IRS publicerar kryptoråd för tokens som minskat i värde

IRS publicerar kryptoråd för tokens som minskat i värde

Kryptovintern är tyvärr ett konstaterande och det betyder att många kryptoinnehavare runt om i världen ser sina älskade tokens minska i värde, vare sig det är lite eller mycket. Förutom förlusten i investeringar finns också problemet i hur dessa tokens ska behandlas när det kommer till skatteanmälningar.

Lyckligtvis har Internal Revenue Service (IRS) kommit ut som rådgivare och erbjuder hjälp med att hantera tokens som förlorat sitt värde. Dokumentet har rubriken “applicability of I.R.C. section 165 to cryptocurrency that has declined in value” och fokuserar på hur paragraf 165 i Internal Revenue Code ska tillämpas på sådana, sjunkande, tokens.

Hantering av sjunkande tokens

Grunden för denna rådgivning ligger i att IRS försökte ta itu med frågan: om skattebetalare A äger kryptovaluta som har minskat i värde väsentligt, har skattebetalare A ådragit sig en förlust enligt avsnitt 165 i koden på grund av värdelöshet eller övergivande av kryptovalutan?

I dokumentet fortsatte IRS klargöra vad som klassas som en värdelös eller övergiven kryptovaluta. För att illustrera detta använde IRS exemplet med en hypotetisk ”kryptovaluta B” som köptes på en kryptobörs för 1 USD per enhet av skattebetalare A men i slutet av 2022 handlades för mindre än 1 cent.

Råden noterade dock att kryptovaluta B inte skulle anses vara värdelös i detta fall eftersom den fortfarande har ett värde över noll och fortsatte att handlas på börsen. Detta innebär, menar dokumentet, att det fortfarande finns en chans för tillgången att öka i värde i framtiden.

”’[1.] enbart en värdeminskning på egendomen skapar inte en avdragsgill förlust [, 2. en ekonomisk värdeminskning på egendom måste fastställas genom att en transaktion med avseende på egendomen slutförs permanent [och, 3. a] värdeminskning måste åtföljas av något positivt steg som fastställer förlustens storlek, såsom övergivande, försäljning eller byte.’” står det vidare. 

När det gäller en token som övergavs fastställde IRS att eftersom skattebetalaren fortfarande behåller rätten att sälja, byta eller på annat sätt förfoga över kryptovaluta B under 2022 och inte vidtar aktiva åtgärder för att överge den kan de inte säga sig ha drabbats av en förlust.

Återigen, alla dessa punkter har att göra med avsnitt 165 som tillåter skattebetalare att hävda förluster på sina tillgångar. Dokumentet förklarar dock att om en kryptovaluta liknar kryptovaluta B genom att den inte räknas som värdelös eller övergiven kan förluster inte krävas på den.

”Skattebetalare A har inte övergett eller på annat sätt avyttrat kryptovalutan, och kryptovalutan är inte värdelös eftersom den fortfarande har ett värde. Skattebetalare A har därför inte lidit någon förlust enligt 165 § och motsvarande bestämmelser”, står det i handlingen.

Även om IRS noterar att detta råd inte bör tas som ett prejudikat ger det dock en indikation för hur krypto potentiellt kan behandlas av myndigheterna.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy