Brasilien godkänner lagen om kryptobetalningar

Brasilien godkänner lagen om kryptobetalningar

Det är alltid spännande i kryptobranschen när en ny lag är på väg att formas. Oavsett om det är krypto som är på väg att erkännas i ett land, nya skatteregleringar som ska formas eller något helt annat. Lagar som kan gynna branschen är alltid välkomna. 

Kryptoälskare i Brasilien har nu en anledning till att fira. Deras president Jair Bolsonaro har nämligen undertecknat en ny lag som erkänner Bitcoin som en form av betalning. Detta är troligtvis en början på ett större kryptoantagande i landet. Detta tillkännagavs den 22 december 2022 vilket följer dess första godkännande från Kammarkollegiet (Chamber of Deputies). 

Krypto i Brasilien

Med en enorm befolkning som är mycket tekniskt framåt representerar Brasilien en fruktbar mark för kryptoindustrin. Nu kan marken äntligen utforskas tack vare den nya lagen som kommer träda i kraft 180 dagar efter undertecknandet av landets president. 

“Syftet med lagen är definiera en virtuell tillgång. Den är en representation av värdet som kan handlas eller överföras på elektronisk väg och kan användas för att göra betalningar eller anta som investeringsändamål” säger lagen vilken i huvudsak lägger en grund för branschen i Brasilien.

Även om detta är en anledning till att fira fastställer det officiella dokumentet även vissa villkor för användning av krypto. Exempelvis kan tjänsteleverantörer för virtuella tillgångar enbart verka i landet om de har tillstånd från ett tillsynsorgan. Dokumentet specificerar också kryptorelaterade brott och straffet för dessa. 

Utöver att specificera att kryptobrott kommer ge upp till åtta års fängelse fastställdes också straffet för återfallsbrott.

“Straffet kommer höjas från en tredjedel till två tredjedelar om brotten som definieras i denna lag begås upprepade gånger, genom en kriminell organisation eller genom användning av virtuella tillgångar” säger dokumentet. 

Lagen kommer i en tid då både de inom och utanför kryptoindustrin är i hög beredskap vad gäller brott. Från ångesten efter FTX-kollapsen till oron över kryptoanvändningen för brott kan både tillsynsmyndigheter och kryptoanvändare vara säkra på att investerare kommer skyddas i högre utsträckning. 

Detta är ett viktigt drag och en milstolpe för utvecklingen av krypto. Många länder runt om i världen har inte varit speciellt villiga att ta fram kryptolagar men om ett land som Brasilien tar ett så pass djärvt steg kan det utlösa att fler länder följer samma spår. 

Priset för införingen av lagen

Det är intressant att se vart kryptoindustrin tagit vägen sedan starten och när det kommer till införandet av krypto kan vi förvänta oss mer intressanta steg, särskilt i Latinamerika med tanke på Brasiliens godkännande av kryptolagen. 

Meningen med kryptolagar är att tillåta kryptoföretag arbeta enkelt och låta kryptokonsumenter använda sina tokens lika enkelt som de gör med fiatvaluta. Även om krypto inte ännu är ett lagligt betalningsmedel i Brasilien likt andra platser såsom El Salvador kan det vara på god väg. 

Den nya lagen i Brasilien erkänner alltså inte krypto som ett lagligt betalningsmedel utan erkänner bara krypton som en form av betalning.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy