Amerikanska tillsynsmyndigheter publicerar kryptovarning

Amerikanska tillsynsmyndigheter publicerar kryptovarning

Det senaste året har tyvärr varit en prövande period för kryptoindustrin. Först var det kryptovintern som ledde till att de största tillgångarna på marknaden fick en värdenedgång. Sedan var det kollapserna av stora ekosystem såsom Terra som utplånade miljarder dollar i marknadsvärde. Till råga på allt utspelade sig också FTX-kollapsen som skakade branschen och kastade en skugga av tvivel runt den.

Nu talar Federal Reserve System (Federal Reserve), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) och Office of the Comptroller of the Currency (OCC) i USA ut om situationen och de har även publicerat en kryptofokuserad varning som gick ut den 3 december 2022.

Detaljer om varningen

Det är värt att notera att uttalandet från de tre organen är specifikt inriktade på bankorganisationer. I uttalandet nämndes den enorma marknadsvolatiliteten som ägde rum förra året som har ställt vissa tvivel om stabiliteten hos kryptotillgångar.

”Händelserna under det senaste året har präglats av betydande volatilitet och exponeringen av sårbarheter i kryptotillgångssektorn. Dessa händelser belyser ett antal nyckelrisker förknippade med kryptotillgångar och deltagare i kryptotillgångssektorn som bankorganisationer bör vara medvetna om”, stod det i uttalandet.

Några av de ”risker” som uttalandet lyfte fram var risken för bedrägerier inom branschen. Detta anspelar troligen på ökningen av kryptobedrägerier som vi har sett under de senaste åren som har riktats mot alla typer av användare och enheter i branschen. Det framhölls också att det finns pågående juridiska tvister kring vårdnadspraxis, inlösen och äganderätt av kryptovaluta, vilket även det skapar osäkerhet.

Oriktiga framställningar från kryptoprojektens sida togs också upp, liksom volatiliteten hos kryptotillgångar i allmänhet och riskerna förknippade med stablecoins. Intressant nog togs riskerna förknippade med blockchainnätverk, såsom som bristande styrning och standarder, upp som frågor som bland annat skulle övervägas.

En av punkterna som betonades i uttalandet var att riskerna förknippade med kryptoutrymmet inte bör spridas till banksektorn. Som sådan kommer alla inblandade byråer hålla en försiktig inställning till de kryptorelaterade aktiviteter som genomförs av bankerna de övervakar.

Vad detta betyder

Det har tidigare sagts att utöver de ekonomiska kostnaderna för incidenter såsom FTX-kollapsen finns det ett slag mot förtroendet som inte helt kan kvantifieras i termer av pengar. Detta uttalande visar att tillsynsmyndigheter tittar på och noterar dessa händelser och att dessa kan fortsätta att forma kryptopolicyn.

En ljus sida av detta uttalande är att det gör det klart att även om försiktighet kommer att tillämpas kommer banker inte att förbjuda interaktion med kryptotillgångar.

”Bankorganisationer är varken förbjudna och bör inte heller bli avskräckta från att tillhandahålla banktjänster till kunder av någon specifik klass eller typ, som tillåts enligt lag eller förordning. Byråerna fortsätter att bedöma huruvida kryptotillgångsrelaterade aktiviteter av bankorganisationer kan bedrivas på ett lämpligt sätt sett till säkerhet och sundhet”, stod det i uttalandet.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy