Coinbase går med på att betala 100 miljarder dollar i böter

Coinbase går med på att betala 100 miljarder dollar i böter

När det kommer till krypto är en av de viktigaste aspekterna efterlevnad. När kryptovaluta och de företag som handlar med det blir allt större kommer det finnas ett behov att hålla sig uppdaterad sett till efterlevnadskrav från tillsynsmyndigheter. 

Toppbörsen Coinbase fastnade nyligen i en viss efterlevnadskontrovers då New York State Department of Financial Services (NYDFS) dömde ut 100 miljoner dollar i böter för överträdelser av efterlevnad. Detta bekräftades i ett uttalande från 4 januari 2022 som lyfte fram överträdelserna och hur bötern kommer fungera. 

Coinbase efterlevnadsproblem

Uttalandet noterade att NYDFS var den första finansiella tillsynsmyndigheten som upprättat ett licens- och regleringssystem för virtuella valutaföretag. Det innebär att kryptoföretag som vill verka i New York är tvungna att kvalificera sig för det. 

Coinbase hade redan 2017 kvalificerat sig för licensen och fortsatte i och med det att verka i New York. Problemet uppstod dock när NYDFS genomförde en granskning i och med ändringen.

”[..] år 2020 genomförde avdelningen en säkerhets- och sundhetsundersökning av Coinbase för perioden 1 juli 2018 till och med 31 december 2019 och fann allvarliga brister i Coinbase efterlevnadsfunktion över flera områden,” sa uttalandet.

Efter detta beordrades Coinbase att anlita en oberoende konsult för att genomföra en översyn av dess banksekretesslag (Anti-Money Laundering och Office of Foreign Assets Control Sanctions Program). Konsulten lämnade en rapport gällande detta  i februari 2021 som Coinbase använde för att förnya sin efterlevnad.

Men detta räckte inte eftersom NYDFS säger att dess uppdaterade efterlevnad inte kunde hålla jämna steg med företagets snabba tillväxt. Detta eftersom registreringarna i maj 2021 var femton gånger fler än i januari 2020 och de månatliga transaktionerna i november 2021 var tjugofem gånger fler än de under januari 2020. 

Uttalandet noterade också en eftersläpning av ogranskade transaktionsövervakningsvarningar vilket gör att det finns en risk att systemet utnyttjas av kriminella. Coinbase fortsatte upprätthålla den oberoende entreprenören och samarbetade med NYDFS som båda var överens om att efterlevnaden hade förbättrats.

Skadan hade dock redan skett till en viss grad och Coinbase sanktioneras därför av NYDFS. För det första kommer börsen behöva betala 50 miljoner dollar i böter för att de inte hållit sig till efterlevnadskraven. Ytterligare 50 miljoner dollar måste sedan investeras i börsens efterlevnadsprogram för att uppdatera det.

Coinbase, å sin sida, har varit positiv till nyheterna, med dess chefsjurist Paul Grewal som twittrar: ”Vi är stolta över vårt engagemang för efterlevnad men vi är också villiga att erkänna var vi har hamnat kort, inklusive genom att betala straffavgifter och jobba hårt för att fixa problemet. I det här fallet kommer vi betala en straffavgift på 50 miljoner dollar.”

Han noterade också att även om inget företag vill vara i den här situationen så återspeglar dess agerande framåt dess engagemang för förbättring.

Komplexiteten av efterlevnad

Även om incidenten resulterat i böter visar den att kryptoefterlevnad har kommit långt och framåt kommer tillsynsmyndigheterna sannolikt att bli ännu strängare.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy