Domare menar att Celsius tjänar på sin konkurs

Domare menar att Celsius tjänar på sin konkurs

Det är alltid en komplicerad affär när ett kryptoföretag ansöker om konkurs, särskilt när ansökningsförhållandena är knepiga (med tanke på BlockFi eller FTX). Den stora frågan är alltid om och hur kundmedel kommer returneras och vilken typ av regress investerare kan förvänta sig.

Tyvärr, för användare av Celsius (den nu konkursade kryptoutlåningsplattformen), kommer deras medel inte att återvända till dem på grund av ett nyligen utfärdat domstolsbeslut. Domare Martin Glenn från Southern District of New York har nämligen beslutat att de medel som sätts in på Celsius Earn-program utgör en del av dess konkursbo.

Pengar spelar roll

Fram tills plattformen gick i konkurs körde Celsius sitt så kallade “Earn-program” som var ett räntebärande program plattformens kunder. Programmet var relativt populärt och i juli 2022 bestod det av hela 4,2 miljarder dollar. I och med konkursen ville såklart de som lagt in pengar i programmet få deras pengar utbetalda.

Detta kommer dock inte hända eftersom en domare beslutat att villkoren för programmet säger att de insatta medlen står kvar i Celsius ägo. Det innebär i huvudsak att Earn-programmet ingår i konkursboet och kommer användas för reglering av bolagets skulder.

”Domstolen drar slutsatsen, baserat på Celsius otvetydiga användarvillkor och med förbehåll för eventuella reserverade försvar, att när kryptovalutatillgångarna (inklusive stablecoins, som diskuteras i detalj nedan) deponerades på Earn Accounts, blev kryptovalutatillgångarna Celsius egendom. Kryptotillgångar som fanns kvar på Earn Accounts på framställningsdatumet blir egendom av gäldenärernas konkursbo (“Estates”), säger domaren.

Framöver har Celsius som avsikt att sälja 18 miljoner dollar av stablecoins i dess ägo som kommer att användas för att betala för administrativa kostnader i samband med dess konkursansökan.

Även om frågan avgjorts i domstol är det fortfarande en het debatt i kryptobranschen. När många kryptoinnehavare sätter in sina tillgångar på plattformar såsom Celsius gör de det inte med antagandet att de ger upp ägandet av dem. Vissa har till och med hävdat att Celsius, trots vad villkoren säger, brutit mot kontrakt genom sina egna handlingar även om domaren ansåg att detta är juridiskt ”tvetydigt”.

”[..] många Earn-kontoinnehavare (’kontoinnehavare’) hävdar att kontoinnehavarna, snarare än Celsius, äger kryptovalutatillgångarna i Earn Accounts och att kryptovalutatillgångarna omedelbart bör återlämnas till dem”, sa domaren.

Domstolsbeslutet skapar i grunden ett prejudikat för hur framtida ansökningar om kryptokonkurs kan gå till. Med tanke på antalet konkurser vi sett på grund av av FTX-kollapsen kan detta prejudikat sättas på prov mycket snart.

Säkra tillgångar

Situationen med Celsius är kanske det värsta scenariot för många kryptoinnehavare som använder sig av lånetjänster. Eftersom en domare beslutat att de inte kommer att få tillbaka sina pengar fungerar det också som en varning.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy