Justitiedepartementet undersöker Silvergates roll i FTX-historien

Justitiedepartementet undersöker Silvergates roll i FTX-historien

Det är tydligt att FTX-historien är lika komplicerad som den är intressant. Den är långt ifrån ett typiskt fall där ett företag misslyckas. Den här historien har bland annat sett anklagelser om förskingring, skumma affärer, tjänstefel och mycket, mycket mer.

Nu ökar fallets komplexitet då det amerikanska justitiedepartementets uppmärksamhet den senaste tiden legat på Silvergate, en kryptovänlig bank. Avdelningens pågående utredning försöker fastställa vilken roll Silvergate spelade i verksamheten och den efterföljande undergången av den ökända kryptobörsen FTX.

Silvergate står i rampljuset

Det är värt att notera att Silvergate som institution har en lång historia med kryptoindustrin. De köpte upp tillgångarna associerade med Facebooks misslyckade stablecoin-satsning 2022 för 200 miljoner dollar. Under de senaste åren har de haft andra kryptorelaterade affärer och påstås vara värd för flera konton inom FTX och Alameda Research. Detta är anledningen till att de nu undersöks av det amerikanska justitiedepartementet. 

Utredningen Silvergate står inför är inte det enda problemet banken upplevt som ett resultat av sina affärer med FTX. Många Silvergate-kunder valde att ta ut sina tillgångar från banken när FTX-händelsen ägde rum. Paniken bland investerare och efterföljande uttagskris var så pass allvarlig att det noterades i bankens rapporter för det fjärde kvartalet.

”Den digitala tillgångsbranschen har genomgått ett förändringsskifte med betydande överutnyttjande i branschen som har lett till flera högprofilerade konkurser. Denna dynamik har utlöst en förtroendekris i ekosystemet och fått många branschdeltagare att byta till en ”risk off”-position över plattformar för handel med digitala tillgångar. Silvergates totala insättningar från kunder med digitala tillgångar minskade i sin tur till 3,8 miljarder dollar i slutet av fjärde kvartalet, säger uttalandet.

Som man kan föreställa sig tog detta hårt på Silvergates ekonomiska situation och i januari 2023 var företaget tvungna att säga upp hela 40 % av sin personalstyrka. Eländet är inte heller över eftersom flera tillsynsmyndigheter nu tagit sikte på banken och anklagat dem för att exponera den traditionella banksektorn för volatiliteten på kryptomarknaden.

”Det är banktillsynsmyndigheternas jobb att isolera banksystemet och skattebetalarna från risken för kryptobedrägerier. De har verktygen och de måste använda dem” säger senator Elizabeth Warren.

Konsekvenserna av detta 

Även om det är för tidigt att säga om Silvergate kommer få några juridiska påföljder för FTX-fallet eller inte är det tydligt att dess inblandning i företaget har haft en bred effekt. 

I åratal var kryptovärlden och den vanliga finansiella världen åtskilda men ansträngningarna från banker såsom Silvergate verkar föra dem närmare varandra.

Å ena sidan innebär det att branschen kan få tillgång till fler möjligheter. Det betyder också att den vanliga finansiella sektorn själva ser hur flyktigt och oförutsägbart kryptobranschen kan vara. Vilket de pågående problemen med Silvergate visar behöver svaret på detta inte nödvändigtvis bli positivt. 

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy