Storbritannien ger regulatoriskt godkännande till enbart 15 % av de ansökande kryptoföretagen

Storbritannien ger regulatoriskt godkännande till enbart 15 % av de ansökande kryptoföretagen

Runt om i världen tar regeringar kryptovaluta allt mer seriöst och detta har inneburit att kryptoföretagen har fått chansen att komma in i tillsynsmyndigheternas goda böcker genom att bli formellt registrerade enheter. Efter att många kryptoföretag verkat i utkanten i flera år har flera jurisdiktioner nu startat en formell process som inbjuder dem att ansöka om licenser för att driva sina verksamheter.

Det faktum att företag nu kan ansöka behöver inte nödvändigtvis betyda att de kommer bli framgångsrika och godkända. Som exempel kan det nämnas att Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) nyligen avslöjade att enbart 41 av de 300 kryptoföretag som ansökte om en licens har godkänts.

Orsaker till den låga godkännandegraden

Även om möjligheten för företag att ansöka om godkännande på pappret verkar som en bra sak är en framgångsfrekvens på 15 % ganska nedslående. FCA har dock gett lite insikt i varför detta har kunnat uppstå i deras inlägg med titeln ”Cryptoasset AML/CTF-regime: feedback on good and poor quality applications”. I den tog FCA upp sina erfarenheter av ansökningarna så här långt.

”FCA har varit övervakare för anti-penningtvätt och finansiering av bekämpning av terrorism (AML/CTF) för brittiska kryptotillgångsföretag sedan 10 januari 2020. Sedan dess har vi tagit emot över 300 ansökningar om registrering under MLR och fastställt över 260 stycken fram till och med januari 2023. Av de ansökningar som vi fastställt godkände och registrerade vi 41 stycken (15 %), 195 stycken (74 %) av dessa fick antingen avslag eller drog tillbaka sin ansökan och vi avvisade 29 stycken (11 %) ansökningar”, stod det i inlägget.

Det är ganska intressant att notera att en stor del av dessa företag som inte fick godkännande inte nödvändigtvis fick avslag utan kanske bara hade dragit tillbaka sina ansökningar. Utlåtandets ordalydelse tyder också på att vissa av ansökningarna inte var av tillräckligt god kvalitet.

Uttalandet fortsatte med att belysa några av de steg som företag bör vidta före, under och efter ansökan om licens. I avsnittet om vad de ska göra under ansökningar noterades det att företag måste vara tydliga med vilka efterlevnadsåtgärder de planerar att vidta.

”Sökande bör inte heller skicka in affärsplaner som enbart fokuserar på affärsmodellen och kommersiella aspekter utan även någon beskrivning av dess efterlevnadstillsyn, riskreducering och finansiella kontroller, särskilt för dess innehav av kryptotillgångar,” stod  det.

Ett exempel på detta var däribland huruvida företaget skulle samla kundernas medel tillsammans med företagets egna medel eller om de planerade att hålla dem åtskilda. Detta är en viktig fråga eftersom flera projekthaverier, såsom FTX-affären, delvis orsakades av sammanblandningen av kund- och företagsfonder och som sådan skulle den här typen av förtydligande behövas.

Annan information som FCA detaljerade i rapporten inkluderade en omfattande beskrivning av produkter och tjänster, riskbedömning och hantering samt dess policyer, system och kontroller.

Betydelsen av detta

Även om det är olyckligt att så pass få företag har fått det myndighetsgodkännande de behöver är det bra att FCA uttryckligen anger kraven för godkännande och håller branschen i schack.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy