Allt om

Kryptovaluta kurser

Det finns tusentals kryptovalutor på marknaden. Här kan du lära dig allt om vad som påverkar kryptovaluta kurser och hur de har förändrats under årens gång.

Kryptovaluta kurser idag

Det finns en mängd olika kryptovalutor på marknaden och det är inte så enkelt att hålla koll på alla kurser. Men om du planerar att investera är det bra att vara uppdaterad vad gäller kryptovaluta kurser för den eller de valutor du är intresserad av.

När du har investerat i en valuta är det också viktigt att fortsätta hålla koll på den kryptovaluta kurs det gäller. Kryptovalutor är högvolatila, vilket innebär att värdet på dem kan minska och öka rejält under relativt kort tid.

I den här artikeln kommer vi lära dig allt du behöver veta om kryptovaluta kurser. Du kan bland annat läsa om vad som påverkar kurserna, funktionen för marknadsvärdet samt hur prisutvecklingen har sett ut under åren.

Genom att förstå mer om värdet på kryptovalutor och lära dig vad som påverkar deras värde kan du bli mer säker när du investerar. Det finns en del att hålla reda på när det kommer till den här typen av digital valuta.

Kryptovaluta kurser 2023

År 2023 ser kryptovalutakurserna fortfarande ganska bleka ut. I mars 2020 sjönk värdet på kryptovalutor till följd av coronapandemin. Stora globala faktorer kan med andra ord påverka kursen för kryptovalutor.

Här på vår hemsida kan du se kryptovaluta kurs för de allra populäraste kryptovalutorna i realtid. På så sätt kan du enkelt hålla koll även om du investerar i flera valutor på samma gång.

Vad som påverkar kryptovaluta kurser

Många faktorer påverkar kursen för kryptovalutor. Det är inte alltid samma aspekter som påverkar vanliga valutakurser utan priset bygger på flera andra saker.

Bland faktorerna finns det några som påverkar alla kryptovalutor och andra som är unika för en speciell typ av valuta. Som vi nämnde ovan har stora globala händelser ibland inverkan på kryptomarknaden som en helhet, såsom utbrottet av Covid-19 i världen.

Dock brukar kryptovalutorna klara sig relativt bra i jämförelse med traditionella valutor när sådana saker sker. Även om det som sagt kan ha en viss inverkan.

Vanligtvis följer dock kryptovalutor en viss cykel av upp- och nedgångar. De är volatila och värdet varierar mycket.

Tillgång och efterfrågan

Kryptopriset påverkas också av antalet investeringar. Tillgång och efterfrågan är bland de viktigaste faktorerna när det kommer till hur mycket en kryptovaluta är värd.

Priset på en kryptovaluta ökar när efterfrågan är hög och utbudet är lågt. Är det istället låg efterfrågan och ett stort utbud sjunker priset.

Skillnaden mellan kryptovalutor och vanlig valuta är också att det finns en begränsad mängd av kryptovalutorna. Det är också en av anledningarna till att just efterfrågan påverkar priset.

Bitcoin var inte bara den första kryptovalutan utan den är än idag marknadens största. De flesta andra kryptovalutorna följer mönstret i Bitcoin-kursen just eftersom Bitcoin har så stor makt på marknaden som den har.

Det här med tillgång och efterfrågan är en generell faktorer som kan påverka kryptovaluta kurser, oberoende av vilken kryptovaluta det handlar om. Sedan finns det också andra saker som kan påverka kryptopriset och som beror på vilket mynt det handlar om.

Kostnad för utvinning

Kryptovalutor dyker inte bara upp ur tomma intet, utan de förvärvas av så kallade ”miners”. De använder speciell utrustning och programvaror för att lyckas utvinna kryptovalutor.

Ju fler som gräver efter kryptovalutor desto svårare blir processen. När det sker blir priset för utvinning högre och därmed ökar kryptovaluta kurser om fler ”miners” arbetar med dem. ”Miners” får nämligen betalt för att de gräver fram valutorna.

Lagar, bestämmelser och regler

När det kommer till lagar, bestämmelser och regler för kryptovalutor i olika länder kan de både ha en negativ och positiv inverkan på kryptovaluta kurser. Det beror helt på vad bestämmelsen säger.

I Kina blev det förbud mot att utvinna kryptovalutor i flera provinser, vilket påverkade kurserna negativt. Vilket berodde på att flera kryptovalutafarmar blev tvungna att stängas.

På samma sätt kan en kryptovaluta kurs påverkas positivt om det blir så att det blir tillåtet att använda Bitcoin i ett land. Det kan leda till en kraftig värdeökning för kryptovalutor.

Makten hos media

Om en känd person pratar gott om en kryptovaluta är sannolikheten stor att dess kryptovaluta kurs rör sig uppåt. Negativa skriverier i media kan i sin tur påverka kursen negativt.

Det sägs ju att media är den fjärde makten och visst har de inflytande i mycket av vad människor tycker och tänker. Media har också ansvar för stämningen på kryptomarknaden, hur de förmedlar information om valutorna påverkar nämligen kryptovaluta kurser.

Egentligen är det inte bara fakta i sig utan hur media framställer sakerna som påverkar. Om en välkänd webbtidning skriver att kryptomarknaden kommer att krascha kan det få riktigt negativa konsekvenser för marknaden, även om det inte direkt är sant.

Många läser enbart rubrikerna och personer med lite erfarenhet kan då vara snabba med att sälja sina tillgångar. Det minskar i sin tur värdet på kryptovalutan.

Dock finns det också möjlighet för media att öka värdet på kryptovalutor. Det gör de genom att skriva positivt om dem, eller genom att informera och guida bland valutorna.

Kryptovaluta kurs och marknadsvärde

När du tittar på värdet hos en kryptovaluta ska du inte enbart titta på själva priset. Det talar nämligen inte om marknadsvärdet för valutan.

Marknadsvärdet (market cap) för en kryptovaluta är det som är viktigt. För att räkna ut marknadsvärdet multiplicerar du vad ett mynt är värt med det totala antal mynt som cirkulerar på marknaden.

På så sätt kan en kryptovaluta som kostar mycket ändå vara värd mindre än en som har ett lägre pris. Titta därför alltid på marknadsvärdet innan du väljer att investera i en kryptovaluta.

Bitcoin är fortfarande den valuta med det klart högsta marknadsvärdet. Efter den följer Ether, som också är ett omtalat mynt på kryptomarknaden.

Många tror att de behöver köpa ett helt mynt när de vill investera i till exempel Bitcoin, vilket är en enorm kostnad för många. Faktum är att du inte behöver köpa en hel Bitcoin utan det går även att köpa delar av den.

Som nybörjare ska du inte heller stirra dig blind på priset för en kryptovaluta utan istället räkna ut marknadsvärdet som vi nämnt ovan. Det är utbudet som avgör hur kryptovaluta kurser utvecklas och ju fler som investerar desto bättre för kursen för just den valutan.

Kryptovalutornas prisutveckling

Prisutvecklingen för kryptovalutorna berättar allt om hur värdet har ökat och minskat genom åren. Det kan vara klokt att gå tillbaka och kolla hur utvecklingen sett ut för att analysera för framtida bruk.

Eftersom Bitcoin var den första kryptovalutan har den också den längsta historiken. Du kan hitta dess värde så långt tillbaka som till 2009, då den var värd mindre än 10 öre.

Många efterföljande kryptovalutor har baserats på modellen för Bitcoin, dock har de ändå sin kryptovaluta kurs som även påverkas av individuella faktorer. Det finns alltid åtskilliga skillnader mellan de olika mynten.

Bitcoin hade sin största uppgång under år 2013, och även andra kryptovaluta kurser ökade vid det tillfället eller strax efteråt. Dock gick de flesta av marknadens kryptovaluta kurser neråt igen året därpå.

Det var inte förrän fyra år senare, år 2018, som marknaden steg igen och riktigt rejält. Då ökade det globala marknadsvärdet för krypto med runt 360 %.

Dock tappade de flesta kryptovaluta kurser mycket bara under de efterföljande veckorna och månaderna. Några mynt förlorade nästan hela sitt värde.

År 2021 såg återigen marknadens kryptovaluta kurser ännu en positiv stigning och de nådde då ett globalt marknadsvärde som var högre än någonsin tidigare. Prisutvecklingen fortsatte sedan uppåt under hela våren det året.

Nu under sommaren 2022 har Bitcoin nått sitt lägsta värde sedan år 2020, en värdeminskning som pågått ett tag. Det är dock inte bara Bitcoin som haft en nedgång utan hela kryptomarknaden har varit i svajning ett tag.

Som du ser är marknadens kryptovaluta kurser ständigt i gungning, både uppåt och nedåt. Det är också någonting många ser som en tjusning eftersom det ökar spänningen vid investering.

Följ kryptovaluta kurser före och efter investering

Oavsett om du funderar på att investera i kryptovalutor eller om du redan gjort det så är det en bra idé att hålla koll på marknadens kryptovaluta kurser. På så sätt kan du vara beredd inför händelser på marknaden.

Även om du kanske inte investerat i just Bitcoin är det klokt att hålla koll på dess kurs. Den styr trots allt mycket och många kryptovalutor följer denna kryptovalutas uppgångar och nedgångar.

Att hålla koll på världsläget är också fördelaktigt eftersom faktorer såsom krig, inflation och finansiella kriser kan påverka kurserna för kryptovalutor. Sedan är det alltid bra att följa medias rapporteringar om kryptovalutor.

Nyligen sålde Tesla majoriteten av sitt innehav av Bitcoin, någonting som påverkat dess kurs negativt. När stora företag lämnar kan efterfrågan även hos andra minska för just den valutan.

Genom att följa världsläget, medierapportering och kurshistorik kan du se när det är läge att investera i en kryptovaluta, eller sälja. Positiva omnämnanden i media eller att kändisar pratar om en kryptovaluta kan resultera i en ökning.

Även om det är omöjligt att förutse exakt vad som ska hända kan det underlätta att ha bra information. På så sätt kan du fatta välgrundade beslut om hur du ska investera dina tillgångar.

Author

Info

Info

Visa alla artiklar från

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy