Det brittiska finansdepartementet följer robusta kryptolagar

Det brittiska finansdepartementet följer robusta kryptolagar

Tack vare en kombination av den pågående kryptovintern, den ökade användningen av digitala tillgångar och incidenter såsom Terra och FTX-kollapsen ser vi en våg av nya kryptoregleringar som sveper över världen. Detta har bland annat setts i länder som Sydkorea och Italien vilka nu väljer att införa nya kryptolagar.

Nu verkar det som att Storbritannien också följer samma spår då dess finansavdelning lagt upp planer för kryptoreglering. Detta under en branschrådgivning den 31 januari 2023. Som en del av dessa ”robusta” lagar skulle kryptobörser komma att hållas ansvariga för att säkerställa säkerheten för de transaktioner som äger rum på deras plattformar.

Bättre lagar kommer till Storbritannien

En sak att notera i allt detta är att Storbritannien aktivt försöker bli ett nytt kryptonav. Detta är ett mål som nuvarande premiärminister Rishi Sunak planerat redan sedan innan han gick in i det högsta ämbetet i Storbritannien och det verkar fortfarande ligga på bordet. Trots landets stora ambitioner är de dock fortfarande bekymrade över skyddet av sina medborgare som faktiskt kan välja att delta i branschen och dess nya teknologi.

”Vi förblir orubbliga i vårt åtagande att växa ekonomin och möjliggöra teknisk förändring och innovation – och detta inkluderar kryptotillgångsteknologi. Men vi måste också skydda konsumenter som tar till sig den här nya tekniken – för att säkerställa robusta, transparenta och rättvisa standarder, säger Andrew Griffith, finanssekreterare för finansministeriet.

Många av dessa standarder tillämpas på kryptobörser som ofta fungerar som den första kontaktpunkten mellan konsumenter och krypto. Som en del av deras ansvar skulle utbyten krävas för att offentliggöra alla nödvändiga upplysningsdokument. Utöver detta skulle de också behöva ställa in parametrarna för hur tokens kan kvalificera sig för att listas på deras plattformar och göra dessa parametrar tydliga för alla.

Intressant nog föreslog samrådet också en uppmjukning av nuvarande begränsningar för kryptoannonsering. I det här fallet skulle kryptoföretag som vederbörligen har registrerats hos Financial Conduct Authority kunna publicera sitt eget reklaminnehåll när branschen blivit bättre reglerad. Anledningen till detta är att kryptoregleringar kommer ta tid att passera och legitima företag bör kunna söka upp fler investerare när detta händer.

Detta är särskilt pressande med tanke på att branschen går igenom en vinterperiod och kommer att behöva investeringar för att fortsätta. Samtidigt har FCA handlat med kryptorelaterade annonser som brutit mot dess regler ett tag nu. Sådana situationer har även uppstått hos legitima företag, så det här kan bli knepigt.

Vågen behöver balanseras 

Samråd för detta ändamål kommer fortsätta att hållas till slutet av april varefter konkreta lagar kan beslutas om och genomföras. Oavsett vilket beslut som slutligen fattas har den brittiska regeringen en stor uppgift på sitt bord; de måste fortsätta upprätthålla sina ambitioner att bli ett kryptonav samtidigt som de skyddar användare och ger företag i kryptovärlden en chans att legitimt verka, vilket inte är någon lätt uppgift.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy