Cardano kurs

Cardano och deras ADA-kryptovaluta har varit en stor favorit inom kryptovärlden ända sedan lansering 2017.

Här kan du se Cardanos uppdaterade kurs, dess historiska prisutveckling och läsa vad experter säger om valutans framtid.

Cardano kurs live ADA/SEK

Kom ihåg! Ta bara till dig information från tillförlitliga källor. Alla källor på nätet är inte säkra och du kan inte lita på allt du läser. Du kan vara trygg med att vi på Cryptomeister enbart tar till oss och publicerar information från pålitliga källor inom branschen.  

6 faktorer som påverkar priset på Cardano

Värdeökningen på ADA-kursen har varit väldigt positiv men den har också haft sina betydande nedgångar. Det kan därför vara intressant att se vad som faktiskt påverkar valutans prisförändringar. 

Utbud och efterfrågan

Likt andra kryptovalutor är den största faktorn som påverkar Cardanos pris utbud och efterfrågan. Finns ett stort intresse på marknaden men lågt utbud blir priset högt. Finns istället ett litet intresse på marknaden men ett stort utbud sänks priset.

Utbudet, det vill säga hur många mynt som existerar på marknaden påverkar priset. Det finns totalt 45 miljoner ADA-mynt varav omkring 31 miljoner av dessa cirkulerar på marknaden. När de övriga mynten blir tillgängliga kommer priset troligtvis falla något på grund av det ökade utbudet. 

Valutans rykte och hype 

Det pratas mycket, speciellt på sociala medier, om olika kryptovalutor. Det påverkar efterfrågan. När en influencer pratar, oavsett gott eller negativt, om en valuta brukar man tydligt kunna se effekt på valutans pris. 

Titta bara på Dogecoin som exempel som fick en stor uppsving från Elon Musks uttalanden. Pratar en välkänd person negativt om en kryptovaluta, exempelvis att deras investeringar gått dåligt, kan man istället ofta se en nedgång i efterfrågan av valutan. 

Uppdateringar 

Det har förekommit en hel del positiv mediabevakning relaterat till olika nyheter gällande Cardanos utveckling. I början av september 2021 gick Cardano ut med att de planerade en uppdatering på sitt nätverk. Det ledde omedelbart till en tillväxt. 

Hur det spekuleras kring priset

Det finns många kunniga i branschen som ständigt spekulerar kring priset på olika kryptovalutor. Faktum är dock att ingen kan veta hur priset kommer utveckla sig. Cardano påverkas varken av staten eller centralbanken som traditionella valutor gör. 

Hur spekulationen går kring Cardanos kurs påverkar allmänheten och kan göra att vi fattar beslut på det vi hör. Detta påverkar i sin tur valutans kurs. 

Världshändelser 

När stora händelser, såsom Covid-19 och inflation, sker i världen kan Cardanos kurs komma att påverkas. 

Eftersom kryptovalutor likt Cardano är decentraliserade påverkas de dock inte av ekonomiska och politiska händelser i lika stor utsträckning som traditionella valutor gör. De påverkas dock fortfarande. 

Inflation

Det råder olika meningar om huruvida inflation påverkar kryptovalutor och dess kurs. Inflation kan ha en såväl positiv som negativ påverkan på priset. Vanligtvis ser man att när det dyker upp problem i den traditionella ekonomin köper människor ofta digitala tillgångar såsom kryptovaluta i större utsträckning. 

Höga räntor, som en inflation kommer med, ger generellt en lägre riskaptit på aktiemarknaden. Det påverkar i sin tur kryptomarknaden då börsen och kryptomarknaden följs åt. 

Cardanos kurshistorik

Cardano har haft en enorm tillväxt sedan valutan lanserades 2017. Sedan dess har priset stigit flera tusen procent. Valutan har också haft sina märkbara nedgångar. 

ADA, likt de flesta andra kryptovalutor, är ytterst volatil. Kursen kan alltså svänga mycket kraftigt men också väldigt snabbt. 

Här nedanför går vi igenom hur prisutvecklingen sett ut år för år sedan starten. 

2017 

 • Valutan lanserades i september 2017 och började handlas för ett värde på cirka 0,02 dollar
 • Den första prisförändringen kom i slutet av 2017 när marknadskapitalet för första gången översteg 1 miljard dollar

2018

 • Efter ett par kraftiga uppgångar hade priset gått upp med omkring 4,000 % för att nå en toppnotering med en kurs på 1,21 dollar den 4 januari 
 • Därefter kom en krasch och valutan sjönk till under 0,15 dollar i mars 
 • I slutet av året hade priset sjunkit tillbaka så lågt som till 0,03 dollar

2019

 • Året bjöd inte på någon speciellt spännande kursutveckling. Ett par mindre uppgångar förekom dock under mars och juni
 • I slutet av 2019 var Cardano tillbaka till att handlas med ett värde på 0,03 dollar (likt slutet av föregående år)

2020

 • 2020 var mer intressant. Kursen ökade stadigt mot 0,07 dollar i januari och februari
 • I mars föll kursen med 45 % på en och samma dag (likt övriga branschen) och föll då till ett värde på 0,02 dollar
 • Detta sågs dock som en början på en period av tillväxt och i augusti 2020 var kursen tillbaka uppe på 0,14 dollar 
 • En nedgång skedde i början av september men slutet av året stängde starkt på 0,17 dollar

2021

 • 2020 följs av en ännu kraftigare tillväxt 2021
 • Under det första kvartalet steg priset med nästan 700 % och nådde en ny rekordnotering på 1,43 dollar
 • Marknadskapitalet uppgick i och med detta till drygt 45 miljarder dollar

2022

 • Första månaderna av året ser vi en negativ kursutveckling som i mars ökar till 1,14 dollar
 • Under våren går priset ned och håller sig mellan 0,46 och 0,70 dollar
 • En liten topp dyker upp i augusti men under slutet av året går priset återigen nedåt och året avslutas nere på 0,25 dollar 

Vad säger experter om Cardano-kursen?

Det finns starka indikationer på att priset kan komma att stiga i framtiden. Cardano har haft en stor tillväxt på flera tusen procent de senaste åren vilket lett till en ständigt ökande efterfrågan. En hög efterfrågan leder till ett högre pris.

Lyckade lanseringar av uppdateringar inom Cardano skulle enligt experter vara positivt för ADA-priset. Exempelvis planerar Cardano att implementera en ny uppdatering i februari 2023 för att förbättra dess nätverk.

Cardano har också ett gott syfte då den möjliggör decentraliserade transaktioner av digitala medel och gör det möjligt för användare att designa sina egna decentraliserade applikationer.

Dessutom använder ADA en så kallad PoS-modell (proof-of-stake) istället för PoW-modell (proof-of-work) vilket gör Cardano till ett mer miljövänligt alternativ än exempelvis Bitcoin som använder PoW-protokoll. 

Stor kritik har riktats mot Bitcoin då deras konsensusmodell kräver en enorm mängd energi. Detta kan också vara något som gör att konsumenter drar sig till valutor såsom ADA i större utsträckning då de använder sig av en miljövänligare PoS-modell.

Många experter ser en långsiktig potential och tror att krypto i fråga kommer växa betydligt under den kommande tiden. En investering i Cardano kan också vara ett bra sätt att skapa en diversifierad kryptoportfölj. 

Tänk på! Det går inte förutspå prisuppgång eller prisnedgång i valutor likt Cardano. Det är såklart intressant att läsa och ta till sig spekulationer från experter men det är viktigt att komma ihåg att det som förutspås inte behöver komma att bli verklighet. Alla investeringar kommer också med hög risk. 

Hur ser framtiden ut för Cardanos kurs?

Cardano har minst sagt haft en spännande resa från att vid start varit värd 0,02 dollar vid lansering till att ha ökat med cirka 7 000 procent och nått över 1,40 dollar några år senare. Resan har varit långt ifrån jämn med både toppar, dalar och krascher längs vägen. 

En stor mängd faktorer påverkar det framtida priset och kursen för ADA. Värderingen härstammar från balansen mellan utbud och efterfrågan vilket förändras ständigt. 

Andra faktorer såsom valutans rykte, händelser i världen och spekulationer i priset spelar också roll och påverkar utbud/efterfrågan indirekt. 

Det är omöjligt att göra prisprognoser med säkerhet. 

Lanseringar och uppdateringar inom Cardano skulle dock kunna komma att bli positivt för priset tillsammans med fördelen i att Cardano använder en miljövänligare modell jämfört med exempelvis Bitcoin.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy