse består gjerne av begrensede budsjetter fra små team og grupperinger.

Selv når det er snakk om større protokoller som har anerkjente revisjonsfirmaer som går over kontraktene, oppdages det stadig vekk feil og svakheter ved disse. Med dette i tankene og blokkjedenes uforanderlige natur, kan dette føre til store og uforutsette tap av dine midler i kryptovaluta.

Selv når det gjelder større protokoller som revideres av anerkjente revisjonsfirmaer, oppdages sårbarheter og feil hele tiden. På grunn av blokkjedens uforanderlige natur kan dette føre til tap av brukermidler. Du må ta hensyn til dette når du låser midlene dine i en smart kontrakt.

Hva trenger jeg for å starte yield farming?

Har du lyst til å starte å få avkastning og belønninger for kryptovalutaen din? Det finnes ikke bare en måte å drive med denne formen for farming.

En annen utfordring med farming av kryptovaluta er at strategiene som skal velges kan endre seg så raskt som fra time til time. Hver eneste plattform du benytter vil kunne ha egne regler, medfølgende risikoer og strategier.

Skal du komme i gang med yield farming er du nødt til å sette deg inn i hvordan du kan bruke og hvordan desentraliserte likviditetsprotokoller fungerer.

Det første du må foreta deg for å begynne med farmingen er å sette inn penger eller verdier i en smart kontrakt. Deretter vil du kunne tjene belønninger i retur.

De beste plattformene for yield farming

Et spørsmål som gjerne dukker opp for den som skal starte med farming av kryptovaluta er hvilken plattform som gir best avkastning. I listen under kan du lese litt om de mest populære plattformene som er i bruk i dag.

Compound Finance

Denne plattformen er et algoritmisk pengemarked som lar deg som bruker låne ut midlene du har i krypto til andre. Alle som har en Ethereum-lommebok kan bruke denne plattformen.

Du legger enkelt inn dine midler i Compounds likviditetspool. Belønninger kan du begynne å tjene umiddelbart. Satsene justeres algoritmisk og baserer seg på tilbud og etterspørsel.

MakerDAO

Dette er en desentralisert kredittplattform som støtter opprettelsen av såkalt DAI. Her genereres stablecoin som er knyttet til verdien av amerikanske dollar.

Hvem som helst kan åpne et Maker Vault der de låser inne sine verdier. Her kan det genereres DAI som fungerer som gjeld opp mot sikkerheten som er låst.

Synthetix

Plattformen Synthetix er en valutaprotokoll. Den lar hvem som helst låse, altså stake, sine Synthetix Network Token eller ETH Tokens som sikkerhet.

All valuta kan låses opp i Synthetix så lenge den har en pålitelig markedsverdi. Dette gjør at praktisk talt alle finansielle verdier kan legges til Synthetix-plattformen.

Uniswap

En desentralisert utvekslingsprotokoll finner du i Uniswap som tillater token-bytte. Som likviditetstilbydere setter du inn en tilsvarende verdi på to tokens. Slik skaper du et marked.

Traders kan deretter handle mot denne likviditetspoolen. Til gjengjeld vil du tilføre likviditet og tjene penger på gebyrene som tradere må betale for å handle av dine verdier.

Uniswap har vært en av de mest populære plattformene for token-bytte på grunn av sin tillitsbaserte funksjon om token-bytter.

Balancer

Platform Balancer er en likviditetsprotokoll som ligner på Uniswap. Den viktigste forskjellen er imidlertid at den tillater tilpassede tokens i en likviditetspool. Akkurat som med Uniswap, tjener LP-er gebyrer for handelene som skjer i deres likviditetspool. På grunn av fleksibiliteten denne plattformen tilbyr, er Balancer en viktig aktør på markedet for yield farming-strategiene.

Er det lønnsomt å drive med yield farming?

Som med det meste innen kryptovaluta, kommer det an på. Selv om yield farming kan hjelpe deg med å tjene store summer, kan det også være fryktelig risikabelt.

For det første er det ingen regnskap for kryptovalutas konstante svingninger. Dette betyr at det ikke er noen som sitter med en fullstendig oversikt over tap og gevinster i kryptovaluta.

Prisen på dine festede tokens kan stige og falle når som helst og vil påvirke den totale avkastningen du sitter igjen med. I tillegg løper du en konstant risko for å bli utsatt for tyveri, svindel og hacking.

Dette er ikke nødvendigvis knyttet til farmingen, men mer som et generelt fenomen knyttet til krypto.

Kontraktene som ligger til grunn for å opprette likviditetspooler kan også inneholde feil eller ha mangler og gjøre transaksjonene sårbare. Dette påvirker også avkastningen du vil sitte igjen med.

Et godt råd på veien vil være å sikre deg mot svindel gjennom å sette deg godt inn i hva prosedyren går ut på. Sørg også for at du gjør deg opp en mening om hvor mye du ønsker å tjene og hva midlene i all hovedsak skal gå til.

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen.