Bitcoin kurs

Intresset för Bitcoin bara ökar och ökar. Allt fler blir också intresserade och vill läsa på om branschen och hålla koll på bitcoin-kursen. 

Här kan du se den aktuella kursen men också se vad som påverkar Bitcoins pris tillsammans med information från experter inom branschen.

Bitcoin kurs live BTC/SEK

Obs! Det är viktigt att enbart ta till sig information om Bitcoin och dess kurs från pålitliga källor. Det finns många sajter på internet med information som man inte ska lita på. Du kan vara trygg med att vi enbart publicerar prisinformation från pålitliga källor på vår sajt. 

Vad bestämmer Bitcoins pris?

Likt andra valutor sätts Bitcoins pris genom det utbud och den efterfrågan som finns på marknaden. 

Enkelt sagt kan man säga att om många vill köpa Bitcoin, men det inte finns så stort utbud (inte så många som vill sälja) blir priset högre. Finns det däremot ett stort utbud och ett mindre intresse på marknaden sänks priset. 

Här nedanför gräver vi oss lite djupare i vad som bestämmer Bitcoins pris, direkt och indirekt. 

Faktorer som påverkar Bitcoin kursen

Den största faktorn som påverkar Bitcoin-priset är utbud och efterfrågan. Men det finns ett par ytterligare saker som påverkar priset, indirekt som direkt. 

Utbud och efterfrågan

För traditionella valutor kan man trycka sedlar och mynt löpande. Detsamma gäller dock inte för digitala valutor. Bitcoin finns i ett begränsat antal. Faktum är att hela 21 miljoner Bitcoin väntas vara utvunna genom mining vid 2040. 

När det inte längre finns fler Bitcoin kommer det skapa en stor efterfrågan samtidigt som utbudet hålls konstant. 

Värdet på en Bitcoins bestämt helt enkelt av om någon är beredd att sälja sina Bitcoins till ett visst pris och någon är villig att köpa dem för det priset. 

Inflation

När förtroendet är lågt i andra delar av ekonomin, såsom under inflation, köper ofta personer digitala tillgångar. Många söker sig bort från att förvara sina värden i vanliga pengar och placerar dem istället i exempelvis aktier, råvaror och kryptovalutor. 

Inflation kan dock också ses som negativt inom kryptovalutor. När inflationen stiger ökar pressen på centralbanken att höja räntorna. Högre räntor leder till att riskaptiten på exempelvis aktiemarknaden minskar. Höga räntor är generellt sett dåligt för börsen vilket i sin tur påverkar kryptomarknaden då de bevisat följs åt. 

Det finns dock de som menar att krypto är inflationsskyddade på samma sätt som guld eftersom Bitcoin finns i begränsad mängd. 

Spekulanter

Om priset på Bitcoin går upp eller ned beror på hur utbudet och efterfrågan ser ut. Vi kan inte veta hur det kommer se ut framöver, enbart spekulera.

När det gäller traditionella valutor såsom kronor eller euro finns det både stater och centralbanker som backar upp valutorna, men något sådant finns inte inom de digitala valutorna. 

Hur spekulanter spekulerar kring de olika valutorna och dess kommande upp- och nedgång är dock något som påverkar användare och får dem att göra val baserat på detta vilket i sin tur påverkar Bitcoin-kursen. 

Verkliga händelser

När något dramatiskt händer i världen tenderar Bitcoin-kursen att förändras. Då ofta när det sker stora händelser inom världspolitiken eller affärsvärlden. Den senaste stora verkliga händelsen som påverkade Bitcoin-priset var Covid-19 pandemin. En annan stor händelse är såklart också den rådande inflationen. 

Eftersom marknaden för kryptovalutor är decentraliserade påverkas de dock inte av ekonomiska och politiska faktorer i lika stor utsträckning som traditionella valutor. 

Bitcoin kurs historik

Sedan Bitcoin lanserades har kursen gått upp kraftigt. När en Bitcoin handlades för första gången 2010 var den värd 0,66 SEK. 

Det var först 2014 som Bitcoin tog fart ordentligt och nådde ett värde över 10 000 SEK. Ett par år senare, 2017, var värdet över 200 000 SEK vilket gjorde att många investerare gick med stor vinst. 

Som mest har Bitcoin varit värt över 500 000 SEK. I dagens läge är den värd omkring 200 000 SEK. 

Bitcoin är en extremt volatil digital valuta och det är inte ovanligt med krascher på omkring 70 – 80 %. Kursen tenderar att gå upp när när något stort, dramatiskt händer i världen. När förtroendet är lågt inom andra delar av ekonomin köper ofta personer denna typen av digitala tillgångar.

Här nedanför radar vi upp ett par händelser som påverkat Bitcoins pris historiskt. 

  • En händelse i Argentina 2018. Efterfrågan på Bitcoin ökade i Argentina efter att befolkningen blev oroliga över att regeringen inte skulle klara av att betala sin statsskuld. Samtidigt var den argentinska peson utsatt för hög inflation. Detta gjorde att antalet Bitcointransaktioner i Argentina ökade med hela 1 028 %, detta i januari 2018. 
  • Covid-19 pandemin. Det är inte bara världsbörserna som fick det tufft i samband med osäkerheten kring Covid-19. Även kryptovalutor såsom Bitcoin sjönk i värde. Kort efter Donald Trump gick ut med att USA skulle införa reserestriktioner från Europa under en månad sjönk Bitcoin-kursen med 15 procent på bara 20 minuter. 
  • Venezuelas ekonomiska kris 2016. Krisen slog hårt mot landets befolkning som stod inför hyperinflation, livsmedelsbrist, epidemier och bristande tillgång till grundläggande tjänster. Som ett resultat av den ekonomiska krisen som tog fart 2016 uppmärksammades en rekordhög handelsvolym på LocalBitcoins i venezuelanska bolivar.
  • Elon Musk meddelade att Tesla stoppar betalningar med Bitcoin. När man ökar det allmänna antagandet gällande krypto hos stora företag uppmärksammas krypto och blir mer intressant. Exempelvis har PayPal, Visa och Mastercard visat sitt stöd till kryptovalutor vilket ger investerare ett större förtroende.

När stora företag återkallar krypto kan det dock ge motsatt effekt och många önskar sälja sina tillgångar samtidigt som efterfrågan på krypto blir mindre och priset går då ned. Efter att Elon Musk 17 maj 2021 gått ut med att Tesla stoppar Bitcoin-betalningar fall priset från 55 000 dollar per BTC till omkring 48 500 dollar på en dag. 

Vad säger experter om Bitcoins kursen?

Bitcoin har gått som tåget i början av 2023 trots den stora FTX-kraschen som nyss ägde rum. Nils Brobacke, förvaltare av fonden Brobacke Global Allokering, säger i en intervju med Di TV att han definitivt tror att det finns potential för en uppsida för Bitcoin. 

“Det är ett spännande läge nu inom krypto generellt, men specifikt för Bitcoin. Vi har haft en period där vi handlats under förra cykeltoppen. När man tittar på prisdata och teknisk analys blir de tidigare topparna väldigt viktiga att titta på.“

Nils fortsätter med “för ett par veckor sedan såg det betydligt sämre ut för Bitcoin-kursen men nu har vi börjat se en klar förbättring under början av 2023. Vi har nu tagit oss över de gamla topparna vilket gör att de börjar agera stöd igen. Tittar vi på sentimentet har Bitcoin faktiskt dödförklarats av många, både på hemmaplan och globalt. Kan vi nu se en vändning i pris när sentimentet är så otroligt negativt blir det intressant. Givet att vi kan handlas över de tidigare topparna och att de börjar agera stöd tror jag att vi kan se en uppsida för bitcoin, definitivt.” 

Kom ihåg! Ingen kan förutspå kryptopriser, oavsett om man är expert eller inte. Men självklart kan det ändå vara intressant att få information om vad kunniga personer och självutnämnda experter tror. 

Bitcoin kurs och framtiden

Många undrar över hur framtiden ser ut för Bitcoin. Just nu är vi fortfarande inne i en kryptosvacka efter Covid-19 pandemin men också den rådande inflationen. Detta är händelser som påverkar hela aktiemarknaden. 

I början av 2023 har vi dock börjat se en klar förbättring för Bitcoin-kursen och experter tror sig se en uppsida.

Vanliga frågor (FAQ)

När en Bitcoin handlades för första gången 2010 var den värd 0,66 SEK.

Bitcoin-kursen är extremt volatil, det betyder att priset varierar kraftigt i pris såväl upp som ned. Att investera i Bitcoin kommer därmed med en stor risk. Det är viktigt att enbart investera i Bitcoin om man har råd att förlora det belopp man investerar.

Det går att köpa Bitcoin dygnet runt. Vissa timmar under dygnet upplever dock ökad volatilitet och likviditet. Exempelvis kan 13.00 vara en tid där volatiliteten ökas då både den brittiska och amerikanska marknaden kommer igång för dagen.

Bitcoin är globala, digitala riktiga pengar trots att de inte används fysiskt. De skiljer sig dock mycket mot traditionella valutor såsom svenska kronor då bitcoins värde är extremt volatilt och därmed kan sjunka och öka mycket i värde.
Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy