Japan upphäver förbudet mot Stablecoins

Japan upphäver förbudet mot Stablecoins

Något vi alla troligtvis är medvetna om är att kryptoreglering inte är enhetlig över hela världen och även om tillgångarna fritt omfattas av regeringarna i länder såsom El Salvador är de direkt förbjudna i andra länder, exempelvis Kina. Detta beror på flertalet faktorer där en av dem är misstron mot krypto. 

Lyckligtvis, för kryptoanvändare i Japan, avvisas en tidigare lag som kommer ge dem en mycket enklare kryptoupplevelse. Enligt rapporter kommer Financial Services Agency (FSA) i Japan häva sitt tidigare förbud mot utländska stabila mynt (foreign-issued stablecoins) från och med 2023. För närvarande finns det ett förbud mot utländska stablecoins som inte är utgivna av banker i Japan. 

Stablecoins kommer till Japan

Stablecoins har alltid varit en komplicerad fråga inom kryptoindustrin. För många representerar de ett “säkrare” sätt att handla med krypto då de är kopplade till andra tillgångar såsom fiatvaluta. Men trots det hade franska tillsynsmyndigheter ett förbud mot utlandsemitterade stablecoins vilket de nu dock omprövar. 

Detta potentiella privilegiet, som tros komma 2023, kommer dock med vissa begränsningar. För det första skulle ansvaret för stablecoins läggas på lokala distributörer istället för utländska emittenter. Detta verkar vara i linje med tillsynsmyndighetens mål att begränsa utländsk inblandning på den lokala marknaden och även skydda värdet på tokens. 

Utöver detta kommer det också finnas en gräns för de transaktioner som kan göras med dessa stablecoins. Enligt rapporter är den föreslagna gränsen 1 miljon yen (eller cirka 7 500 USD) per transaktion. Det kommer också införas strängare åtgärder mot penningtvätt som är i linje med typiska kryptoregleringar.

Viktigt att notera är att stablecoin-sektorn inte haft det bästa ryktet i pressen under de senaste månaderna. Mest anmärkningsvärt är att Terra ecosystem kollapsade under året vilket ledde till en ny granskning av stablecoins och deras påståenden om att ha backats upp av andra tillgångar eller fiatvalutan. Även om stablecoins tillåts på en ny marknad är det naturligtvis viktigt att tillämpa en viss försiktighet kring den. 

Samtidigt kan ett eventuellt borttagande av denna lag ge japanska börser tillgång till en helt ny värld av tillgångar såsom USDT och USC. Även konsumenter skulle få fördelar om detta händer. 

En större värld för krypto

Sedan starten av kryptovalutans historia har branschen kämpat med misstankar från tillsynsmyndigheter och banker om vissa typer av krypto i länder såsom Kina och Japan. Men åratal av kryptofrämjande och branschens tillväxt har hjälpt till att vända några av lagarna och ge krypto en bättre status överlag. 

Från och med nästa år kan stablecoins komma att bli mer fritt tillgängligt inom Japan och vem vet vad mer som kan hända. Andra länder med stränga restriktioner för stablecoins eller övergripande kryptoanvändning kan också följa Japans ledning. Sammantaget bidrar alla dessa framsteg mot en värld där krypto kan nås och användas överallt i världen.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy