Bahamas myndigheter svarar på påståenden från FTX nya VD 

Bahamas myndigheter svarar på påståenden från FTX nya VD

När FTX-sagan fortsätter att utvecklas riktas världens ögon både mot dess tidigare VD Sam Bankman-Fried och landet Bahamas. Den förstnämnda uppmärksammas först och främst på grund av sitt agerande som VD och sitt bisarra beteende sedan dess. Det sistnämnda är i centrum för detta sammanbrott eftersom det var där många av FTX:s verksamheter sköttes ifrån och även för att dess regulatorer för närvarande är besitter 3,5 miljarder dollar av FTX:s medel.

Nu, knappt en vecka sedan det bekräftades att medlen ska vara i Bahamas regerings ägo måste tillsynsmyndigheter svara FTX nya VD.

Den stora pengakraschen 

Under de senaste veckorna har Bahamas Securities Commission varit tvungna att ta itu med förfrågningar och uttalanden från John Ray III, den nya FTX-VD:n, såväl som gäldenärerna i chapter 11 på börsen.

Enligt ett uttalande nyligen ifrågasatte gäldenärerna i chapter 11, representerade av Ray, offentligt beräkningarna av provisionerna angående de medel som hölls i dess förvar. Men dessa påståenden, säger kommissionen, gjordes baserat på ofullständig information.

”Chapter 11-gäldenärerna valde att inte använda sin förmåga att begära information från de gemensamma provisoriska likvidatorerna i enlighet med ett domstolsbeslut från Bahamas högsta domstol som kommissionen erhöll i ett försök att tillåta chapter 11-gäldenärerna att få denna information.” sa uttalandet och tillade att detta tydde på bristande arbetsamhet och återspeglade en friserad inställning till sanningen.

Kommissionen tog också upp påståendet från Ray att de bett FTX sätta nya FTT-tokens till ett värde av 300 miljoner dollar. Detta påstående gjordes i en domstolsanmälan den 12 december 2022, och sedan igen den 13 december 2022, inför USA:s House Financial Services Committee. Det fanns också ett påstående om att de medel som fanns i kommissionens ägo hade stulits, vilket uttalandet inte bara förnekade utan citerade ett annat uttalande från Ryne Miller, chefsjurist på FTX US, som anspelade på att medlen var säkra.

”Herr Miller insåg med rätta vad kommissionen erkände då: att det var viktigt att tillgångar förvaras på ett säkert ställe för att säkra dessa tillgångar och att eventuella omtvistade anspråk på dessa tillgångar kan lösas vid ett senare tillfälle”, sade kommissionen och avslutade med att hoppas att alla parter skulle låta förfarandet fortsätta i god tro.

FTX fortsatta utspel under 2023

Kollapsen av FTX var kanske den största händelsen i kryptobranschen under 2022 och från alla indikationer kommer den att fortsätta att dominera rubrikerna även under 2023. Tyvärr verkar det redan finnas en del friktion mellan Bahamas myndigheter och den nuvarande FTX-ledningen.

Om, som uttalandet säger, alla parter kan verka i god tro, kan medlen återföras till sina rättmätiga ägare. Om inte, har vi nu förmodligen bara sett början av en tvist som bara kommer förlänga FTX-historien.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy