BlockFi ansöker om att få frigöra kunders tillgångar

BlockFi ansöker om att få frigöra kunders tillgångar

FTX-kollapsen har lämnat spår av offer i dess väg. Dessa inkluderar de cirka 1 miljon människor som har sina pengar låsta på plattformen men också de otaliga företag som där hade exponering. En av dessa företagen är BlockFi, ett kryptolåneföretag som ansökte om konkurs tidigare i år.

Nu har det kommit en något positiv uppdatering i ärendet. I ett e-postmeddelande som skickades ut till kunder den 19 december 2022 avslöjade BlockFi att de har lämnat in en begäran om att få tillgång till sina kunders pengar.

BlockFi slåss för sina kunder

Ett av de första tecknen på problem för BlockFi var när de förra månaden avbröt uttag för sina kunder. Detta är en mycket bekymmersam situation för alla kryptoanvändare där vissa använder mycket ovanliga metoder för att få ut sina pengar från olika plattformar. Men lyckligtvis för BlockFi-användare kanske detta inte är fallet eftersom företaget har gett en uppdatering om sin situation.

”Vi lämnade in en begäran om att få auktoritet från den Amerikanska Konkursdomstolen för att tillåta kunder att ta ut digitala tillgångar som finns på deras BlockFi Wallet-konton. Vi kommer att söka liknande befrielse från Högsta Domstolen i Bermuda med hänsyn till BlockFi Wallet-konton hos BlockFi International Ltd”, stod det i mejlet.

Det noterades att BlockFi-räntekonton förblir pausade för närvarande vilket innebär att varken insättningar eller uttag kan göras till dem. Men förutom begäran att öppna upp för uttag vill BlockFi också uppdatera sitt användargränssnitt. 

Plattformen lades på paus 20:15 den 10 november 2022 och skulle dess nuvarande begäran gå igenom skulle gränssnitten uppdateras för att återspegla transaktionerna från och med det datumet. E-postmeddelandet förklarar att anledningen till att detta måste göras är för att säkerställa en korrekt återspegling av kundtillgångar och tillåta BlockFi att respektera uttagsbegäranden på rätt sätt.

Medan BlockFi för närvarande försöker få godkännande från både den amerikanska Konkursdomstolen och Högsta domstolen i Bermuda har de lovat att hålla användarna uppdaterade om utvecklingen i ärendet. 

”Även om denna begäran är ett första steg kommer vi fortsätta arbeta mot lösningar som maximerar värdet för alla kunder och andra intressenter och vi kommer att delge uppdateringar så snabbt som möjligt. Vi ser fram emot att diskutera denna begäran med den Amerikanska Konkursdomstolen och viktiga parter till oss och att skyndsamt gå mot en väg som returnerar tillgångar från Wallet Accounts till kunder” stod det i mejlet.

Bolagets förhör vid den Amerikanska Konkursdomstolen är planerad till den 9 januari 2023 medan förhöret vid Bermudas Högsta Domstol är planerad kort därefter, 13 januari 2023. Efter båda förhören ägt rum kommer troligtvis mer information om dess status göras tillgänglig.

Berättelsen fortsätter och kunder får ta del av utvecklingen

För användare av BlockFi är det sannolikt mycket uppfriskande att de får ta del av utvecklingen i företaget och fallet. Nu kan de bara hoppas på att domstolarna beviljar deras önskemål och att de snart kan få tillgång till sina pengar.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy