Lär dig allt om

Crypto Mining

Krypto mining kan beskrivas som ett distribuerat konsensussystem som används för att validera transaktioner inom blockkedje-nätverk.

Men hur fungerar det egentligen? Kan vem som helst tjäna pengar på mining?

Med vår guide kommer du snabbt förstå hur tekniken fungerar och varför den är nödvändig för att många blockkedjor ska kunna fungera.

Häng med!

Den kompletta guiden till att mina kryptovaluta

Crypto mining innehåller en hel del begrepp och termer som kan vara svåra att förstå som ny i kryptovärlden.

I Sverige kallar vi det ibland att utvinna eller bryta kryptovaluta, eller att vara en gruvarbetare (miner).

Det finns mycket att tänka på och förbereda sig för innan man kan bli en miner. Vilken kryptovaluta ska man utvinna? vilken algoritm ska man välja och vilken hårdvara är bäst?

I vår guide går vi in på djupet, där du som själv vill börja mina eller du som bara vill lära dig mer kan bli en expert på nolltid!

Vad är krypto mining?

Förklarar vad krypto mining är

Crypto mining pågår dygnet runt, över hela världen. 

Företag bygger “mining farms” där hundratals datorer jobbar dygnet runt med att lösa matematiska problem för att ta del av blockbelöningar.

Men det är inte bara företag som sysslar med mining, även privatpersoner kan med rätt utrustning mina kryptovaluta direkt från hemmet.

Miners eller så kallade gruvarbetare har tre huvudsakliga syften:

  1. Validera transaktioner och ta fram nya block
  2. Skapa nya krypto mynt
  3. Hålla blockkedjan decentraliserad och säker

Det finns idag ett stort antal kryptovalutor som kan minas, men Bitcoin som är den största kryptovalutan är den som det pratas mest om.

Tillvägagångssättet är dock mer eller mindre densamma när det gäller att mina andra kryptovalutor.

Så hur fungerar egentligen mining?

Vi tar Bitcoin som ett exempel:

När du skickar Bitcoin till någon måste transaktionen verifieras och föras in i ett block innan den når mottagaren, något som vanligtvis tar cirka tio minuter.

Man kan säga att alla transaktioner inom Bitcoins blockkedja har avancerad kryptering som behöver lösas i form av matematiska formler, innan de kan genomföras.

Miners jobbar ständigt med att lösa dessa uppgifter för att bekräfta äktheten i transaktioner.

Var tionde minut kan ungefär 2700 transaktioner bekräftas, när samtliga transaktioner är bekräftade stängs sedan det aktuella blocket.

Mining utförs i princip enbart genom att använda specifik datorutrustning som är speciellt utformad för att på ett effektivt sätt lösa dessa formler.

De som har varit med och lyckats lösa de matematiska processerna får sedan belöningar i form av Bitcoin.

Det är alltså endast genom mining som nya Bitcoin tas fram, och dessa nya Bitcoins delas ut till de som varit med och tagit fram det nya blocket.

På detta vis drivs och underhålls blockkedjor som använder sig av den så kallade Proof-of-Work algoritmen.

Det är dock inte alla blockkedjor som använder sig av mining och Proof-of-Work algoritmen för att genomföra transaktioner och hålla blockkedjan säker.

Proof-of-Stake och Proof of Capacity är exempel på konsensus algoritmer som använder andra metoder för att validera transaktioner och hålla blockkedjan säker, men det berättar vi mer om senare.

Miningprocessen kan beskrivas som en gissningslek, där deltagarna tävlar mot varandra för att hitta den korrekta matematiska lösningen.

Detta kräver i sin tur kraftfulla datorsystem som ständigt utför miljontals inmatningar för att gissa rätt och “vinna” blocket.

Den höga prestandan som krävs och den datorkraft som används gör i sin tur att crypto mining kräver mycket elektricitet.

Den som vill börja med mining i hemmet får räkna med höga elräkningar, som kan leda till att man går med förlust om man inte lyckas validera block.

Därför går många med i miningpooler, där man tillsammans tillför datorkraft för att som en grupp lyckas ta fram nya block, något du kan läsa mer om längre ned i guiden.

Det är av största vikt att läsa på och göra förberedelser innan man sätter igång med mining, för att maximera sina chanser till en lönsam investering.

Crypto mining är ett digitalt guldgrävande

Digitalt guldgrävande

Man drar ofta paralleller mellan guldbrytning och mining av kryptovaluta.

När man gräver efter guld i guldgruvan krävs mycket energi genom hårt fysiskt arbete och investeringar i form av arbetskraft och utrustning.

Målet är förstås att utvinna guld som har ett högt värde på marknaden för råmaterial.

Det ekonomiska incitamentet uppstår när kostnaderna är lägre för att utvinna ett gram guld, mot det faktiska värdet av ett gram guld.

Crypto mining kräver på samma sätt mycket energi genom datorkraft och energiförsörjning.

Men med blockbelöningarna kan man på sikt tjäna pengar, och efter en tid kommer man förhoppningsvis ha tjänat tillbaka kostnaden för utrustningen, och då är det bara elförbrukningen som kostar pengar.

Dock skiljer det sig en del med mining av kryptovaluta eftersom svårighetsgraderna varierar beroende på den mängd datorer som jobbar på att lösa pusslet samt att energiförbrukningen kan vara oförutsägbar.

Guldbrytnings-processen liknar till stor del vad vi gör för att utvinna Bitcoin och annan kryptovaluta, med skillnaden att det är en digital resurs i den virtuella världen.

Så länge kostnaderna (elförsörjningen) för mining understiger värdet av belöningarna kan man tjäna pengar på processen.

Detta går förstås hand i hand med värdet på den specifika kryptovalutan, där stora pristapp snabbt kan göra det mer kostsamt än lönsamt.

Trots att dessa pristapp sker till och från, fortsätter folk att mina lovande kryptovalutor som tappat i värde, med förhoppningen att de ska stiga i värde på sikt.

Varför minar folk kryptovaluta?

I praktiken kan vem som helst mina kryptovaluta.

Men varför bestämmer sig folk för att göra det? Är det så lätt att tjäna pengar?

Svaret är nej, att börja mina kryptovaluta kräver en ganska stor investering, där avkastningen kan komma på sikt.

ASIC mining rigs kallas den datorutrustning som oftast används för att mina kryptovaluta, och de finns i flera olika varianter.

Utrustningen är inte billig och drar dessutom stora mängder el, vilket innebär att man till en början behöver lägga ut en hel del pengar bara för att komma igång.

När du väl är igång jobbar din dator per automatik med att hitta block och lösa matematiska formler, som du sedan blir belönad för när du lyckas.

Belöningen betalas ut i kryptovaluta och kallas blockbelöningar. Även de transaktionsavgifter som betalas när man skickar kryptovaluta delas ut till de som hittar de nya blocken.

Det är vanligt att erfarna miners prioriterar transaktioner med höga avgifter för att tjäna så mycket som möjligt om de lyckas lösa uppgiften.

Vad är en miningpool?

Vad är en mining pool?

En miningpool eller pool-mining som det även kallas innebär att enskilda individer går ihop och samarbetar för att skapa nya block.

Man samarbetar och tilldelar processorkraft för att “vinna” och få bli den grupp som lägger till nya block i blockkedjan.

Belöningen som betalas ut fördelas sedan i miningpoolen baserat på den andel datorkraft man har bidragit med.

Man kan se det som att man lånar ut sin dator till ett stort nätverk där alla jobbar tillsammans för att utvinna kryptovaluta.

Olika miningpools fungerar på olika sätt, där vissa kan ge frekventa utbetalningar i mindre mått, och andra som kan betala högre summor, men bara om man “vinner” blocket.

Här är exempel på de vanligaste typerna av miningpools:

  1. Proportional mining pool – Den vanligaste typen av miningpool.

Här delar man med sig av datorkraft och får en del av belöningen baserat på den mängd energi du bidragit med, men endast om ett nytt block hittas.

  1. Pay-per-share – Fungerar på ett liknande sätt som proportional mining, men här kan gruvarbetaren ta del av belöningar oavsett om ett nytt block hittas eller ej.

Man tilldelas andelar i poolen för sitt deltagande och kan sedan med dessa begära utbetalning för sitt arbete.

  1. Peer-to-peer – Denna typen av miningpool siktar på att förhindra poolens struktur från att bli centraliserad. 

En separat blockkedja integreras för att bland annat förhindra att de som styr poolen ska kunna fuska sig till blockbelöningar.

Hur kan jag mina kryptovaluta?

Det första steget för att sätta igång med att mina kryptovaluta är att läsa på om ämnet tills du känner dig självsäker nog att våga testa.

Det finns mycket att överväga innan man sätter igång och man bör känna till de risker och fallgropar man kan råka ut för.

Det är tyvärr inte så enkelt som att bara sätta igång ett program på sin laptop, man måste vara beredd på att investera i rätt utrustning, vilket innebär en dyr uppstartskostnad.

Det som behövs är en så kallad ASIC mining rig, vilket i princip är en dator med hårdvara som är specifikt framtagen för att utföra de komplexa matematiska formlerna.

Dessa system kan kosta allt från 10 000 kronor till 40 000 kronor, och det är inte säkert att de finns att köpa i Sverige.

Man behöver ofta vända sig utomlands, vilket innebär att man måste vara försiktig så man inte betalar något i förskott om man inte är helt säker på att man köper från en legitim hemsida.

Man kan dessutom behöva en separat enhet eller dator där man installerar mining programvara som används tillsammans med ASIC-riggen.

När du sedan erhåller belöningar i form av krypto mynt kommer du även behöva en wallet som kan hålla dina tillgångar.

I vår wallet-guide kan du läsa mer om vilka wallets som passar för just detta ändamål.

Hur stor är belöningen för ett nytt block?

Belöning för att mina ett block

Belöningen som betalas till den som löser pusslet och hittar nästa block ser annorlunda ut beroende på vilken valuta du minar.

Dogecoin som ett exempel, betalar ut 10.000 DOGE mynt för ett nyfunnet block.

Vi kan även ta Bitcoin som ett andra exempel, som använder en teknik där belöningen halveras efter att ett visst antal block tillförts till blockkedjan.

För att Bitcoin ska kunna behålla sitt värde under lång tid infördes en slags försäkring där blockbelöningar halveras efter en viss tidsperiod.

När Bitcoin startades belönades miners med 50 Bitcoins för varje block som skapades och infördes i blockkedjan.

Varje gång 210 000 nya block har skapats halveras blockbelöningen, vilket sker ungefär vart fjärde år.

Den 28 november 2012 skedde den första halveringen, där varje framtaget block därefter belönades med 25 Bitcoin istället för 50.

Den 9 juli 2016 skedde nästa halvering ner till 12.5 Bitcoin per framtaget block.

Den 11 maj 2020 halverades belöningen till 6.25 Bitcoin per block, och det är här vi är nu.

Nästa halvering beräknas ske ungefär den 10 maj år 2024, då kommer belöningen ligga på 3.125 Bitcoin.

år 2140 beräknas halveringen nå 0, vilket innebär att inga fler Bitcoin kommer utvinnas.

Men det är inte alla kryptovalutor som använder halveringsmetoden, olika valutor använder olika metoder för att behålla sitt värde.

Vad är Proof-of-Work?

Proof-of-Work kallas den konsensus-algoritm som används när miners utför beräkningar genom processorkraft eller grafikprocessorkraft.

Målet är att ständigt generera tusentals gissningar där den som är först ut med att gissa rätt får validera transaktioner genom att föra in det nya blocket i blockkedjan.

Det är här blockbelöningen kommer till, som går ut till den miner eller miningpool som löst det matematiska pusslet.

Men vad är det egentligen som ska gissas fram kan man ju undra? Är det mattetal? Ekvationer?

Svaret är att det är en form av kontrollsummor, eller hasher – en sträng med siffror och bokstäver.

Dessa kontrollsummor används för att på sätt och vis ta fram en sammanfattning på en specifik fil som sedan verifierar autenticiteten på samma fil.

En miner beräknar och gissar på miljontals kontrollsummor varje sekund, och svårighetsgraden blir högre desto mer beräkningskraft som används i nätverket.

I Proof-of-Work processen är det alltid det föregående blocket som hashas, vilket innebär att man alltid försäkrar det tidigare blocket, vilket i sin tur skapar en kedja.

Detta gör det mer eller mindre omöjligt att manipulera eller ta fram förfalskade block med transaktioner.

Nackdelen med denna typen av blockkedja är den stora datorkraft och elförbrukning som krävs i och med Proof-of-Work algoritmen.

Därför finns det idag flera andra typer av konsensus-algoritmer som inte använder sig av mining för att ta fram nya block i blockkedjan.

Proof-of-Stake är ett exempel på en konsensus-algoritm som istället använder betrodda validerare för att genomföra transaktioner och ta fram nya block.

Proof-of-Stake har många fördelar, som bättre skalbarhet och mindre miljöpåverkan, och många tror att denna algoritmen kommer ersätta Proof-of-Work i framtiden.

Vilket är något vi redan har sett effekten av, då de flesta yngre och nya kryptovalutor använder sig av Proof-of-Stake.

Kan jag tjäna pengar på crypto mining?

Det går definitivt att tjäna pengar på mining, under rätt förutsättningar.

Man ska dock inte sticka under stolen med att det blir svårare att tjäna pengar på mining för varje dag som går.

Desto fler som ger sig in i mining desto mindre blir belöningarna eftersom datorkraften fördelas mellan allt fler miners.

Uppstartskostnaden är stor och det gäller att ha en gedigen plan för hur du ska gå tillväga och vilken algoritm du ska mina.

Du borde även ha en reservplan för vad du ska göra om din tilltänkta plan går i stöpet.

SHA-256 och Scrypt anses vara de bästa algoritmerna att använda, eftersom det med dessa finns möjlighet att mina tusentals olika kryptovalutor.

Då har du möjlighet att ändra inriktning om den kryptovaluta du minar tappar kraftigt i pris. 

Ett tips är att kika på verktyget ASIC Miner Value

Här kan man se de mest lönsamma mining riggarna och vilka algoritmer som används.

FAQ

Kan alla kryptovalutor minas?

Nej, endast kryptovalutor som använder Proof-of-Work algoritmen kan minas.

Ditt val av mining utrustning kommer också att avgöra vilken typ av algoritm och kryptovalutor du kan mina.

Genom att välja algoritmer som är populära på marknaden ger du dig själv de bästa förutsättningarna till att bli långsiktigt lönsam. 

Hur mycket kan jag tjäna på krypto mining?

Det är väldigt svårt att svara på. Allt beror på din utrustning, ditt val av algoritmen och hur priserna ser ut på marknaden. Även ditt elavtal kommer att spela in på hur mycket du kan tjäna.

Man brukar räkna med att man kan tjäna ihop kostnaden för en “mining rigg” efter 3-7 månader.

Det är inte alla som lyckas, men de finns även de som sysslar med krypto mining på heltid.

Är det bäst att mina Bitcoin?

Bitcoin är den första kryptovalutan och således den mest omtalade och mest minade kryptovalutan.

Men det har blivit svårare att tjäna pengar på att mina Bitcoin, speciellt om du minar hemifrån med en enstaka mining rigg.

Då är det bäst att gå med i en miningpool där du kan dela med dig av din datorkraft för att erhålla blockbelöningar.

ASIC Miner Value är en hemsida där man kan läsa om de mest populära och mest lönsamma kryptovalutorna och algoritmerna just nu.

Kan man mina kryptovaluta utan att äga utrustning?

Ja, det är möjligt att hyra en virtuell dator via företag som har serverhallar för detta syfte.

På detta vis kan du betala för att hyra datorn som automatiskt minar kryptovaluta.

Det är dock mindre lönsamt eftersom dessa företag kan ta en del av kakan.

Dessutom är det ganska osäkert och det gäller att lita på företagen som äger enheten och är placerade utomlands.

Author

Info

Info

Visa alla artiklar från

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy