Lär dig om

Konsensusalgoritmer

Vad är konsensusalgoritmer? Här går vi igenom de vanligaste och förklarar kortfattat hur de påverkar de olika blockkedjorna.

PoW – Proof of Work

Proof of Work är en typ av konsensus mekanismer som används för att lösa komplexa matematiska pussel av miners eller på svenskans “gruvarbetare”.

Vad som kallas stora “mining farms” byggs upp av företag där hundratals datorer och enheter jobbar för att uppnå detta mål.

Det är denna process som gör det möjligt att utvinna kryptovaluta i form av mining.

Proof of Work används av många populära kryptovalutor som exempelvis Bitcoin, Dogecoin och Litecoin.

Denna typen av mining är den som har störst miljöpåverkan på grund av den stora mängd energi som krävs.

PoS – Proof of Stake

Proof of Stake algoritmen föreslogs första gången år 2011, som ett bättre alternativ till Proof of Work.

I Proof of Stake algoritmen finns inga miners, istället kallas det för validerare.

Där PoW utvinner kryptovaluta genom en massivt energikrävande process, använder sig PoS istället av en algoritm som validerar block baserat på fördefinierade regler som jobbar på autopilot.

Man kan säga att PoS algoritmen låter användare satsa digitala tillgångar, för att ha en högre chans att bli vald som nästa validerare, och därmed få ta del av belöningen.

Detta skapar förstås ett scenario, där de rika bara blir rikare.

Modifikationer av algoritmen har dock föreslagits, där tanken är att en validerare som får belöningen måste vänta en viss tid innan den kan bli vald igen.

Detta gör det möjligt för validerare med mindre tillgångar att bli valda nästa gång.

Denna typ av genomförande är en process som tar bort behovet av dyr hårdvara, vilket kraftigt minskar elkostnader, som i sin tur minskar klimatpåverkan.

Proof of Stake anses vara en lösning på de miljöutmaningar som Bitcoin och andra valutor står inför.

I konsensus mekanismen Proof of Stake ersätts så kallade gruvarbetare mot validerare.

Rättigheterna distribueras baserat på andelen mynt i ett projekt, vilket innebär att validerare med ett högre kapital har mer benägenhet att kunna validera ett nytt block.

Proof of Stake använder således inte i närheten lika mycket datorkraft, vilket gör det till en mer miljövänlig algoritm. 

DPoS – Delegated Proof of Stake

Delegated Proof of Stake är en relativt ny variant av Proof of Stake.

DPoS låter nätverk utöka antalet transaktioner per sekund, vilket gör det till ett snabbare alternativ jämfört med PoW och PoS.

DPoS lägger ut validering av transaktioner till delegerade grupper.

Dessa grupper kan både röstas ut och in, vilket uppmuntrar tillförlitlighet.

Så kallade validerare erhåller fortfarande mynt på samma vis som med PoS, men de utför inget arbete utöver det.

Den validerare som genomför en omgång av transaktioner får därefter välja vilken delegerad grupp som får nästa jobb.

DPoS mekanismen är ännu inte färdigtestad, vilket innebär att vi inte kommer se dessa på marknaden på ett bra tag.

Många tror dock, att DPoS algoritmen kommer bli mer populärt än tidigare mekanismer eftersom den är snabbare och har en mindre miljöpåverkan.

PoC – Proof of Capacity

Proof of Capacity blockkedjor använder ett autentiseringssystem som verifierar den totala tillgängliga hårddisk kapaciteten hos en miner.

Istället för att skapa tusentals hashar så lagrar miners listor på möjliga hashar på deras enheter.

Desto mer utrymme en miner har på deras enhet desto större chans har de att matcha det nödvändiga hash-värdet och på så sätt belönas för uppgiften.

Det är mer än 30 gånger så effektivt som en PoW algoritm vilket innebär att miljöpåverkan blir mycket mindre.

Risker med PoC är bland annat att virus kan drabba hårddiskar och skada nätverket.

Detta gör att metoden än så länge inte är speciellt populär.

Author

Info

Info

Visa alla artiklar från

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy