Ethereum kurs

Ethereum, ETH, rankas som en av de dyraste kryptotillgångarna i världen och intresset för valutan ökar bara mer och mer. Det gör att många är intresserade av att läsa på om valutan och följa dess kurs. 

Här kan du se den aktuella kursen men också se vad som påverkar Ethereums pris tillsammans med nyheter från experter inom branschen.

Ethereum kurs live ETH/SEK

Tänk på! Gör noggrant en avvägning av vilka källor du väljer att ta till dig information om Ethereum och dess kurs från. Det finns många hemsidor med information man inte ska lita på. Du kan vara trygg med att vi på Cryptomeister enbart publicerar information från pålitliga källor. 

Vad bestämmer priset på Ethereum?

Priset på Ethereum bestäms utifrån det utbud och den efterfrågan som råder på marknaden. Är det många som vill köpa Ethereum men utbudet är lågt blir priset högt. Är däremot utbudet stort och intresset lågt sänks istället priset. 

Det finns ingen gräns för antalet ether-enheter som kommer släppas men det finns en årlig gräns på 18 miljoner. Det säkerställer att det alltid kommer finnas en stadig tillströmning av ether till marknaden. Valutan har ingen begränsad åtkomst likt Bitcoin som man tror kommer vara utvunnen genom mining redan vid 2040. 

Faktorer som påverkar Ethereum kursen

Här nedanför radar vi upp de största faktorerna som påverkar Ethereum-kursen. 

Utbud och efterfrågan

Den största faktorn som påverkar Ethereums pris är utbud och efterfrågan. Finns ett stort intresse men mindre utbud blir priset högt. Finns ett lågt intresse men stort utbud blir priset lågt. 

Media 

När Ethereum får negativ mediaexponering påverkas priset. Särskilt när exponeringen handlar om säkerhet och livslängd. 

Plattformsuppgraderingar

Vid utveckling av plattformar brukar priset öka för att återspegla mervärdet. Ethereum-plattformen har genomgått en rad uppgraderingar sedan den skapades. Exempelvis har man gjort det enklare för finansiella institutioner att börja använda valutan.

Inflation 

Inflation kan både ha positiv och negativ påverkan på Ethereums pris. När man ser problem i den traditionella ekonomin, såsom under inflation, köper ofta människor digitala tillgångar i större utsträckning. 

När inflationen stiger ökar dock också pressen på centralbanken att höja räntorna. Högre räntor ger en lägre riskaptit på aktiemarknaden. Höga räntor är generellt dåligt för börsen vilket också ofta påverkar kryptomarknaden då de följs åt. 

Hur det spekuleras kring priset

Ingen kan veta hur priset kommer utveckla sig. Ethereum regleras varken av stater eller centralbanken. Det finns dock många som dagligen spekulerar kring priset. 

Hur det spekuleras kring de olika valutorna och dess upp- och nedgång är något som påverkar allmänheten och kan få oss att göra val baserat på det. Det i sin tur påverkar Ethereum-kursen. 

Bitcoin-priset

Bitcoin har stort inflytande över värdet på andra kryptovalutor, såsom Ethereum. Om Bitcoin-priset ökar tenderar även värdet på Ethereum att öka proportionellt. Detsamma gäller om Bitcoin-priset går ned. Då tenderar även värdet på Ethereum att gå ned. 

Verkliga händelser

När något drastiskt händer i världen kan Ethereum-kursen komma att förändras. Ett exempel är Covid-19 pandemin som gav stor effekt på kryptomarknaden. 

Då kryptovalutor är decentraliserade påverkas de inte av ekonomiska och politiska händelser lika mycket som traditionella valutor gör, men de påverkas fortfarande. 

Ethereum kurs historik

ETH har historiskt och fram till idag pendlat i stora toppar och märkbara dalar. Den första toppen sågs i slutet av den första kryptoboomen 2017/2018. Det högsta värdet på myntet nåddes i november 2021 och låg då på hela 4 000 dollar. Trots sina tydliga upp- och nedgångar har ETH behållt ett betydande värde under de senaste åren och fortsätter rankas som en av de dyraste kryptotillgångarna i världen.

Här nedanför går vi igenom historiken sett till Ethers kurs sedan 2015. 

2015

 • Ethereum lanserades som en blockkedja i slutet av juli 2015. I mitten av augusti handlades ETH för drygt 1 dollar
 • Priserna sjönk under 0,50 dollar samma år men närmade sig återigen 1 dollar i slutet av 2015

2016

 • Under första kvartalet 2016 ökade ETH med mer än 1 500 % och nådde ett värde på över 15 dollar i mars
 • ETH nådde en topp på över 21 dollar i juni 2016
 • Värdet kraschade till hälften, ungefär 10 dollar, de följande dagarna och resten av året gick mestadels nedåt och avslutades strax under 8 dollar 2016

2017

 • 2017 fick en långsam start men klättrade tillbaka till 15 dollar i mars
 • Samma månad, i mars 2017, tredubblades värdet och gick upp till 100 dollar, kort därefter följt av 200 dollar
 • I juni gick priset upp till omkring 415 dollar. Därefter upplevde ETH ungefär fem månaders konsolidering
 • I december återupptogs uppgångarna och i slutet av 2017 var ETH värt över 750 dollar. Det medför en ökning på omkring 9 400 % sedan början av året

2018

 • I början av 2018 nådde ETH en topp strax över 1 500 dollar
 • På samma sätt som den övriga kryptomarknaden gick det nedåt i princip resten av året och slutade med ett värde på 130 dollar i slitet av 2018 (en nedgång på mer än 90 % jämfört med toppen i januari)

2019

 • Ether klättrade under första halvåret av 2019 och nådde 380 dollar i slutet av juni
 • Vinsterna gick däremot förlorade under andra halvåret där de avslutade 2019 på ungefär samma värde som början av året

2020

 • I stort sett visade hela året en uppåtgående trend. ETH fördubblades under de tre första månaderna men såg sedan en krasch till 84 dollar under en enda dag i mars (då Covid-19 ansågs som en pandemi)
 • Därefter kommer en period av tillväxt och i slutet av året nådde ETH ett värde på 740 dollar (en vinst på 475 % sedan förra året)

2021

 • Tillväxten accelererade under 2021 och priserna fördubblades under januari
 • I februari såg vi en kortvarig nedgång med 40 % som kortvarigt tog ETH under 1 300 dollar i slutet av februari.
 • Efter en månads konsolidering började det gå uppåt igen. Den 10 april 2021 nådde Ether sitt största värde på 2 238,77 dollar (en ökning med över 200 % från år till år). 

2022

 • Året började med ett värde på drygt 3 200 dollar
 • Efter en positiv början gick priset ned strax under 3 000 dollar i slutet av första kvartalet
 • Under andra kvartalet sjönk priset med cirka 65 % och nådde bottennivåer på under 850 dollar i juni
 • Efter ett svagt andra kvartal steg priset med mer än 30 %, ungefär 5 % per månad. 
 • I slutet av året ser vi ett prisfall som till stor del kan bero på kollapsen av FTX. Priset på ETH var drygt 1 100 dollar i slutet av året. 

Händelser som påverkat Ethereum-kursen

Det finns ett par tydliga händelser som påverkat ETH-kursen under åren. 

Lanseringen av Homestead – 2016

I slutet av februari 2016 gick Ethereum ut med lanseringen av Homestead som skulle bli en uppgradering av deras plattform. Detta bidrog till en imponerande prisökning.

 När DAO lanserades på Ethereum – 2016

Kort efter lanseringen av Homestead lanserades även The DAO (decentraliserad autonom organisation) på Ethereum kort därefter vilket också gav ett uppsving för kursen för att sedan få ett fall när DAO hackades och ETH till ett värde av 60 miljoner dollar stals. 

Ethereum-baserade projekt som krävde ETH som betalningsmedel – 2017

Under 2017 startades flera Ethereum-baserade projekt som samlade in pengar genom ICO:er där Ether krävdes som betalningsmedel för den ERC-20-token som såldes. Detta bidrog till en stor ökning av Ethereum-kursen det året. 

DeFi-sektorn exploderade – 2020/2021

Under 2020 och 2021 exploderade DeFi-sektorn vilket gav nytt liv till Ethereum-blockkedjan. Många nya projekt dök upp och blev framgångsrika genom att en rad olika tjänster erbjöds som var byggda på just Ethereum. Den nya aktiviteten ökade efterfrågan på ETH-token som krävs för att genomföra transaktioner på nätverket och gjorde att priset steg till svindlande höjder.

Covid-19 pandemin – 2020

I mars 2020 såg Ethereum-kursen en enorm nedgång. Covid-19 var nu känd som en världspandemi, gränser stängdes världen över och stora restriktioner infördes. 

Vad säger experter om Ethereum kursen?

I en intervju med Di TV pratar Nils Brobacke, förvaltare på Brobacke Global Allokering, om hur han ser på Ethereums kurs den sista tiden och hur han ser på den kommande tiden. 

“Vi kunde utläsa att det fanns en underliggande köpstyrka under 2022. Om vi får en positiv utveckling för Bitcoin kommer antagligen även Ethereum handlas relativt bättre men också den övriga marknaden.”

Nils fortsätter med att:

“Bitcoin och Ethereum är en slags företrädare för hur kryptomarknaden mår.

Om de klarar sig igenom krascher och tar sig tillbaka till sin topp har jag svårt att se att Bitcoin och Ethereum skulle få en positiv utveckling och resten av marknaden skulle gå dåligt, så har det aldrig varit”. 

Kom ihåg! Oavsett expert eller inte, kan ingen förutspå uppgång och nedgång i Ethereums och andra krytpovalutors kurs. Det kan såklart vara intressant att få information från kunniga personer eller självutnämnda personer inom branschen men det är inte säkert att det de förutspår faktiskt blir verklig händelse.

Hur ser framtiden ut för Ethereums kurs?

Såklart är många intresserade av att veta hur framtiden ser ut för Ethereum. Vi är fortfarande inne i en generell kryptosvacka, dels efter Covid-19 pandemin men såklart också på grund av den rådande inflationen. Detta är påverkar Ethereum och hela krypto- och aktiemarknaden. 

Vi har i början av 2023 sett en positiv utveckling för Ethereum och experter ser sig tro en uppsida. Det är såklart dock ingenting vi kan veta med säkerhet.

Vanliga frågor (FAQ)

Att handla med kryptovaluta såsom Ethereum kommer alltid med en risk. Värdet kan både stiga och falla. Handla aldrig för ett större belopp än vad du är beredd att förlora. Det kan alltså både vara värt och mindre värt att köpa Ethereum.

Det går inte säga hur mycket Ethereum kommer att gå upp, men spekulerande experter har Ethereums prisförutsägelse stort utrymme för expansion.

Dina Ethereum-investeringar kan öka i värde. De kan samtidigt minska i värde och du kan förlora dina pengar du investerat. Det är viktigt att se risken med att investera och att inte investera mer än vad du har råd att förlora.

Ethereum har ett mynt, Ether (ETH) som körs på Ethereum-blockkedjan. Bitcoin är istället ett mynt som körs på Bitcoin-blockkedjan. Bitcoin accepteras i större utsträckning och anses vara en digital valuta medan Ether används för transaktioner inom digitala applikationer som körs på Ethereums nätverk.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy