Binance går med i Chamber of Digital Commerce

Binance går med i Chamber of Digital Commerce

Vikten av lagar som gynnar kryptovärlden bör inte underskattas. Som historien redan visat oss kan en enda lag skapa men också bryta en hel industri och därför är det viktigt för kryptoindustrin att förebygga detta genom ett regelverk.

Tack och lov har kryptoförespråkare nu fått en ny och mycket inflytelserik röst. Detta i och med att Binance, en av de största kryptobörserna i världen, valt att ansluta sig till Chamber of Digital Commerce och blivit en del av dess verkställande kommitté. Chamber of Digital Commerce är en USA-baserad kryptolobbygrupp. Detta drag säger Binance görs för att främja branschen som helhet. 

Detaljer om utvecklingen

Enligt det officiella tillkännagivandet den 20 september 2022 kommer Binance arbeta med andra branschaktörer för att förespråka kryptovaluta bland lagstiftare. 

“Som en organisation i kärnan av branschens snabba tillväxt och komplexa regleringsmiljö är det absolut nödvändigt för Binance att arbeta hand i hand med beslutsfattare, tillsynsorgan och branschgrupper såsom kammaren. Denna typ av arbete är grundläggande för vårt uppdrag som är att främja en hållbar utveckling av förnuftiga regleringar för krypovaluta och blockchains vilket i slutändan säkerställer skydd för användarna” säger Binance VP för Public Affairs, Joanne Kubba.

En del av uppgifterna Binance kommer att ha är exempelvis att delta i forskning, arbetsgrupper och diskussioner med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter. Målet är att främja fördelaktiga regleringar som gynnar kryptoindustrin. Som många vet har tillsynsmyndigheter och kryptoindustrin en relativt tumultartad historik. 

Både den ökända perioden med ICO:er och rättegångarna som SEC hade inom flera projekt men också den ändlösa debatten om kryptovalutans rättsliga status har gjort att tillsynsmyndigheter och kryptoindustrin haft ett instabilt förhållande. Detta skulle dock potentiellt kunna mildras genom ett mer produktivt engagemang mellan industrins intressenter och lagstiftare. Med tanke på Binances status i branschen och det faktum att Chamber of Digital Commerce är världens första och största branschorganisation som representerar blockchain-industrin kan mycket förbättras genom partnerskapet. 

“Kammaren har etablerat sig som en ledande röst inom blockchain-teknikpolitiken. Vi ser fram emot att arbeta med kammaren och tillsammans hitta lösningar på lång sikt när vi inleder Web3 och en ny era av den globala ekonomin”, lade Kubba till i sitt uttalande. 

Fler tillkännagivanden förväntas komma när kammaren utvecklats i sin roll och samarbetar med de olika tillsynsmyndigheterna.

Vikten av lobbyverksamhet

Perioderna under och efter kryptovintern är vanligtvis tider för branschen att utveckla strukturer som kommer hålla allt igång även när marknaden inte är som störst. En av fokusområdena är att skapa bättre relationer med lagstiftare och se till att reglerna gynnar dem. 

För att det ska hända behöver de stora namnen inom krypto framföra vikten av opinionsbildning och lobbyverksamhet och det är precis vad Binance gör. Skulle insatserna från Chamber of Digital Commerce bli framgångsrika kan branschen se fram emot mer robusta, fördelaktiga lagar och en större tillväxt inom industrin i framtiden.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy