Nexo betalar 24 miljoner dollar i böter för oregistrerade värdepapper

Nexo betalar 24 miljoner dollar i böter för oregistrerade värdepapper

Kryptotillgångar kan anses som en något knepig affär. Å ena sidan är de inte en fiat-valuta och enligt vissa konton är de mer av ett investeringsinstrument. Samtidigt har det pågått en lång debatt om huruvida kryptovaluta och de produkter som är förknippade med den utgörs som värdepapper eller inte.

När det gäller kryptoföretaget Nexo har New York Attorney General’s office fastställt att räntebärande kryptokonton utgör en oregistrerad säkerhet och därför har företaget bötfällts med 24 miljoner dollar.

Detaljer om ärendet

I ett officiellt uttalande från justitieministerns kontor hade både North American Securities Administrators Association och OAG genomfört undersökningar om huruvida Nexos räntebärande konton var värdepapper eller inte.

Från alla indikationer var svaret positivt då det mellan den 26 september 2022 och den 3 november 2022 var flera medlemmar av North American Securities Administrators Association i Kalifornien, Oklahoma och Maryland som lämnade administrativa orders mot Nexo för driften av dess program. Så småningom eskalerade ärendet ytterligare av New York Attorney General’s Office.

”Den 26 september 2022 inledde OAG ärendet genom ett klagomål och påstod att Svarande agerade som oregistrerade värdepappersmäklare eller återförsäljare och råvarumäklare och gjorde falska och vilseledande utfästelser i strid med New Yorks allmänna affärslag”, stod det enligt uttalandet.

Nexos chefer dök sedan upp inför domstolen den 6 december 2022 och har sedan dess nått en överenskommelse med NASAA:s arbetsgrupp för att lösa problemet och de kommer att betala böter. Mer specifikt kommer Genesis att betala 22 500 000 USD i förlikningsbetalningar till de 53 jurisdiktionerna, eller 424 528,30 USD per jurisdiktion, samt ytterligare 1 500 000 USD i böter till staten New York för att lösa alla andra anspråk mot den.

Det är dock inte allt. Nexo har förbjudits att erbjuda någon form av värdepapper i delstaten New York under de kommande fem åren och de måste numera uppmana alla sina amerikanska investerare att dra ut sina pengar från plattformen senast den 1 april 2023. Amerikanska investeringstillgångar som är i Nexos ägo måste också identifieras och får inte användas för några spekulativa investeringar.

New Yorks justitieminister Letitia James noterade också att kryptoföretag inte är undantagna från lagen.

”Kryptovalutaföretag är opålitliga och skumma, men de är inte immuna från ansvar. Nexo ignorerade upprepade varningar från mitt kontor om att registrera sig och idag betalar de priset för sina förseelser. Den tiden då kryptoföretag agerar som att reglerna inte gäller dem är slut. Jag tackar mina partners i andra stater och på federal nivå för att de anslutit sig till mig i denna strävan att hålla Nexo ansvarig för deras oacceptabla metoder, säger justitieminister James.

Detta är ett intressant uttalande eftersom kryptoföretag under lång tid till stor del var underreglerade och de tillgångar de handlade med ansågs ligga i ”utkanten” av lagen. Denna tid verkar numera vara över.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy