Italien inför en kryptoskatt på 26 % 

Italien inför en kryptoskatt på 26 %

En av de vanligaste problemen kryptoägare stöter på är beskattningen. Det kan handla om allt från hur mycket skatt man ska betala till hur man betalar skatt. Länder över hela världen har på sistone varit tvungna att utveckla och uppdatera sina regler gällande beskattning för att komma ikapp med den ständigt växande kryptobranschen. 

Ett land som nyligen gjort en förändring gällande just detta är Italien som infört en kryptovinstskatt på 26 %, något som trädde i kraft i början av 2023. Lagen påverkar främst kryptovalutahandlare och betyder att de behöver betala ett visst belopp som kapitalvinstskatt. Tillsynsmyndigheter har sedan ungefär ett år tillbaka diskuterat idén om en kryptoskatt och det verkar som en lösning äntligen nåtts och blivit implementerad.

Krypto och dess beskattning i Italien

Något att notera om Italien är att kryptovalutan är allmänt känd som oreglerad vilket gör att användare kringgår lagen. Den nya lagen finns nu på plats som en rättslig och skattemässig ram för kryptotillgångar. Inom italiensk lag ses kryptovalutor på samma sätt som utländska valutor och behöver därmed få en liknande skattesats.

Enligt det aktuella lagförslaget kunde medborgare som rapporterar värdet på sina tidigare tillgångar innan den 31 december 2022 få betala en skattesats på enbart 3,5 % vilket är lägre än den skattesats på 26 % som kommer tillämpas framöver. Detta görs i ett försök att uppmuntra medborgare att deklarera sina kryptoinnehav till regeringen.  

“Lagen beskriver också skattesystemet för kryptovalutor vilken legaliserar innehav av tillgångar som hölls den 31 december 2021 men som inte anges i deklarationen. Amnestin på eventuella inkomster som uppnås sker genom att betala en ersättningsskatt på 3,5 % där ytterligare 0,5 % läggs till som böter för varje år” står det i en lokal rapport.

Slutligen finns en kapitalvinstskatt på 14 % vilken användare kan erhålla för sina kryptotillgångar från och med den 1 januari 2023 om tillgångarna har ett lägre värde än när de köptes första gången. 

Med tanke på Italiens kryptohistoria att vara underreglerad kan detta vara ett sätt att få kryptotillgångar att bli mer populärt  i landet. 

Lagen offentliggörs också vid en intressant tidpunkt med tanke på att EU:s lagar om marknader för kryptotillgångar (European Union’s Markets in Crypto Assets, MiCA) snart träder i kraft. Lagen erbjuder ett ramverk för kryptoreglering mellan EU-stater och syftet är att skapa en viss enhetlighet mellan olika länder. Lagen som sådan uppmuntrar många länder inom EU att prioritera lagar om kryptovaluta. 

Lagar på gång

När denna lag träder i kraft kommer vi sannolikt se ännu mer länder i EU eller utanför att implementera kryptobeskattning. I slutändan är det en bra sak för branschen då det innebär att de som verkar inom den kan vara på rätt sida om lagen. 

Det är samtidigt ett steg mot att göra kryptotillgångar mer vanligt i medborgarnas liv. Med tanke på att antalet italienare som använder krypto bara blir större och större kunde inte detta kommit vid en bättre tidpunkt.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy