19 % av de brittiska konsumenterna vill använda krypto under sina semestrar

19 % av de brittiska konsumenterna vill använda krypto under sina semestrar

Som många av oss vet är kryptovaluta lika mycket ett utbyte som ett investeringsinstrument. Förutom att förespråka bättre lagar när det gäller krypto som ett sätt att tjäna pengar förespråkar personer inom branschen också för fler vägar genom vilka kryptovaluta kan användas för att betala för varor och tjänster.

Nu har vi fått mer insikt i allmänhetens attityder till kryptobetalningar tack vare en rapport från den brittiska voucher-code sajten vouchercodes.co.uk. De genomförde en undersökning mellan den 18 augusti och 23 augusti 2022 där drygt 2 000 vuxna britter deltog. 

Så ser den brittiska allmänheten på krypto

En av de första sakerna som upptäcktes från undersökningen är att 34 % av brittiska vuxna besitter någon form av krypto. Denna krypton verkar konsumenterna använda till betalning för vardagliga varor. Studien visade att de fem mest populära kryptoköpen bland konsumenter var kläder och semestrar vilka delade en förstaplats. Detta efter att 13 % av konsumenterna angivit att de har betalat för dessa saker i kryptovaluta.

Tvåa på listan hamnade bostäder där 11 % av kryptokonsumenterna någon gång hade betalat för en bostad med krypto. Dessutom svarade 10 % av de tillfrågade att de hade betalat för ett gymmedlemskap eller en klocka med kryptovaluta. Det är värt att notera att många handlare nuförtiden accepterar kryptovaluta som betalningsmedel och att detta utan tvekan ökat intresset för kryptobetalningar. De uppgifter som avslöjats av undersökningen visar också på mångfald i dess användning.

Medan valutan används för vardagliga inköp såsom kläder betalar vissa konsumenter också för bostäder med krypto. När det gäller att potentiellt använda kryptovaluta i framtiden finns det också en uppsjö av åsikter. 29 % av de tillfrågade sa att de skulle vara glada över att få använda krypto för köp i framtiden medan 45 % svarade att de inte skulle göra det och av detta antal menade 35 % att deras anti-krypteringshållning aldrig skulle förändras.

Rapporten visar att en viktig orsak till denna tveksamhet är bristen på utbildning inom krypto. Enligt Dr.Hileman som arbetade med studien är utbildning idag kanske det enskilt största hindret för att använda krypto. Att lära sig hur man säkert införskaffar och lagrar krypto, att undersöka vilka krypto(r) man ska äga och andra ofta komplexa frågor måste adresseras innan en person börjar sin kryptoresa.

Andra orsaker som studien identifierade var kryptomarknadens oreglerade karaktär, oro för säkerhet och en önskan om mer forskning kring ämnet.

Konsumenttrender inom krypto

Studien visar ett antal saker. För det första, trots nejsägarnas åsikter, vill många brittiska konsumenter använda kryptovaluta för sina inköp och en ansenlig del av dem gör det redan. Det finns dock fortfarande en viss misstänksamhet bland konsumenterna och det mesta av detta kan förklaras i den bristande kunskapen om branschen som råder.

Framöver kan mer kryptorelaterad utbildning och bättre reglering vara nyckeln till kryptoanvändning i större utsträckning och en bättre offentlig image för branschen.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy