Kryptostölder nådde 3,8 miljarder dollar 2022

Kryptostölder nådde 3,8 miljarder dollar 2022

Varje bransch har unika utmaningar vilka de måste övervinna för att fortsätta fungera. För kryptoindustrin är en av utmaningarna stöld. Oavsett om utmaningen gäller kriminella individer på låg nivå på internet eller sofistikerade högteknologiska verksamheter såsom Lazarus Group är stölder tyvärr väldigt vanliga inom kryptobranschen.

Det verkar dock, trots konsumenternas och de brottsbekämpande myndigheters bästa ansträngningar för att skydda sina tillgångar, att kryptostölder ökat. Enligt en rapport från Chainalysis ökade mängden stulna krypto från 3,3 miljarder USD 2021 till 3,8 miljarder USD 2022.

De ständigt ökande stölderna

En intressant sak att notera om dessa kryptostölder är att de inte var konsekventa under hela året utan det fanns specifika perioder då de ökade.

”Hackingaktiviteten ebbade ut och flödade under hela året med enorma toppar i mars och oktober, varav den senare blev den enskilt största månaden någonsin för hackning av kryptovaluta. 775,7 miljoner dollar stals i 32 separata attacker”, står det i rapporten.

Rapporten anger också att decentraliserade finansprotokoll (DeFi) utgjorde en majoritet av stölderna som registrerades eftersom 82,1 % av all krypto som stulits från hackare kom från denna typen av protokoll. Det representerar också en ökning från 2021 då endast 64 % av de totala medlen som stals kom från DeFi-protokoll.

I rapporten framhävs även att ökningen av stölder delvis kan tillskrivas Lazarusgruppens verksamhet som har intensifierat sina ansträngningar. Bara under 2022 stal gruppen 1,7 miljarder dollar i krypto vilket stod för nästan hälften av alla kryptostölder i världen det året. Dessa attacker är mindre benägna att upphöra eftersom hackare sannolikt har incitament av regeringen att faktiskt kunna göra det.

Som rapporten förklarar var den totala exporten som gjordes av Nordkorea 2020 142 miljoner dollar vilket bleknar i jämförelse med beloppen som gjordes av hackgrupperna. Detta ger också en tilltro ​​att regeringen sponsrar hackgrupperna för att finansiera deras kärnvapenprogram.

Dessa grupper har också ett komplext förhållande till DeFi-protokoll i det att medan de stjäl från dem så förlitar de sig också på att de tvättar och byter ut sina otillräckliga vinster.

”Nordkorea-länkade hackare tenderar att skicka mycket av det de stjäl till andra DeFi-protokoll. Inte för att dessa protokoll är effektiva för penningtvätt, de är faktiskt ganska dåliga för just penningtvätt med tanke på deras ökade transparens jämfört med centraliserade tjänster, utan snarare för att DeFi-hack leder ofta till att cyberkriminella skaffar stora mängder illikvida tokens som inte är listade på centraliserade börser. 

Hackarna måste därför vända sig till andra DeFi-protokoll, vanligtvis DEX, för att byta mot mer likvida tillgångar”, förklarar rapporten och noterar att hackarna har diversifierat sin användning av kryptomixer till plattformar såsom Sinbad.

Av alla indikationer kommer dessa hackare inte att stoppa sina aktiviteter i närtid (det finns trots allt ett enormt incitament för dem att inte göra det) så det är därför upp till kryptoanvändare, särskilt DeFi-protokoll, att försöka skydda sig själva.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy