Krypto bör erkännas som finansiella produkter, menar australiensisk minister

Krypto bör erkännas som finansiella produkter, menar australiensisk minister

Det diskuteras mycket kring kryptovaluta och det föregår en oändlig diskussion kring vad exakt det är för något. Är det en form av valuta? Är det värdepapper? Är det lite av båda? Det här är frågor som väckt både kryptoanvändare och tillsynsmyndigheter under de senaste åren.

En australisk tillsynsmyndighet har förespråkat att krypto bör ses och behandlas som finansiella instrument. Stephen Jones, en australisk finansminister, berörde effekterna av förra årets FTX-kollaps och sa att det krävs en bättre reglering av kryptovaluta men inte nödvändigtvis en separat sådan.

Krypto som finansiellt instrument

I en intervju som ägde rum nyligen noterade Jones att det var dags för krypto att börja behandlas på samma sätt som ”traditionella” finansiella instrument.

”Jag vill inte på förhand bedöma resultatet av den samrådsprocess vi är på väg att inleda. Jag utgår från ståndpunkten att om den ser ut som en anka, går som en anka och låter som en anka, så ska den också behandlas som en”, sa han och noterade att han inte stödjer att skapa en helt ny kategori för att reglera krypto.

Detta är något som stöds av både Australian Securities and Investments Commission (ASIC) och Commonwealth Bank, en av de största bankerna i Australien. Samtidigt har grupper såsom Blockchain Australia hävdat att om denna lagstadgade klassificering görs kan investeringar i kryptovärlden och jobb bli hotade. Jones har däremot en annan uppfattning.

Som han uttrycker det, agerar många kryptor redan som finansiella produkter och därför är det vettigt att de behandlas som sådana också. 

”Andra mynt eller tokens används i huvudsak som värdeförvaring för investeringar och spekulationer. Det finns ett bra argument för att de ska behandlas som en finansiell produkt, säger han.

Detta liknar de känslor som delats av brittiska tillsynsmyndigheter efter FTX-kollapsen. Som vissa uttrycker det kunde bättre reglering av kryptosektorn ha förhindrat FTX från att kollapsa som de gjorde och orsaka miljarder dollar i förluster (som fortfarande räknas än i dag). Den nuvarande klassificeringen av kryptovalutor och deras behandling av tillsynsmyndigheter innebär att branschen i högsta grad är underreglerad.

Dåligt beteende inom kryptoindustrin trivs bäst i avsaknad av reglering. Om, som Jones föreslår, krypto skulle behandlas som vilken annan finansiell produkt som helst, skulle de att bli föremål för samma intensiva granskning. Då kanske också färre skandaler likt FTX skulle inträffa.

Tillståndet för krypto

Det verkar som att vi inte kommer att få någon lösning på klassificeringen för krypto på ett tag. Medan vissa är stenhårda med att det är en finansiell produkt och bör behandlas som sådan ser andra det som ett handelsutbyte eller något helt annat. 

Oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheterna tar kommer det bli en ringeffekt. Huruvida detta innebär en bättre tillsyn för branschen eller dess kollaps återstår att se.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy