New York stäms för kryptobrytning

New York stäms för kryptobrytning

Kryptomining, hur viktigt det nu än är för branschen, är ett ganska kontroversiellt ämne. En majoritet av denna kontrovers har att göra med energikostnaderna förknippade med att bryta kryptovaluta och den upplevda påverkan på miljön. Från att människor ertappats med att stjäla energi för att bryta krypto till att branschen som helhet har kritiserats. Vi har sett många sådana kontroverser genom åren.

En av de senaste av dessa kommer från staden New York. Staden är nämligen för närvarande föremål för en rättegång från en miljöaktivistgrupp över dess godkännande av en kryptogruvanläggning.

New York VS Krypto

Sedan ett tag tillbaka har New York ett komplicerat förhållande till kryptovaluta. Förra året förbjöd man användningen av gas och kol för kryptobrytning vilket ansågs som ett djärvt drag. Men nu får staden kritik för godkännandet av en gruvdrift.

Gruppen i fråga är The Clean Air Coalition of Western New York och Sierra Club och dess stämningsansökan har tagits upp inför högsta domstolen i Albany County. I rättegången påstås det att New York Public Service Commission (PSC) godkände kryptogruvföretaget Digihosts övertagande av Fortistar-kraftverket i norra Tonawanda.

Detta godkännande, menar gruppen, är ett brott mot 2019 års Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA). Denna lag ställer upp vissa hållbarhetsmål för staden så som att exempelvis ha noll utsläpp till 2040 och att 70 % av energin ska genereras av förnybara källor.

Stämningen påvisar också att genom att låta Digihost ta över anläggningen kommer mängden energi och utsläpp som ska genereras av anläggningen att öka flera gånger om. När den fortfarande var i drift var kraftverket Fortistar endast igång mellan 10 till 74 dagar varje år och enbart under tider då efterfrågan på el var hög.

Tvärtom kommer den verksamhet som Digihost har för avsikt att driva att vara i drift dygnet runt och detta kommer att få utsläppen som genereras av anläggningen att öka med hela 3 000 %. Slutligen noterades det att vissa av de samhällen som ligger i nära anslutning till anläggningen missgynnas och löper därmed större risk än andra.

Som sådant strider CLCPA:s beslut om att godkänna anläggningen mot lagen som ”kräver att alla statliga myndigheter – inklusive [kommissionen] – beaktar utsläpp av växthusgaser och effekter på missgynnade samhällen när de överväger administrativa godkännanden och beslut. Om en sådan åtgärd skulle hota CLCPA:s mandat för minskning av växthusgaser kan den inte fortsätta utan motivering.”

Kontroversiell energi

Så länge som kryptoindustrin existerar och stora kryptor som blockchain fortsätter att köra på proof-of-work consensus kommer det alltid att finnas kontroverser om dess energianvändning. Det är för tidigt att säga vad utgången av detta fall kommer att bli men det är tydligt att industrins energianvändning fortfarande är en källa till oro bland miljöaktivister runt om i världen som trycker tillbaka.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy