Binance UC förvärvar Voyager

Binance UC förvärvar Voyager

Binance må ha en nedgång i värdet på sina inhemska tokens och vara på väg att förlora sin revisor men trots det gör företaget fortfarande stora framsteg i branschen. Mer specifikt har Binance precis slutfört ett förvärv av ett annat kryptoföretag. 

Enligt ett pressmeddelande från den 19 december 2022 kommer Binance UC, som en oberoende amerikansk enhet, förvärva Voyager Digital LLC efter en anbudsprocess för det numera konkurssatta företaget. Förvärvet omfattade 1,022 miljarder dollar och innebär att Binance kommer ta över alla tillgångar som finns under Voyager Digital. 

Detaljer om affären 

Enligt pressmeddelandet fanns det två viktiga faktorer som förvärvssumman baserades på. Den första faktorn var det verkliga marknadsvärdet för Voyagers kryptovalutaportfölj vid ett snart fastställt framtida datum. Den andra faktorn var en tilläggsköpeskilling som motsvarade 20 miljoner dollar i inkrementellt värde. 

En uppdatering lämnades även gällande börsens borgenärer och konkursfrågor. Företaget genomgår för närvarande en omstrukturering på grund av ett lån på 15 250 i BTC och 350 miljoner dollar i USDC vilket de hade gett till Three Arrows Capital som gick i konkurs efter kollapsen av Terra Ecosystem. Det fanns även ett annat rapporterat lån som gavs till Almeda Research som är kopplat till den olycksdrabbade FTX-börsen.

Enligt pressmeddelandet kommer alla medel som återvinns genom dessa konkursanspråk att distribueras till företagets kunder. 

Binance.UC-budet syftar till att returnera krypto till kunder i natura. Detta i enighet med domstolsgodkända utbetalningar och plattformsmöjligheter, något som förmedlas via pressmeddelandet. 

Något annat som uttrycks i pressmeddelandet var att Binance skulle komma göra en betalning på 10 miljoner dollar till Voyager i god tro vilket skulle ersätta företaget för vissa utgifter men max upp till 15 miljoner dollar. Det finns också föreskrifter som görs i händelse av att transaktionen inte kommer genomföras förrän den 18 april 2023, med förbehåll för en månads förlängning. När transaktionen är genomförd kan Voyager ta ett steg mot att ge tillbaka värde till sina kunder. 

I pressreleasen kan vi läsa: “Voyager Digital LLC kommer att ansöka om godkännande för konkurs för att ingå i avtalet om köp av tillgångar mellan Voyager Digital LLC och Binance.UC vid ett förhör den 5 januari 2023. Försäljningen till Binance.UC kommer fullbordas i enlighet med en Chapter 11-plan som kommer bli föremål för en borgenärsomröstning och är föremål för andra sedvanliga stängningsvillkor.”

Sammantaget hoppas båda parter att affären ska kunna gå igenom. 

Binance och FTX-anslutningen

Även veckor efter händelsen fortsätter vi se effekterna av FTX-kollapsen i hela kryptovärlden. Voyager är delvis i denna situation på grund av ett företag som de lånade ut pengar till hade exponering mot FTX men också på grund av kollapsen av Terra Ecosystem.

Naturligtvis har dessa två händelser fått mer än ett företag att hamna i svåra tider. Det är bara att hoppas på att Binance och Voyager kan få tillbaka tillräckligt med pengar för att ersätta fordringsägarna.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy